Presentant cartells i vídeos sobre seguretat al laboratori

Com a resultats de la primera tasca del laboratori, per repassar les normes de treball i seguretat, a continuació teniu alguns exemples dels cartells i vídeos que ha elaborat l’alumnat de 3r d’ESO A i D.

En aquesta carpeta trobareu exemples dels diversos cartells.

El vídeo de Bianca, Marta i Míriam:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ru5fwUY4z9o[/youtube]

Tasca normes de seguretat al laboratori i rúbriques d’avaluació de cartells i vídeos

Per recordar d’altres cursos la forma de treballar en un espai com el laboratori, Tal com vam comentar a classe, us adjunte les pautes per acabar la tasca sobre les normes de seguretat al laboratori i les rúbriques d’avaluació de cartells i vídeos. L’activitat i les rúbriques estan adaptades a partir de l’activitat Anem al laboratori del CDEC

Per tal de recordar totes aquestes normes de seguretat al laboratori al llarg de tot el curs, heu de dissenyar i construir un cartell o un vídeo amb les normes del laboratori. Podeu organitzar-vos en grups de fins a tres a persones però sempre del mateix grup de desdoblament.

Si trieu el cartell, les característiques han de ser:

 • Amb excepció del títol, no hi ha d’haver text (només podeu posar símbols i imatges), però heu d’aconseguir que qualsevol persona entengui cadascuna de les normes de seguretat que voleu mostrar.
 • Podeu utilitzar paper, cartolina…
 • Podeu incloure dibuixos originals fets per vosaltres, retalls de revistes, imatges obtingudes d’internet, etc
 • Ha de ser clarament visible des de la taula del laboratori quan estigui penjat a la
  paret
 • Ha de ser net i organitzat
 • Sigueu creatius!

Una vegada dissenyat i construït el vostre cartell, utilitzeu la rúbrica del cartell de  l’enllaç  per autoavaluar-lo. La mateixa rúbrica serà utilitzada per tal que altres grups, i també el vostre professor/a, avaluïn la vostra producció.
Els cartells més ben valorats seran els que penjareu al laboratori del centre.

Si trieu fer-ho en format vídeo, les característiques han de ser:

 • Ha de ser original i creatiu
 • La durada ha de ser, com a màxim, de 5 min
 • Utilitzeu informació rellevant i precisa
 • Podeu utilitzar attrezzo i disfresses
 • Tots els components del grup han de participar d’alguna manera en la realització del vídeo (pot ser davant o darrera de la càmera)

Feu la rúbrica del vídeo de  l’enllaç  per autoavaluar?lo. La mateixa rúbrica serà utilitzada per tal que altres grups, i també el vostre professor/a, avaluïn la vostra producció.
Els vídeos més ben valorats seran els que penjarem a la web del centre.