HISTÒRIA- PAU 2021- ESTRUCTURA DE L’EXAMEN -CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTRUCTURA DE L’EXAMEN

La prova consisteix en respondre DOS dels quatre exercicis que es proposen. Cada exercici val 5 punts.

1. Cadascun dels exercicis correspon a un tema específic del temari.

2. Dos dels exercicis estan referits a la història d’Espanya i dos a la història de Catalunya

El temari és:

Tema 1. La Restauració: evolució política, social, econòmica i demogràfica (1875-1931).
Tema 2. El catalanisme polític: precedents, aparició i evolució (1833-1931).
Tema 3. La Segona República (1931-1936).
Tema 4. La Guerra Civil (1936-1939).
Tema 5. El franquisme (1939-1975).
Tema 6. La transició i la democràcia (1975-1986).

3. Cada exercici compta amb qüestions referides a un text o a una font no textual (mapa, organigrama, gràfic, sèrie estadística, fotografia, etc). Cada exercici té un valor de 5 punts i inclou dues preguntes. La primera pregunta està subdividida en tres qüestions i la segona pregunta està subdividida en dues preguntes, de les quals només n’has de contestar una. Les dues qüestions de cada exercici responen a aquest esquema:

En la 1ª pregunta es demana el següent:

a. La descripció de la font:

  • Has de descriure de quin tipus de font es tracta (text, gràfica, mapa, etc).
  • Si es tracta d’un text, i només en aquest cas, has de distingir-ne l’origen entre les fonts primàries o històriques (les contemporànies dels fets) i les secundàries (documents elaborats posteriorment als fets).
  • Els textos poden ser polítics (constitucions, discursos, lleis, decrets, etc), econòmics, socials, culturals, historiogràfics, etc.
  • Després de classificar el text has d’explicar breument de què tracta, quina és la idea fonamental.
  • Si es tracta d’ un mapa, gràfic, sèrie estadística, etc., has d’indicar a què es refereix, descriure-la i explicar la idea fonamental de manera breu.

b. La contextualització de la font.
c. L’anàlisi dels aspectes rellevants de la font.

En total, la primera pregunta té un valor de 2,5 punts que es distribueixen de la següent manera: 1a) 0,75 punts; 1b) 0,75 punts, i 1c) 1 punt.

En la segona pregunta has de sintetitzar alguns aspectes del tema en el qual s’inscriu el contingut de la font proposada a través d’una qüestió que escollireu (a) o (b). En total la pregunta tindrà un valor de 2,5 punts.

4. Entre els quatre exercicis es procura, en la mesura del possible, que hi hagi un equilibri entre aspectes polítics, socials i econòmics.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Has de respondre les qüestions referides a cada font amb correcció, concreció i claredat. Has de definir i explicar els conceptes i aspectes fonamentals. Tindràs un quadernet de respostes amb espais limitats per tal de respondre cada una de les subpreguntes.

2. En tots els exercicis es valora la comprensió de conceptes històrics i la capacitat d’anàlisi de fonts i de comunicació o síntesi de coneixements històrics.

3. En els exercicis amb suport no textual (mapa, gràfic, quadre estadístic, organigrama, esquema, il·lustració, fotografia, etc) es valora especialment, entre d’altres aspectes, la teva capacitat per identificar i definir conceptes, així com d’establir relacions.

4. En qualsevol cas es tenen en compte els següents aspectes generals: la claredat conceptual; l’ordre lògic i el rigor en l’exposició; la capacitat d’argumentació, comprensió i comunicació dels coneixements; la riquesa del llenguatge (utilització del vocabulari específic de la història); la correcció gramatical; la presentació, la cal·ligrafia llegible i altres aspectes procedimentals pertinents en aquest tipus de prova.

 

Els empresaris de Franco [ARA, 29-11-2020]

Els empresaris de Franco

Un llibre detalla l’enriquiment d’un grup selecte amb les portes giratòries del franquisme

El Valle de los Caídos fa poc més d’un any va omplir els titulars de la premsa quan les restes de Francisco Franco van ser exhumades i traslladades al panteó familiar de Mingorrubio. El que no és tan conegut, però, és que en la construcció del monument més simbòlic del règim franquista hi va participar un català. José Banús, nascut a la Masó (Alt Camp), va participar amb la seva empresa constructora en l’excavació del temple i en la construcció de la carretera a Cuelgamuros. Banús, a l’ombra del règim i una bona entrada al Palau del Pardo, va convertir-se en un empresari d’èxit, que va construir barris populars a Madrid, luxoses urbanitzacions i un port esportiu a Marbella, fins a guanyar-se l’apel·latiu de l’Onassis hispà.

Això ho explica l’historiador i periodista Mariano Sánchez Soler al llibre Los ricos de Franco (Roca Editorial, 2020). Sánchez hi fa un repàs de la imbricació de la política, la banca i l’empresa del règim que durant anys va dirigir el destí d’Espanya. Poques famílies que acaparaven els llocs polítics i el poder econòmic i financer a l’ombra de les seves bones relacions amb el dictador, la seva família i els càrrecs més importants del Movimiento. “Una autèntica casta”, explica a l’ARA l’autor, que subratlla, sense embuts, que “és un mite dir que els catalans no hi van participar”. De fet, per les pàgines del llibre en desfilen uns quants, de catalans o empresaris i financers fets a Catalunya.

Dues idees, però, queden clares després de llegir aquesta documentada obra. Primer, que les denominades portes giratòries no són un invent actual, sinó que tenen una llarga tradició en el franquisme. I després, la necessitat de pervivència d’aquesta casta. “Els seus fills i nets van ocupar després importants càrrecs en la Transició i fins ara”, explica l’autor. Un exemple, seguint en la línia dels catalans que hi apareixen, és el de Pedro Cortina Mauri, nascut a la Pobla de Segur el 1908. Diplomàtic, empresari i últim ministre d’Exteriors amb Franco, es va casar amb la filla del primer alcalde franquista de Madrid, Alberto Alcocer.  Els seus fills van seguir ocupant càrrecs econòmics de rellevància. Són Alfonso i Alberto Cortina Alcocer. El primer, mort aquest any de covid-19, va ser elevat per José María Aznar a la presidència de Repsol el 1996 i va ocupar el càrrec fins al 2004, fins que La Caixa, llavors primer accionista de la petroliera, hi va situar Antoni Brufau. El segon, Alberto Cortina, va fer-se famós com a empresari amb el seu cosí Alberto Alcocer, i tots dos, casats i després separats de les germanes Koplowitz (filles d’un altre empresari que va triomfar a l’ombra del règim), van omplir pàgines de la premsa salmó, però també de la rosa, als 80.

Els anomenats Albertos són l’exemple de com els membres d’aquesta casta es perpetuen entre ells, explica l’autor del llibre. “Era un club tancat, es casaven entre ells i tenien molts fills”, puntualitza Sánchez. Aquesta és l’explicació de la seva retenció del poder econòmic, en què “cada vegada que arribava algú de fora era esborrat del mapa”.

El pardo i especialment les caceres es van convertir en un centre de negocis, sobretot després que la filla del dictador, Carmen, es casés amb el marquès de Villaverde. El clan dels Martínez-Bordiu va desembarcar al llavors centre del poder a l’Estat i “l’estirp nombrosa dels Martínez va formar un clan financer dedicat al tràfic d’influències a l’engròs i al clientelisme pur i dur”. Així els presenta Sánchez Soler en el seu llibre, però tampoc estalvia pàgines per explicar l’enriquiment del mateix Franco i de la seva família, com el seu germà Nicolás, que va ser president de Fasa-Renault, i el fill d’aquest, que també es deia Nicolás, amb algun escàndol a la motxilla com el de l’oli de l’empresa Reace o el cas Geisa.

Però què feia Franco amb el que passava davant seu? “Deixava que les coses de la butxaca anessin bé als seus col·laboradors perquè així no es giressin en contra seu”, explica Sánchez. L’autor destaca la importància en els primers moments del finançament del cop per part del balear Juan March. El seu paper li va obrir moltes portes després en l’entramat econòmic del franquisme. Una d’elles va ser l’assalt a la Barcelona Traction, més coneguda com la Canadenca. El febrer del 1948 un jutjat de Reus va declarar en fallida l’empresa -que des de Toronto va argumentar que no podia fer front a les seves obligacions perquè el règim li impedia repatriar divises-, i el 22 de novembre del 1952, en la subhasta judicial, va ser adjudicada a Fecsa, una companyia creada per March. El litigi va durar anys, fins als 70, però March va controlar l’elèctrica catalana, que, amb els anys, acabaria dins el que ara és Endesa.

“Franco deixava que els negocis anessin bé als seus perquè no es giressin contra seu”, diu Sánchez Sole

El llibre relata minuciosament com, amb la guerra, la majoria de les seus dels bancs van quedar a Madrid, al bàndol republicà, però molts banquers eren a la zona nacional, i es van dedicar a reconstruir un sistema financer que, en molt poques mans, va regir els destins econòmics del règim. D’aquí sorgeixen o es consoliden nissagues de banquers com els Aguirre, Garnica, Oriol o Barrié de la Maza, comte de Fenosa.

Un sistema bancari en què va tenir un paper destacat un català, Jaume Castell Lastortras, oncle de Joan Rosell, que anys després va ser president de les patronals Foment i CEOE. Va comprar un petit banc a Ripoll i després una sucursal a Madrid que es va convertir en el Banco de Madrid, malgrat tenir la seu a Catalunya. Castell va tirar de contactes al Pardo i va fer primer president del banc José María Martínez Ortega, el consogre de Franco, i secretari del consell el seu fill, José María Martínez-Bordiu. En el consell del banc hi havia alguns prohoms catalans de l’època, com els després alcaldes de Barcelona Josep Maria Porcioles i Joaquim Viola Sauret, Juan Antonio Samaranch, Joan Rosell Codinachs (pare de Joan Rosell) o Claudio Boada.

“Durant els últims anys del franquisme, el poder de Jaume Castell era tan gran que, encara el 1975, corria l’acudit entre els barcelonins que la plaça de Sant Jaume havia de ser rebatejada com a plaça de Sant Jaume Castell”, explica l’autor en el llibre, perquè, en una banda, a l’Ajuntament, hi havia d’alcalde Joaquim Viola Sauret, i a l’altra, al Palau de la Generalitat, l’ocupant era Juan Antonio Samaranch com a president de la Diputació.

Entre els catalans que surten al llibre també destaca, amb un capítol propi, Demetrio Carceller Segura. Nascut a Las Parras de Castellote (Terol), va arribar a Catalunya als sis anys. Va estudiar enginyeria tèxtil i va començar a treballar en el món del petroli, aterrant a la Campsa creada pel general Primo de Rivera durant la seva dictadura. També va passar per Cepsa i es va convertir en un dirigent falangista de Barcelona. Quan va començar la guerra va passar al bàndol franquista i va anar a Burgos. Franco el va nomenar ministre d’Indústria el 1940, càrrec que va ocupar fins al 1945. Però fins a la seva mort, el 1968, va seguir com a procurador a les Corts, mentre bastia una important carrera empresarial i financera. Va formar part de nombrosos consells d’administració d’empreses, i el van succeir el seu fill, Demetrio Carceller Coll, que va ser president del Banco Comercial Transatlántico (Bancotrans) i després el seu net, Demetrio Carceller Arce, actual president de Damm, i que controla la petroliera canària Disa, entre molts altres negocis.

El patriarca de la nissaga va confessar al seu secretari: “Mai vaig pensar, quan tenia 10 anys i collia peres i melons a l’hort mentre estudiava, que arribaria a ser milionari”. El seu net surt ara a la llista dels espanyols més rics -el número 28 a la llista que publica El Mundo -. Un patrimoni que va permetre a fill i net, el 2016, evitar la presó amb un pacte amb la Fiscalia Anticorrupció, que els acusava de frau fiscal, i en el qual es van avenir a pagar 92 milions d’euros. L’autor posa en boca de l’avi Carceller una sentència que explica l’ambient econòmic de l’època: “Carceller i les empreses a les quals està vinculat viuen a Espanya, però no d’Espanya. I crec que som molts pocs els que, gaudint d’una posició econòmica folgada, podem mantenir aquesta afirmació”.

Mai vaig pensar, quan tenia 10 anys i collia peres i melons a l’hort, que seria milionari”, va confessar Carceller

Els economistes catalans van tenir un paper clau en el denominat desarrollismo, quan els tecnòcrates de l’Opus es van imposar a la vella guàrdia falangista, explica Mariano Sánchez. Entre aquests tecnòcrates destaca el barceloní Laureano López-Rodó, comissari del Plan de Desarrollo i després ministre (1965-1973). Però mentre es modernitzava l’economia, la vella oligarquia va continuar ocupant els càrrecs a la banca i les empreses.

El poder econòmic perpetuat per generacions pel franquisme es va poder crear per l’ambient de l’estraperlo, en què els ciutadans feien el que podien per sobreviure mentre els magnats ho feien a l’engròs. La manca de tipificació del tràfic d’influències, que va donar lloc a múltiples corrupteles, sobretot urbanístiques -l’autor destaca el cas del valencià José Meliá amb uns terrenys públics guanyats al mar a Alacant per fer-hi apartaments-, i un poder financer en poques mans, ho van afavorir. I el sistema va continuar en part un cop mort Franco, com assenyala l’autor, que recorda que ja arribada la democràcia els representants dels llavors set grans bancs es continuaven reunint per decidir què i com s’havia de fer.

Mariano Sánchez explica així la Transició: “Perquè tot seguís com estava, perquè el poder político-financer no canviés de mans, calia que canviés tot. Canviar de règim polític per preservar el sistema econòmic”. El Parlament sorgit de les primeres eleccions del 1977 tenia 34 diputats vinculats directament als consells d’administració dels grans bancs. I descendents del franquisme van seguir en càrrecs polítics i econòmics. A tall d’exemple, l’autor en cita alguns: José María Aznar, Rodrigo Rato, Federico Trillo, Rafael Arias-Salgado o Leopoldo Calvo-Sotelo, a la política; i Alfonso Cortina, Carlos Pérez de Bricio, Íñigo de Oriol o José Ramón Álvarez Rendueles, a l’empresa.

Procés de Burgos

Ecos de el judici de Burgos, Enric Juliana, LVG, 29 novembre 2020


 

 

Ecos de el judici de Burgos
D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Eduardo Uriarte (pena de mort), Julen Calçada, Mario Onaindia (pena de mort), Jon Etxabe, Izko de l’Església (pena de mort) i Unai Dorronsoro (pena de mort). (EFE)

Mario Onaindia és l’últim a declarar. A preguntes l’advocat Miguel Castells , es proclama presoner de guerra i afegeix que ja no dirà res més. Crida: Gora Euskadi Askatuta! Els setze acusats, entre els quals hi ha dos sacerdots, es posen drets i comencen a cantar l’ Eusko gudariak, Himne dels batallons nacionalistes bascos durant la Guerra Civil. Onaindia, vint-anys, home de gran envergadura física, s’abalança sobre la taula en la qual es troben les armes intervingudes i intenta empunyar la destral que simbolitza a ETA. Dos oficials de tribunal militar desembeinen l’espasa, els policies de guàrdia desenfunden les pistoles i acaben sotmetent als processats. Un magnetòfon Revox grava l’última sessió de consell de guerra al Govern Militar de Burgos. 9 desembre 1970.

Les bobines Revox van quedar en mans dels advocats defensors i el fragment Onaindia es va transformar en un disc senzill que circularia clandestinament per Espanya i lliurement per Europa. Josep Solé Barberà , un dels lletrats de la defensa, l’home de l’PSUC en els tribunals, va conservar una d’aquestes bobines. Així ho testifica el periodista Antoni Batista en un llibre de recent publicació, ETA i nosaltres , sobre l’empremta política i psicològica d’ETA a Catalunya, des del seu naixement el 1959 fins a la seva dissolució el 2018.

Vuit anys abans, un altre militant basc també s’havia encarat amb el tribunal militar que el jutjava. Ramon Ormazabal , de cinquanta-dos anys, dirigent de el Partit Comunista d’Euskadi (branca basca de l’PCE), acusat d’haver fomentat les vagues de 1962 al País Basc, després de l’aturada general en la mineria asturiana, es va esplaiar sobre la política d’ reconciliació Nacional que propugnava el seu partit i va qualificar a tribunal d’il·legítim. Després d’escoltar-, el coronel Enrique Eimar , el titular del Jutjat Militar Especial per als Delictes d’Espionatge, Maçoneria i Comunisme, va decidir afegir uns anys més a la condemna.

Alguna cosa estava passant a Espanya. A poc a poc, cada vegada més gent semblava perdre la por a la dictadura i uns joves bascos, nacionalistes, catòlics, lectors de literatura marxista i admiradors de la revolta anticolonial d’Algèria (independència consumada el 1962), havien decidit prendre les armes, davant la perplexitat de el Partit Nacionalista Basc, la sorpresa de el Partit Comunista, que havia dissolt les seves malmeses guerrilles vint anys abans, i la sorpresa d’un PSOE anèmic, tancat a la nevera de l’exili pel secretari general Rodolfo Llopis, hereu de Indalecio Prieto.

L’economia creixia a un ritme de el 7% anual després de el Pla d’Estabilització de 1959. Més de tres milions d’espanyols havien emigrat de el camp de la ciutat (un bon contingent d’ells al  País Basc) i altres més havien marxat a treballar a Alemanya ia altres països europeus. A les platges hi havia turistes i bikinis, i en les perifèries de les grans ciutats, enormes problemes. Canvis en l’Església catòlica, la gran aliada de el règim. Concili Vaticà II. Canvis atmosfèrics especialment intensos al País Basc i Catalunya. En alguns centres parroquials s’escoltava la Pirinenca. Hi havia cures treballant a les fàbriques. Alguns rectors pronunciaven homilies que posaven els pèls de punta a la policia secreta. Manifestació de joves sacerdots a Barcelona a el crit de Llibertat! el 1966. Una cosa estava canviant. La primera assemblea d’ETA es va celebrar el 1962 al santuari benedictí de Santa Maria de Belloc, en Urt, País Basc francès.

La dictadura va voler donar un càstig exemplar a la naixent ETA i va acabar creant un mite

Els anys seixanta començaven a enterrar les postguerres, l’espanyola i l’europea. Noves generacions entraven en escena i la dictadura, especialment l’ala més dura de el poder militar, no estava disposada a cedir terreny. Després d’haver executat a el dirigent comunista Julián Grimau en 1963, després de les vagues d’Astúries i el País Basc, el règim es sentia ara desafiat per una nova organització clandestina que el 1968 havia matat a trets el comissari Melitón Pomes , cap de la Brigada Polític -social de Sant Sebastià, antic col·laborador de la Gestapo i torturador brutal segons el testimoni dels que van passar per les seves mans. El judici de Burgos pretenia acabar en sec amb ETA. I va aconseguir tot el contrari.

Es van dictar sis penes de mort i es van revifar les brases de Maig de 1968, a França i Itàlia, especialment. Grans manifestacions de solidaritat a Paris, amb el filòsof Jean-Paul Sartre al capdavant. Un jove manifestant mort en els enfrontaments amb la policia a Milà. (Els anys setanta serien molt durs a Itàlia). Un altre jove mort a Eibar per tirs de la Guàrdia Civil. Protestes, aturades, estat d’excepció i manifestació de suport a Franco a Madrid. Tancament de tres-cents intel·lectuals i artistes catalans a Montserrat, amb la salutació de l’emergent escriptor peruà Mario Vargas Llosa , llavors resident a Barcelona. El Papa Pau VI va demanar clemència. (Abans de ser elegit pontífex, el cardenal Giovanni Montini ja s’havia enfrontat a el règim de Franco a l’encapçalar el 1962 la petició de perdó per al jove llibertari català Jordi Conill , a què es volia condemnar a mort per la col·locació d’unes bombes a Barcelona).

Manifestacions a les principals ciutats europees i en diverses capitals americanes. Malestar a les principals cancelleries d’Occident. El món occidental no podia guanyar la Guerra Freda amb l’URSS executant presoners polítics. Totes les xarxes de el PCE a l’exterior activades a l’màxim. Mobilització catòlica. Protestes en els centres universitaris. El País Basc a la vora de la vaga general, amb els estats d’excepció succeint un darrere l’altre. El règim va començar a espantar-se. Els ministres de l’Opus Deis recomanaven calma. No es podia sol·licitar l’ingrés a la Comunitat Econòmica Europea executant penes de mort cada cinc anys. El ministre d’Afers Estrangers, Gregorio López Bravo, va intentar dissuadir Franco. Un altre ministre de l’Opus, Alfredo Sánchez Bella(Informació i Turisme) va arribar a oferir, a través d’un intermediari, un bon lloc en el Banc Hipotecari a el capità Antonio Troncoso de Castro , vocal ponent de l’opinió, si no sol·licitava penes de mort. Troncoso no va acceptar el tracte.

La dictadura estava ajudant a néixer el mite d’ETA, malgrat les divisions i enfrontaments en una petita organització cada vegada més escindida entre els militants més nacionalistes i els més proclius a el marxisme, fracció a la qual pertanyien la majoria dels processats. Només començar el judici, la fracció més nacionalista, que dominava el denominat Front Militar, va segrestar el cònsol alemany a Sant Sebastià, Eugene Behïl . El Govern alemany va protestar enèrgicament i en el discurs de final d’any, Franco va anunciar que commutava les sis penes de mort.

El judici de Burgos va ser condensador i accelerador. Va contribuir a la politització de molts joves, va alimentar el naixement d’una plèiade de grups d’extrema esquerra que li van disputar la militància juvenil a l’PCE després de la invasió soviètica de Txecoslovàquia (1968), va accelerar la formació de l’Assemblea de Catalunya (1971), radicalitzar Euskadi, va donar corda a el despertador de l’PSOE (Suresnes, 1974), vigorizó als cercles d’oposició de Madrid, representats en el judici per l’advocat regorio Peces Barba , i va atorgar un alt valor simbòlic a la qüestió de les nacionalitats. El autonomisme va començar a posar-se de moda a Espanya, més enllà d’Euskadi, Catalunya i Galícia. Hi ha un cert reflex de l’procés de Burgos en la Constitució de 1978.

Burgos va radicalitzar Euskadi, va afavorir la unitat de l’oposició a Catalunya i va popularitzar l’autonomisme

Burgos va significar segurament la mort cerebral del franquisme però també va sembrar una llavor sobre la qual queda molt per escriure i meditar. La fascinació per la violència. La voladura de l’almirall Carrero Blanco el 1973. Un mite desbocat. Un reducte que després ja no va voler parar. Cinc dels sis condemnats a mort van repudiar a ETA deu anys després del judici. Onaindia, l’home que va voler empunyar la destral, va acabar sent senador socialista a la fi de el segle XX.

Oblit, memòria, Largo Caballero, Indalecio Prieto i Vox

Oblit, memòria, Largo Caballero, Indalecio Prieto i Vox [Julián Casanova, Infolibre, 2-10-2020]

 Assimilar la història de el segle XX i arribar a un acord sobre ella ha estat una tasca molt complicada en la majoria dels països europeus. Els botxins insisteixen que també ells van ser víctimes. Els turcs acusen els armenis d’insurrecció i de provocar la reacció legítima de l’Estat otomà; els soldats de la Wehrmacht al·ludeixen als abusos i humiliacions a què van ser sotmesos com a presoners de guerra a la Unió Soviètica; i el nombre d’alemanys expulsats per l’Exèrcit Roig dels territoris de l’Est es compara amb el de les víctimes en els camps d’extermini. “Trauma” és una categoria difícil d’aplicar històricament perquè les representacions d’aquests passats susciten controvèrsies i debats polítics en l’esfera pública.

El terme “trauma col·lectiu” es va utilitzar per ficar en el mateix sac a totes les formes de sofriment, per igualar a totes les víctimes. En l’anàlisi històrica no pot cancel·lar una forma de terror invocant a una altra, però això és el que es va fer, per exemple, a Alemanya en els anys cinquanta comparant el patiment dels nens de l’Holocaust amb els de les famílies alemanyes. O més tard, en anys recents, a Espanya, interpretant la guerra civil com una mena de bogeria col·lectiva, amb crims reprovables en els dos bàndols, i oblidant totes les comeses en les gairebé quatre dècades de la dictadura de Franco, una continuació, en realitat, de la violència posada en marxa amb el cop d’Estat de juliol de 1936.

M’assabento a Viena que l’ Ajuntament de Madrid , a proposta de Vox i amb el suport de el Partit Popular i Ciutadans, retirarà els noms dels carrers i estàtues que recorden als ministres de la Segona República Indalecio Prieto i Francisco Largo Caballero . I els vaig a explicar, després de dècades d’investigació sobre la República, la guerra civil, la dictadura de Franco i les memòries creuades sobre l’Europa de el segle XX, com hem arribat a aquesta situació, què és el que hi ha darrere d’aquesta proposta i les seves implicacions polítiques i per a l’ensenyament de la història.

1. La societat que va sortir de l’franquisme i la que va créixer en les dues primeres dècades de la democràcia va mostrar índexs elevats d’indiferència cap a la causa de les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura. Per diverses raons, àmpliament debatudes, la lluita per desenterrar el passat ocult, el coneixement de la veritat i la petició de justíciamai van ser senyals d’identitat de la transició a la democràcia a Espanya, tot i l’esforç de bastants historiadors per analitzar aquells fets per comprendre’ls i transmetre’ls a les generacions futures. Espanya estava plena de llocs de la memòria dels vencedors de la Guerra Civil, amb la Vall dels Caiguts en primer pla, llocs per desafiar “a el temps i a l’oblit”, com deien els franquistes, homenatge a el sacrifici dels “herois i màrtirs de la Croada “. Els altres morts, les desenes de milers de vermells assassinats durant la guerra i la postguerra, no existien. Però ni els governs ni els partits democràtics semblaven interessats en generar un espai de debat sobre la necessitat de reparar aquesta injustícia.

2. Tot això va començar a canviar, lentament, durant la segona meitat dels anys noranta, quan van sortir a la llum fets i dades desconegudes sobre les víctimes de la Guerra Civil i de la violència franquista, que coincidien amb la importància que en el pla internacional anaven adquirint els debats sobre els drets humans i les memòries de guerres i dictadures , després del final de la guerra freda i la desaparició dels règims comunistes d’Europa de l’Est.

Va sorgir així una nova construcció social de l’record . Una part de la societat civil va començar a mobilitzar-se, es van crear associacions per a la recuperació de la memòria històrica, es van obrir fosses a la recerca de les restes dels morts que mai van ser registrats els descendents dels assassinats pels franquistes, els seus néts més que seus fills, es van preguntar què havia passat, per què aquesta història de mort i humiliació s’havia ocultat i qui havien estat els botxins. El passat s’obstinava a quedar-se amb nosaltres, a no anar-se’n, tot i que les accions per preservar i transmetre la memòria d’aquestes víctimes i sobretot perquè tinguessin un reconeixement públic i una reparació moral, van trobar molts obstacles.Amb el Partit Popular al poder, no hi va haver cap possibilitat. Mentrestant, en aquests anys finals de segle XX i en els primers de la XXI, diversos centenars d’eclesiàstics “martiritzats” durant la Guerra Civil van ser beatificats. Tot seguia igual: honor i glòria per a uns i silenci i humiliació per a altres.

3. L’arribada a el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero va obrir un nou cicle. Per primera vegada en la història de la democràcia, una democràcia que complia llavors trenta anys, el poder polític prenia la iniciativa per reparar aquesta injustícia històrica . Aquest era el principal significat de el Projecte de Llei presentat a finals de juliol de 2006, conegut com Llei de Memòria Històrica. Amb una llei, la memòria adquiriria una discussió pública sense precedents i el passat es convertiria en una lliçó per al present i el futur. El Projecte no entrava en les diferents interpretacions de el passat, no intentava delimitar responsabilitats ni decidir sobre els culpables. I tampoc proposava crear una Comissió de la Veritatque, com en altres països, registrés els mecanismes de mort, violència i tortura i identifiqués a les víctimes i als seus botxins . Així i tot, va trobar irades reaccions polítiques de la dreta, de l’Església Catòlica i dels seus mitjans de comunicació.

La Llei, aprovada finalment el 31 d’octubre de 2007, encara que insuficient, va obrir nous camins a la reparació moral i a el reconeixement jurídic i polític de les víctimes de la guerra civil i de l’franquisme. Però amb la crisi econòmica i la victòria de el Partit Popular a les eleccions de novembre de 2011, aquesta Llei i les diferents accions de gestió pública que en derivaven van morir per falta de pressupost i de voluntat política , resumides en la fórmula de Mariano Rajoy ” zero euros per a la memòria històrica “, el que significava, senzillament, no em vinguin amb aquestes ximpleries.

4. Ara, davant el nou projecte de Llei de Memòria Històrica de Govern de Pedro Sánchez hi ha un nou i important actor, Vox, que més enllà de la seva apologia de l’franquisme representa a Espanya el que la ultradreta i els nous moviments autoritaris i neofeixistes estan intentant a Europa: un àmplia reescriptura de la història dirigida a donar la volta a la interpretació antifeixista i democràtica . Diferents veus revisionistes van començar a argumentar que Stalin tenia tanta culpa i responsabilitat com Hitler a provocar l’inici de la Segona Guerra Mundial. La publicació de l’ Llibre negre de l’comunisme en 1997 tractava de provar que el comunisme era pitjor que el nazisme.

5. A la fi de 1931 Espanya era una república parlamentària i constitucional. En els dos primers anys de la Segona República, amb Manuel Azaña de president de Govern i Indalecio Prieto i Largo Caballero de ministres, es va escometre l’organització de l’Exèrcit, la separació de l’Església de l’Estat i es van prendre mesures radicals i profundes sobre la distribució de la propietat de la terra, els salaris de les classes treballadores, lloa protecció laboral i l’educació pública. Mai en la història d’Espanya s’havia assistit a un període tan intens i accelerat de canvi i conflicte, d’avanços democràtics i conquestes socials.

Com a conseqüència d’això, es va obrir un abisme entre diversos mons culturals, polítics i socials antagònics , entre catòlics practicants i anticlericals convençuts, amos i treballadors, Església i Estat, ordre i revolució. La República va trobar enormes dificultats per consolidar-se i va haver d’enfrontar a fortes desafiaments des de dalt i des de baix, amb vagues, insurreccions i violència. El cop de mort, el que la va fer caure per les armes, va néixer, però, des de dalt i des de dins , des del mateix si de les seves forces armades i des dels poderosos grups d’ordre que mai la van tolerar.

Indalecio Prieto i Largo Caballero no eren al Govern el juliol de 1936 quan la República, com va insistir en diverses ocasions Manuel Azaña, va haver de defensar-se amb les armes , i no amb la política, en una guerra que ella no havia causat. Unir la República, la guerra civil i la dictadura de Franco en un mateix passat traumàtic que convé no remoure és deformar la història investigada en profunditat per desenes d’historiadors i entrar en el joc de “equiparació” de víctimes i responsabilitats.

El Partit Popular i Ciutadans haurien de mirar a les democràcies europees que, des d’Alemanya a Txecoslovàquia, passant per Àustria i Espanya, van acabar enderrocades pel feixisme. Indalecio Prieto va morir a l’exili a Mèxic el 1962. Largo Caballero a París el 1946, després de ser president de Govern de la República en guerra i passar pel camp de concentració nazi de Sachsenhausen. Una mica de respecte per a aquella República que com les d’altres països a Europa en els anys vint i trenta va intentar consolidar, amb enormes obstacles i afrontaments, un projecte reformista parlamentari i constitucional. Fins a juliol de 1936, quan la revolta militar va ocasionar una divisió profunda en l’exèrcit i en les forces de seguretat, va afeblir a l’Estat republicà i va partir a Espanya en dos.

Julián Casanova és catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Saragossa i Visiting Professor de la Central European University de Viena.

La Monarquia a Espanya

Monarquia i democràcia a Espanya [Borja de Riquer, LVG, 3-9-2020]

A l’Espanya contemporània la relació entre la monarquia i la democràcia mai no ha estat fàcil. La majoria dels sobirans i dels monàrquics sempre van resistir-se a la democratització del sistema liberal i el resultat històric d’aquest immobilisme és que són pocs els països europeus que tinguin una relació tan llarga de monarques destronats com Espanya. Si hom repassa l’actuació dels darrers Borbons, és fàcil concloure que la majoria d’ells no han estat precisament uns sobirans exemplars. Recordeu que l’any 1808 Carles IV i el seu fill Ferran abdicaren vergonyosament davant Napoleó mentre el poble lluitava contra l’ocupació del país per les tropes franceses. Disposem d’unes excel·lents ­biografies de Ferran VII i d’Isabel II –fetes per Emilio La Parra i Isabel Burdiel– que ens expliquen amb detall com va arribar a ser de “felón e indeseado” el primer i com la segona era “una señora imposible”. No ha d’estranyar així que pel setembre de 1868 la revolució Gloriosa es fes amb el crit popular d’ “abajo los Borbones”. Després del fracàs de la monarquia electiva i democràtica d’Amadeu I i de la primera experiència republicana, la dreta conservadora i els militars restauraren la dinastia dels Borbó, però el prestigi que començava a adquirir la monarquia va ser dilapidat després per Alfons XIII, un rei que actuà més com un polític, fins i tot donant suport a una dictadura, que com un monarca constitucional.

Tres factors van influir perquè es produís aquest divorci entre la institució monàrquica i la ciutadania: l’aïllament dels sobirans de la realitat social; la seva visió patrimonial de l’Estat; i les intromissions en la vida política. L’educació dels reis sempre s’ha fet al marge de la societat. Vivien voltats de preceptors, de camarilles i d’aduladors, gent poc representativa de la varietat social i ideològica del país que vetllava per mantenir aquest aïllament amb una acurada selecció dels assistents a les recepcions, mirant d’evitar presències considerades inadequades. La visió patrimonial de l’Estat fou un sentiment arrelat en els sobirans espanyols malgrat l’existència d’un sistema constitucional. Pensaven que podien fer un ús privat i inqües­tionable dels recursos públics. Així, tant la reina governadora Maria Cristina, com la seva filla Isabel II i després la reina Victoria Eugenia marxaren a l’exili emportant-se les joies de la corona, perquè les consideraven seves i no un patrimoni nacional. L’any 1932 la Comissió de Responsabilitats Polítiques de les Corts Republicanes verificà que Alfons XIII i la seva família disposaven, com a mínim, de 40 milions de pessetes de l’època dipositats a diferents bancs anglesos i suïssos. Les constants intromissions en la vida política de sobirans com Isabel II i el seu net Alfons XIII partien de la consideració que no se’ls podia demanar responsabilitats polítiques i que gaudien d’una total impunitat per fer i desfer governs, per afavorir uns partits i perjudicar-ne d’altres.

EP
EP (EP)

No es pot pretendre que els mèrits polítics del passat serveixin per mantenir un tracte privilegiat

La instauració, que no restauració, de la monarquia pel general Franco va respondre a la concepció conservadora de la dreta espanyola sobre el sistema polític que consideraven més convenient als seus interessos. I si bé és innegable que l’actuació del rei Joan Carles I fou decisiva per la construcció d’un sistema democràtic a Espanya, fou un greu error blindar constitucionalment la figura del monarca fent-lo inviolable. Es tracta d’una protecció legal impensable a les democràcies consolidades, on les irregularitats comeses pel cap de l’Estat mai no poden restar impunes. Durant dècades, a Espanya la monarquia ha gaudit d’una protecció insòlita que conduïa molts mitjans de comunicació a practicar una mena d’autocensura per tal d’ocultar possibles escàndols que afectaven la família reial. Costa d’entendre com el rei emèrit, que tenia en les seves mans prestigiar una monarquia històricament força qüestionada, hagi malmès aquesta oportunitat i deixi un gran llast al seu hereu. Davant dels fets que s’han conegut darrerament, no es pot pretendre que els mèrits polítics del passat serveixin per mantenir un tracte privilegiat i no haver de donar comptes davant les sospites d’irregularitats o delictes.

La protecció abusiva que avui es dona a la monarquia, negant debats i comissions parlamentaries d’investigació, pot provocar que aquesta deixi de tenir un caràcter institucional i neutral per esdevenir cada cop més partidista. Si el Govern, les Corts Generals i l’actual monarca no accepten que en democràcia és intolerable que un servidor públic, com és el cap de l’Estat, no sigui responsable dels seus actes i no proposen la reforma de la Constitució, per tal de fer-ho possible, el qüestionament de la monarquia s’incrementarà. La defensa numantina de la inviolabilitat del rei que avui fan alguns partits polítics i mitjans de comunicació no fa més que afavorir la causa republicana perquè posa en evidència que aquesta actitud respon sobretot a la por tradicional dels conservadors espanyols a tota reforma democràtica. Es tracta d’una defensa tan cega que, amb la seva obcecació, és capaç de carregar-se la seva monarquia, com va passar el 1931.

____________________________________________

. La corrupción del rey Juan Carlos I abre una crisis en la monarquía española [Ignacio Escolar, Washington post, 4-8-2020]

“Como Fernando VII en 1808. Como Isabel II en 1868. Como Alfonso XIII en 1931. La decisión de abandonar España  que ha tomado el exrey Juan Carlos I de Borbón forma parte de una larga tradición familiar, la de tantos otros entre sus antepasados que se vieron obligados a huir.
Juan Carlos I abandona su patria acosado por las consecuencias de su corrupción. Nació en el exilio y probablemente no volverá a regresar a su país………….”

Alhucemas, el ‘Dia D’ de la guerra de l’Rif

La dificultat de l'desembarcament a Alhucemas, amb una platja estreta i una lloma molt empinada.  Foto de el servei aeri espanyol.

La dificultat de l’desembarcament a Alhucemas, amb una platja estreta i una lloma molt empinada. Foto de el servei aeri espanyol. Bettmann / Getty Images

JOAQUÍN ARMADA DÍAZ- 

“Per a una operació de desembarcament són factors indispensables la sorpresa en temps i espai, i la rapidesa d’execució”, escriu Miguel Primo de Rivera després d’estudiar el fracàs dels aliats a Gallípoli . Però el primer desembarcament aeronaval de la història no tindrà aquest avantatge. Abd el-Krim , el líder rifeny que encapçala la resistència contra l’administració colonial espanyola i francesa, ha fortificat la badia d’Alhucemas, La terra dels Beni Urriaguel, el seu cabila, i el 3 de setembre de 1925, dos dies abans que les tropes embarquin a Ceuta i Melilla, ataca Tetuan. Sap que si venç evitarà el desembarcament. Mentre la flota es reuneix davant la badia, la sort d’Alhucemas es decideix a Cudia-Tahar, on es frena l’atac rifeny.

A les sis de la tarda d’el 5 de setembre, els 9.300 soldats de l’general Leopoldo Saro Marín embarquen a Ceuta. La brigada del general Emilio Fernández Pérez (9.178 homes) ho fa a Melilla la nit de l’5 a el 6 de setembre. Només un tabor de Regulars i dues banderes de la Legió són desviades per frenar l’atac a Tetuan. Les dues flotilles es reuneixen davant Alhucemas a l’capvespre del dia 6. Amb els seus escortes, superen el centenar de navilis.

El desembarcament està previst a les quatre del matí d’al 7. Però el mal temps ho frustra. La rapidesa d’execució també ha desaparegut. Des del cuirassat Alfonso XIII, Primo de Rivera veu com el seu detallat pla corre el risc de fracassar tot just començar.

llegeix també

Africanistes: corrupció al Marroc

Pròrroga per Alfons XIII

“Durant els primers vint anys d’aquest segle -escriu Arturo Barea a La ruta – Marroc no va ser més que un camp de batalla, un bordell i una taverna immensos”. Des de l’estiu de 1921 és també un malson que domina la política espanyola . La derrota d’Annual provoca la mort de més de deu mil soldats, inclòs el seu comandant en cap, el temerari general Silvestre, i porta a les forces d’Abd el-Krim a les portes de Melilla.

Annual, el major desastre de la història militar espanyola , destapa la corrupció i negligència d’una bona part dels comandaments i la manca de mitjans de l’exèrcit colonial. Al Congrés, el líder socialista Indalecio Prieto apunta directament a Alfons XIII com a màxim responsable. El 13 de setembre de 1923, Miguel Primo de Rivera -capità general de Catalunya- pren el poder amb el beneplàcit del rei. El seu cop d’Estat posa fi a la comissió parlamentària que analitza el minuciós expedient elaborat pel general Picasso sobre les causes de l’desastre. La monarquia aconsegueix una pròrroga.

El dictador no ho té tan fàcil per posar fi a la guerra . “El pla que Primo de Rivera es proposava aplicar al Marroc -escriu Maria Rosa de Madariaga en Al barranc de el llop – era el de semiabandonament, consistent en retirar-se de tots els territoris que no es consideressin definitivament sotmesos ni units a Ceuta, Melilla o Larache “.

Fotografia de el cuirassat 'Alfonso XIII'.

Fotografia de el cuirassat Alfonso XIII.

domini públic

Malgrat l’oposició dels oficials africanistes, liderats pel general Sanjurjo, el dictador imposa la seva replegament. Autoanomenat Alt Comissari, dirigeix des de Tetuan la retirada, que culmina a finals de 1924 amb la difícil evacuació de Xauen, que costa milers de baixes. Encoratjat, l’abril de 1925 Abd el-Krim comet l’error estratègic que li costarà la guerra: ataca el protectorat francès.

El altiu mariscal Lyautey, que menysprea l’exèrcit espanyol, es veu incapaç d’aturar l’ofensiva. “La situació és tan greu que potser calgui pensar en flexibilitzar la intransigència pel que fa a l’eventualitat de negociar. Suggereixo posar-nos d’acord amb els espanyols per reconèixer la independència de l’Rif “, escriu el 5 de juliol, després de veure com els seus forts cauen com peces de dòmino. Fes, la capital de l’protectorat francès, està desprotegida.

El govern francès recorre a l’general Petain,  “L’heroi de Verdún” també vol posar-se d’acord amb els espanyols, però per derrotar a Abd el-Krim. I per assegurar-se la seva victòria demana tres cossos d’exèrcit: 160.000 homes, amb artilleria, aviació i carros de combat.

Alfons XIII al costat de l'dictador Miguel Primo de Rivera.

Alfons XIII al costat de l’dictador Miguel Primo de Rivera.

domini públic

Aliança amb els francesos

Les negociacions hispanofrancesas comencen a Madrid el 28 de juny. Els militars espanyols volen prendre Alhucemas des de fa lustres, i aquesta vegada el projecte no es quedarà en paper mullat. Primo de Rivera i Pétain es reuneixen a Tetuan el 28 de juliol i a Algesires el 21 d’agost . “A l’opinió negativa d’Lyautey sobre el comandament espanyol, s’oposa l’atracció i simpatia de Pétain i del seu equip per Primo de Rivera i els joves oficials de l’Terç i els Regulars”, escriu Maria Rosa de Madariaga.

Per Pétain, Primo de Rivera és el patriota que necessita Espanya . A el futur cap de govern de Vichy també li agraden els comandaments africanistes. “Hi ha en aquest moment a aquests joves oficials una emulació, una empenta i una fe patriòtica molt interessants d’observar”. Serà un d’aquests joves oficials, el coronel Franco , cap de la Legió, qui lideri la primera onada de l’desembarcament.

“Les negres barcasses aixecades de proa, amb el seu estrany aspecte de naus primitives, trenquen el mar amb grans escumes -escriu Franco a Diari d’Alhucemas -. Els seus motors, units als dels remolcadors, produeixen un soroll infernal “. El matí de el 8 de setembre, després de l’bombardeig de l’esquadra, els torpederos deixen anar les 15 barcasses K de la primera onada a mil metres de la riba.

Es canvia la platja prevista per altres pitjor defensades, però menys adequades per desembarcar

Utilitzades en Gallípoli i arraconades a Gibraltar fins a la seva compra per Espanya, les K porten fins a 300 soldats cadascuna. Idònies per al desembarcament per la seva rampa davantera, s’enfronten a un important imprevist. El reconeixement aeri mostra que la platja triada està minada i fortament defensada , així que es canvia per les de La Cebadilla i Ixadin, pitjor defensades, però menys adequades per desembarcar. “Tot d’una -escriu Franco-, una sacsejada formidable deté nostra marxa; hem tocat terra; cauen les planxes de desembarcament, però encara queden davant nostre cinquanta metres d’aigua “.

És una barrera infranquejable per als onze tancs Renault FT-17, que no poden desembarcar . Encara que l’aigua arriba metre i mig d’alçada, legionaris, regulars i harqueños es llancen a l’atac. Joan Luque, corresponsal de l’ Diario de Barcelona , es lliura a l’èpica. “Ja són a terra, ja es veuen com puntets bellugadissos, columnes d’homes en escamot que, sobre blanc amb fosc, se’ns figuren aquelles línies de punts notes en un pentagrama que escriuen una pàgina musical, èpica i gloriosa, que allunya l’influx de les seves notes el fantasma de l’indòmit rifeny “.

Francisco Franco i el seu germà Ramon al Marroc, l'any 1925.

Francisco Franco i el seu germà Ramon al Marroc, l’any 1925.

domini públic

El dia D conclou amb 12 morts i 91 ferits, i els enderrocs d’un De Havilland DH 9 i un hidroavió Dornier, els únics aparells perduts entre els 40 que volen en aquesta jornada. Axdir, la caserna general d’Abd el-Krim, està a pocs quilòmetres, però es trigaran setmanes a prendre aquest terreny.

José Caballero Reis (1901-1949) és un dels presoners que els rifenys utilitzen per arrossegar els canons fins a les coves que dominen la badia. ” Estava tot allò que era cosa d’exagerar , tant de canons, metralladores, bombes enterrades a la sorra …”. D’origen humil i analfabet, és el prototip de el soldat espanyol al Marroc.

El jove de Badajoz és testimoni de l’desembarcament i gairebé víctima d’el foc amic. “Gairebé tots venien mig cecs dels gasos que tiraven els aparells que no deixaven de volar per sobre d’ells”, escriurà molts anys després, evocant com els atacs amb gas de l’aviació espanyola van danyar als seus companys de captiveri.

Abd-el-Krim al costat d'un empresari espanyol.

Abd el-Krim (dta.) Al costat d’un empresari espanyol.

domini públic

Victòria pels pèls

La nit de el dia 11 es produeix el contraatac més ferotge. Els espanyols resisteixen, però no poden avançar: no hi ha aigua per als muls que han de transportar el material. La nit de l’19 es produeix l’últim gran contraatac rifeny . El 23, les tropes espanyoles prenen la segona línia defensiva i el 2 d’octubre, Axdir, l’objectiu final.

Abd el-Krim escapa, però l’èxit de l’desembarcament és el començament de la seva derrota. El mal temps de la tardor i l’hivern li concedeix una última treva. El 26 de maig de 1926 es rendeix als francesos. “Primo de Rivera va celebrar la victòria a Tetuan. En un discurs grandiloqüent escriu Stanley Payne-, va comparar el desembarcament d’Alhucemas amb Trafalgar i la presa de Tunis en 1535 , i després de la qual cosa es va concedir a si mateix la Gran Creu de Sant Ferran. A això va seguir una nombrosa sèrie d’ascensos “.

Amb només 33 anys, Franco ja és general. La victòria ocultarà els errors que gairebé frustren el desembarcament . “Els mitjans amfibis van ser inadequats, el que va provocar un estrangulament de l’aprovisionament -escriu el capità de navili José María Blanc Núñez- […] les platges no van poder estudiar bé […] el transport a braç es va perllongar a gairebé tota l’operació “.

LA DICTADURA FRANQUISTA – VÍDEOS

Així era la situació d’Espanya just després de la guerra

Així van ser els acostaments i les discrepàncies de Franco amb Hitler i Mussolini

Així va ser la successió de dictador Francisco Franco

La dictadura franquista davant la comunitat internacional

La revolució de la cultura popular durant els anys de règim franquista

Espanya durant els últims anys de franquisme

Franquisme 1959-1970

1. Va passar aquí: La comissaria del terror

2. Els anys del barraquisme

3. La manifestació de capellans contra les tortures franquistes

4. Francisco Téllez, un dels demandants contra el Franquisme a l’Argentina

A Espanya encara hi ha molt a fer sobre la dictadura franquista. De fet, ara mateix hi ha 47 querelles de represaliats del PSUC i de CCOO que s’han afegit a la causa oberta a l’Argentina per crims del franquisme, com ja s’havia fet amb l’assassinat de Companys i Puig Antich.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/francisco-tellez-un-dels-demandants-contra-el-franquisme-a-largentina/video/4886371/

FRANCO NEUTRAL?. Memorial Democràtic

Franco neutral?

Després de quasi tres anys de guerra Catalunya seria ocupada per les tropes franquistes. La fi de la guerra va ser doblement terrible per al territori. Per una banda, la derrota portaria desenes de milers de catalans a marxar l’exili, a ser empresonats i, en el pitjor dels casos, a ser afusellats i enterrats en fosses comunes. Per l’altra, la fi de la guerra suposaria la supressió de l’autonomia catalana i la persecució de la seva llengua i cultura. D’aquesta manera, s’iniciaria la llarga nit del franquisme, una dictadura que separaria la societat, fins al darrer moment,

entre vencedors i vençuts.

D’una guerra a una altra

1939: devastació, repressió i gana. Aquests foren els eixos que dominaren l’Espanya franquista de la postguerra. Un país destruït a causa de la Guerra Civil, una terrible repressió que afectà milers d’homes i dones i la presència de la gana, que tingué unes conseqüències terribles sobre tota la població.

Posada en llibertat d’un grup de preses de la presó de dones de Barcelona. Una de les preses davant la Junta de Llibertat Vigilada, formada per religiosos i militars. Pérez de Rozas / Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Posada en llibertat d’un grup de preses de la presó de dones de Barcelona. Una de les preses davant la Junta de Llibertat Vigilada, formada per religiosos i militars. Pérez de Rozas / Arxiu Fotogràfic de Barcelona

 

Les barraques on vivien els republicans al camp de concentració d’Argelers. Sense data. Henry Buckley / Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

Les barraques on vivien els republicans al camp de concentració d’Argelers. Sense data. Henry Buckley / Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

La cua de la sopa. La manca de molts productes de primera necessitat durant els anys de la postguerra van provocar cues constants en botigues per poder-los adquirir. Any 1940. Fons Fotogràfic de l’Arxiu Municipal d’Esparreguera

La cua de la sopa. La manca de molts productes de primera necessitat durant els anys de la postguerra van provocar cues constants en botigues per poder-los adquirir. Any 1940. Fons Fotogràfic de l’Arxiu Municipal d’Esparreguera

Quan l’1 de setembre de 1939 l’atac alemany a Polònia desencadenà la Segona Guerra Mundial, feia només cinc mesos que la Guerra Civil havia acabat. El país havia sofert enormes pèrdues humanes: 600.000 morts d’una població de 25 milions, 200.000 dels quals deguts a les dues repressions —la franquista havia estat responsable de 150.000 i la republicana, de 50.000—, mentre 475.000 persones havien travessat la frontera francesa el febrer anterior fugint de l’avanç franquista. En retornarien al llarg de l’any unes 300.000, empeses per les males condicions de l’internament i per les falses promeses que res no passaria «a los que no tengan las manos manchadas de sangre». La població penal espanyola —amuntegada a presons i camps de concentració— arribava als 270.000 interns el 1940.

A aquesta devastació humana, s’hi afegien les abundants pèrdues materials, d’equipament industrial, de transports, etc., i, sobretot, l’efecte que per a la població i l’economia suposà la imposició franquista d’una política econòmica intervencionista i autàrquica, semblant a la de les potències feixistes i que perseguia un alt grau d’autosuficiència.

En contrast amb aquests devastadors fets humans i econòmics, Franco s’apressà a declarar la neutralitat en la nova guerra europea, tot i que en realitat començà a preparar secretament una futura intervenció bèl·lica al costat d’Alemanya. El règim creia que d’aquesta manera aconseguiria engrandir Espanya des del punt de vista imperial i colonial a costa de França i del Regne Unit.

 

Inici de la Segona Guerra Mundial. Espanya neutral?

Oficialment, el 5 de setembre de 1939 Espanya es declarà neutral en la guerra. Tot i això, Franco reuní la Junta de Defensa Nacional i preparà les forces armades per a la intervenció bèl·lica al costat d’Alemanya i eventualment d’Itàlia. Els plans adoptats incloïen operacions d’atac a Gibraltar i a la part francesa del protectorat del Marroc, així com el bloqueig de les línies marítimes francesa a la Mediterrània i britànica a l’Atlàntic.

Trobada diplomàtica entre Franco i Hitler a Hendaia el 23 d’octubre de 1940, amb l’objectiu de tractar la futura participació espanyola a la Segona Guerra Mundial. Agència EFE-  s’entrevisten a l’estació de tren, en presència de l’Ambaixador espanyol a Alemanya, general Eugenio Espinosa dels Monteros (centre) i d’un intèrpret. EFE / VORLAG ATLANTIC.

ENTREVISTA FRANCO-MUSSOLINI: BORDIGHERA (ITALIA), 12/02/1941.- El Cap de l’Estat espanyol, Francisco Franco (c), conversa amb el Duce italià, Benito Mussolini (dc), en presència de ministre d’afers exteriors Serrano Suñer, després de finalitzar una primera entrevista de treball entre els dos mandataris que ha durat quatre hores. EFE/Miguel Cortés/aa

 

L’annexió del territori dels Sudets per part d’Alemanya, la pressió sobre Txecoslovàquia i la invasió de Polònia després de signar un sorprenent pacte amb Stalin el 23 d’agost de 1939 van acabar provocant una nova guerra mundial, tot i que Hitler no desitjava que esclatés en aquell moment. Els seus efectes serien devastadors, amb 55 milions de morts i nivells de destrucció desconeguts fins aleshores.

El règim de Franco veié amb preocupació el pacte germanosoviètic, així com l’atac i la subsegüent derrota i desaparició de la catòlica Polònia, però s’apressà a avaluar els possibles efectes positius que una intervenció a la guerra juntament amb Alemanya podia reportar-li.

Oficialment, el 5 de setembre de 1939 Espanya es declarà neutral en la guerra, però poques setmanes després que hagués començat, el 31 d’octubre, Franco reuní la Junta de Defensa Nacional i va preparar les forces armades per intervenir bèl·licament al costat d’Alemanya i d’Itàlia quan Itàlia es decidís també a participar, cosa que faria el 10 de juny de 1940. Els plans adoptats incloïen operacions d’atac a Gibraltar, a la part francesa del protectorat de Marroc, el bloqueig de les línies marítimes francesa a la Mediterrània i britànica a l’Atlàntic, així com la mobilització de 150 divisions de terra (dos milions de soldats). Es preveia declarar la guerra quan França i el Regne Unit es trobessin contra les cordes, i es pensava en una participació efectiva i curta que permetés a l’Espanya franquista participar en el repartiment del botí. Tot i això, quan el règim negocià ja directament amb Alemanya l’entrada a la guerra —durant la segona meitat de 1940—, també es mostrà disposat a participar en una guerra de més llarga durada.[Memorial Democràtic]

La presència de nazis i feixistes a Catalunya durant la Guerra

La presència de representants feixistes italians i nazis alemanys a Catalunya i Espanya durant els anys de la Segona Guerra Mundial fou important. Les visites de diverses personalitats polítiques, algunes d’elles força destacades, durant els anys de guerra mostren les excel·lents relacions que hi havia entre els tres països.

L’Espanya franquista dels anys 1939-1945 va mantenir la col·laboració amb els aliats feixistes que havia tingut durant la Guerra Civil. Aquestes amistats es van fer presents de diverses maneres: en les relacions diplomàtiques, econòmiques i culturals; en la col·laboració militar, policial i entre els serveis d’espionatge —amb la persecució d’opositors—, així com en l’organització conjunta de diversos actes propagandístics.

Aquesta bona sintonia també es va fer evident a través de diverses visites que feren diversos responsables dels dos règims. Entre aquestes, cal destacar la que va efectuar el 10 de juliol de 1939 el comte Galeazzo Ciano, ministre d’Afers Exteriors d’Itàlia, i la que va protagonitzar el 23 d’octubre de 1940 Heinrich Himmler, Reichsführer d’Alemanya i cap de les SS i de l’Oficina Central de Seguretat del Reich.

Tots dos van viatjar a Barcelona i a altres localitats de Catalunya —com Tarragona, en el cas del comte Ciano, i Montserrat, en el cas de Himmler—, unes trobades que serviren per a consolidar les relacions entre els règims durant el conflicte mundial. Llurs visites serien completades per d’altres de diversos representants del feixisme italià i del nazisme alemany, com la d’Elisa Paul, secretària general de la Secció Femenina del Partit Nazi (NS-Frauenschaft), o la de Ruth Moll, cap del departament d’afers espanyols, italians i sud-americans de la Secció Femenina del Partit Nazi (NS-Frauenschaft).

Només la caiguda de Mussolini el juliol de 1943 i la confirmació que Alemanya estava perdent la guerra, així com les pressions del Regne Unit i els Estats Units, forçaren les autoritats franquistes a refredar lentament i progressivament les relacions amb els seus antics aliats.

Esvàstiques a la façana principal del Palau d’Art Modern de la Ciutadella, actual seu del Parlament de Catalunya, amb motiu de l’exposició sobre l’arquitectura moderna a Alemanya el 20 d’octubre de 1942. ANC / Fons Brangulí

Concert del Grup Artístic de les Joventuts Hitlerianes al Palau de la Música Catalana. 10 de novembre de 1943. Pérez de Rozas / Arxiu Fotogràfic de Barcelona

El cònsol general d’Itàlia Gino Berri fent un discurs el dia de la inauguració de la cripta dels italians caiguts a Catalunya. 9 de novembre de 1941. Pérez de Rozas / Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Heinrich Himmler, cap de les SS alemanyes, acompanyat de Luis Orgaz, capità general de Catalunya, i altres autoritats franquistes visiten el monestir de Montserrat. 23 d’octubre de 1940. Pérez de Rozas / Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Visita de les Joventuts Italianes del Littorio al Poble Espanyol de Barcelona. El governador civil Antonio Correa Véglison va ser l’encarregat de rebre-les durant la seva visita a la ciutat. 4 d’agost de 1942. Pérez de Rozas / Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Visita de les principals autoritats espanyoles i nazis a l’Exposició d’Arquitectura Moderna Alemanya. Podem veure, entre d’altres, el capità general, Alfredo Kindelán, i el governador civil, Antonio Correa Véglison. 20 d’octubre de 1942. Pérez de Rozas / Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Heinrich Himmler, cap de les SS alemanyes, visita Barcelona. 23 d’octubre de 1940. ANC / Fons Brangulí

 

La influència del feixisme i del nazisme en la dictadura franquista

El règim franquista creà el seu nou estat seguint el model de règim dictatorial que no respectava les llibertats individuals ni col·lectives, que mantenia un partit únic feixista i que basava tota aquesta estructura en un «líder hegemònic, el Caudillo». Com tots aquests règims, el franquisme destacà per imposar el seu model a través de la força i la repressió cap a tots aquells sectors antifranquistes.

El règim franquista va néixer en bona part gràcies a l’ajut que prestaren l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista a Franco i la resta dels militars i civils alçats el 18 de juliol de 1936. En el moment de crear el nou Estat, el Caudillo i Generalísimo, juntament amb els seus consellers polítics —com Serrano Suñer—, s’inspirà en el model feixista imperant a Alemanya i Itàlia. De fet, fins i tot abans de comptar amb un govern pròpiament dit, creà un partit únic feixista, Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET y de las JONS), mitjançant un decret de 1937 que unificava les organitzacions preexistents.

La repressió franquista superà amb escreix la nazi i la feixista d’abans de la Segona Guerra Mundial.

Tanmateix, ni Franco va ser mai exactament un líder feixista ni el nou partit hegemonitzà tot el poder —com ocorria a Alemanya i Itàlia—, per la qual cosa existeix controvèrsia sobre si el règim franquista pot ser estrictament qualificat de feixista. En canvi, el nivell de repressió que exercí —amb 150.000 víctimes per motius polítics, la majoria de les quals durant la contesa— superà amb escreix la repressió nazi o feixista italiana d’abans de la Segona Guerra Mundial.

FET y de las JONS utilitzà una simbologia (el jou i les fletxes, bandera roja i negra), un uniforme (camisa blava) i un programa (Veintiséis Puntos) feixistes, fomentà grans actes de masses, creà organitzacions de dones (Sección Femenina), de joves (Frente de Juventudes), sindicats verticals i milícies, tot amb vocació totalitària de control i enquadrament feixista de la població. Amb això, pretenia emular els partits nazi i feixista, amb els quals mantingué estretes relacions fins que desaparegueren el 1945. Però FET y de las JONS —que canvià després el seu nom per Movimiento Nacional— sobrevisqué fins al 1977 i fou el partit feixista oficial de més llarga durada de la història.

Von Obernitz, cap de les Milícies d’Assalt, explica “les darreres impressions sobre el discurs pronunciat la setmana passada pel canceller Hitler al Reichstag” durant la celebració de la festa nacional de l’1 de maig al Col·legi Alemany. 30 d’abril de 1939. Pérez de Rozas / Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Actes commemoratius del 450è aniversari de l’arribada de Cristòfor Colom a Barcelona. L’acte era una imitació del que feia la lliga de les joves alemanyes durant els congressos del partit nazi. Barcelona, 17 d’abril de 1943. Pérez de Rozas / Arxiu Fotogràfic de Barcelona

La col·laboració d’Espanya amb l’Eix durant la Segona Guerra Mundial

La dictadura franquista, tot i que es va declarar neutral al principi de la guerra, va col·laborar militarment i econòmicament amb els països de l’Eix, una ajuda que, en alguns casos, seria fonamental per a l’esdevenir de la guerra.

Durant la Segona Guerra Mundial, es consolidaren les relacions ja existents entre l’Espanya franquista, l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista. Aquestes relacions foren fonamentalment de caire militar i econòmiques. La neutralitat espanyola no va impedir que es facilités l’abastiment clandestí de submarins i vaixells de guerra alemanys i italians a diversos ports de Galícia, Cadis i Las Palmas. Aquesta col·laboració, que inclogué aspectes relacionats amb l’aviació, en diversos moments va ser fonamental per a l’estratègia submarina que Alemanya va desenvolupar a l’Atlàntic contra el Regne Unit.

Una altra manera d’ajuda militar indirecta va ser l’existència d’observatoris i xarxes d’espionatge o sabotatge de l’Eix, en què participaren en algun moment agents franquistes. Aquest suport, tot i que va ser conegut en moltes ocasions pels serveis secrets aliats, es va intentar mantenir en secret. Els retrets que realitzaren des de Londres i posteriorment Washington per aquesta ajuda sempre van ser negats per les autoritats franquistes.

Un altre àmbit de col·laboració va ser l’econòmic. A Hitler li interessava econòmicament Espanya, sobretot com a proveïdor de matèries primeres. Aquesta relació comercial, iniciada durant la Guerra Civil a través la Societat Financera Industrial (SOFINDUS), un consorci destinat a monopolitzar l’abastiment de matèries primeres i altres productes que la indústria alemanya necessitava per a la seva producció, es va prolongar durant tota la guerra mundial.

Després d’intenses negociacions per renovar els acords comercials signats durant la Guerra Civil, amb l’esclat de la confrontació mundial els dos països firmaren nous acords que permeteren l’arribada de determinades mercaderies al Reich: llana i cuir, minerals (ferro, pirita, plom, wolframi) i aliments (oli i cítrics, entre d’altres). Aquests darrers eren productes de primera necessitat que se sostreien del mercat espanyol, en uns anys de gana, per enviar a l’aliat alemany.

En aquest sentit, cal destacar la importància que tingué el wolframi, que fou un dels materials estratègics més vitals per als alemanys, atesa la seva importància per fabricar armament. L’intercanvi comercial que es donà a l’entorn d’aquest mineral entre 1941 i 1944 permeté retornar una part important del deute que tenia Espanya amb Alemanya com a conseqüència de la seva ajuda durant la Guerra Civil.

La presència de submarins alemanys a Espanya va ser constant. Aquests aparells rebien subministrament de diversos ports espanyols. Topham / Cordon Press

Les deportacions d’exiliats republicans des de França a l’Espanya franquista

 

A partir de la derrota de França i de l’ocupació de bona part del territori francès per l’Alemanya nazi, s’iniciaren relacions entre els dos països per vigilar, detenir i fins i tot deportar de manera il·legal diverses personalitats republicanes. La presència d’agents franquistes per tot el territori francès va permetre deportar el president de la Generalitat Lluís Companys.

Els republicans espanyols exiliats a França visqueren amb desesperació la desfeta francesa a mans de les tropes alemanyes. La derrota francesa donà lloc a la firma d’un armistici entre els dos països el 22 de juny de 1940, una signatura que suposava la divisió del territori francès en dues zones: una sota control directe alemany, amb capital a París, i una altra zona sota control d’un govern francès titella de l’anterior, amb capital a Vichy, encapçalat pel mariscal Pétain.

Les extradicions entre la França ocupada i l’Espanya franquista

La caiguda de França va ser aprofitada pel govern franquista per sol·licitar la detenció i extradició de diferents personalitats polítiques representatives del període republicà. El 2 de juliol de 1940, immediatament després que les tropes alemanyes arribessin a la frontera francoespanyola d’Irun, el ministre de Governació, Ramon Serrano Suñer, decidí destinar a París Gabriel Coronado, secretari general de la Direcció General de Seguretat, acompanyat d’una sèrie d’agents, amb l’objectiu de detenir i aconseguir informació de diferents exiliats. Aquest equip des del primer instant va rebre ajuda de la policia política i militar alemanya. A la capital francesa, desenvoluparen amb eficàcia la seva feina, amb la col·laboració de l’ambaixador espanyol a París, José Félix de Lequerica, i de l’agent Pedro Urraca Rendueles.

L’eficiència dels agents franquistes, i especialment de Pedro Urraca, va permetre la localització i detenció il·legal, l’agost de 1940, del president de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys. El president Companys va ser arrestat a La Baule (Bretanya) i després va ser traslladat a la presó de la Santé a París. Mes tard, el van lliurar directament a Espanya, on va ser jutjat per un consell de guerra i, posteriorment, el 15 d’octubre de 1940, va morir afusellat al castell de Montjuïc.

Les extradicions il·legals d’altres exiliats republicans que es trobaven a la zona ocupada es registraren durant els mesos de juliol i agost d’aquell any 1940. L’únic cas de detenció i lliurament directe d’una personalitat republicana posterior a aquesta data fou el del dirigent català de la CNT i exministre republicà Joan Peiró, que després de ser detingut va ser traslladat a Espanya el febrer de 1941, on va ser jutjat i, més tard, el 24 de juliol de 1942, va morir afusellat a Paterna.

Altres casos de detencions i lliuraments il·legals foren l’exministre republicà socialista Julián Zugazagoitia, els cenetistes Espartacus Puig, de Terrassa, i Marià Prat, de Manresa, per part catalana, juntament amb altres refugiats espanyols, com Francisco Cruz Salido, periodista socialista lliurat pels alemanys i afusellat pel règim. En tots els casos, es transgrediren les lleis internacionals relacionades amb els refugiats de guerra i les extradicions de persones entre països.

La situació dels exiliats republicans a Vichy

A la França de Vichy, la situació no fou tan favorable pels agents franquistes. Els representants de Franco a Vichy només pogueren aconseguir que la policia francesa detingués diverses personalitats republicanes. Els casos més significatius foren els de Josep Tarradellas, Frederica Montseny o Nicolau d’Olwer. Un cop localitzades, aquestes persones van ser empresonades, però en cap moment van ser lliurades a les autoritats franquistes, tal com passava a la «zona ocupada», entre altres raons perquè les pressions internacionals sobre Vichy havien augmentat molt arran de l’execució del president Companys i d’altres personalitats republicanes. A més, el govern de Vichy exigia que es complissin els tractats d’extradició que hi havia entre França i Espanya que regulaven els procediments d’entrega.

L’actuació del govern mexicà també fou decisiva perquè el govern de Vichy denegués les extradicions que el govern franquista demanava. Aquesta actuació es concretà el 23 d’agost de 1940 quan el representant del govern mexicà a Vichy, Luis I. Rodríguez, signà un conveni entre els dos governs on es regulava la situació dels refugiats republicans a França. En aquest conveni, el govern del mariscal Pétain es comprometia a garantir l’existència i la llibertat dels republicans refugiats en territori francès i, molt especialment, a limitar les extradicions sol·licitades pel govern franquista. Així mateix, el govern francès s’obligava a no lliurar cap refugiat sense sotmetre’l a un procediment judicial. El govern mexicà, per la seva banda, va acceptar el trasllat a Mèxic de tots aquells refugiats que ho demanessin.

Fotografia presa per l’agent franquista Pedro Urraca, instants abans de lliurar el president Companys a les autoritats franquistes. © ANC / Pedro Urraca

Sol·licitud de targeta d’identificació francesa a nom de Lluís Companys. © ANC / Fons Lluís Companys i Jover.

La tragèdia dels exiliats republicans continuà un cop s’inicià la Segona Guerra Mundial. Maltractats pel govern francès als camps de concentració que s’habilitaren per tota la geografia francesa i el nord d’Àfrica, una part important d’aquells homes es van veure obligats a allistar-se a les companyies de treballadors estrangers. Alguns d’ells fins i tot s’enrolaren a la legió estrangera per continuar lluitant contra el feixisme.

Amb l’ocupació de França per part de l’exèrcit alemany, molts d’aquests republicans foren capturats per les forces alemanyes i internats en camps de concentració. La majoria d’ells moririen en aquests camps, especialment al de Mauthausen.

Bona part d’ells serien capturats per l’exèrcit alemany durant les setmanes posteriors a la invasió de França, el maig de 1940. Aquests republicans, abandonats a la seva sort pel govern de Vichy, van ser capturats per la Gestapo amb el consentiment de la dictadura franquista. Va ser llavors quan els van classificar com a apàtrides, els van traslladar a camps de concentració i els van col·locar un triangle blau per distingir-los com a tals.

Aquesta, però, no seria l’única via de deportació. El primer comboi de població civil que va sortir des de territori francès fins als camps nazis partí d’Angulema l’agost de 1940, format per famílies republicanes. Als anys 1942 i 1943, s’iniciaren les detencions de dones i homes que actuaven al si de la resistència contra l’ocupació alemanya. Molts d’ells van anar a parar a diversos camps del Reich, mentre que a les dones les van enviar al de Ravensbrück.

La majoria dels 9.446 republicans que es calcula que foren deportats a camps de concentració van ser destinats al camp de Mauthausen. Altres camps amb presència d’exiliats foren els de Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, Bergen-Belsen i el ja esmentat de Ravensbrück.

La majoria dels deportats no van ser enviats a camps d’extermini, com Auschwitz, tot i que alguns hi acabaren. En conjunt, més del 60% van deixar-hi la vida a causa de les terribles condicions de vida: van morir per l’extenuació dels treballs forçats que havien de fer, per les malalties, a la cambra de gas o a causa d’experiments mèdics. A aquestes defuncions, cal sumar-hi els morts durant les setmanes posteriors a l’alliberament.

 

El fotògraf català Francesc Boix al camp de concentració de Mauthausen. Gràcies a les seves fotografies, es van poder jutjar els responsables nazis del camp. © MHC / Fons Amical de Mauthausen

Berlín, 18-9-1940.- Ramon Serrano Suñer, ministre d’Afers Exteriors del govern franquista, amb Heinrich Himmler a la dreta durant la seva visita a Berlín el setembre de 1940. Agència EFE

Neus Català amb la indumentària de deportada a la sortida del camp de concentració alemany de Ravensbrück. Fons Neus Català / CRAI Biblioteca Pavelló de la República (Universitat de Barcelona) / Amical de Ravensbrück

Lola Casadellà amb la indumentària de deportada a la sortida del camp de concentració alemany de Ravensbrück. Fons familiar Lola Casadellà / Amical de Ravensbrück

Mercedes Núñez Targa declarant al judici que es va fer a Carcassona contra René Bach, intèrpret de la SD-Gestapo (a Carcassona), que la va interrogar i torturar, a ella i a molts altres espanyols. Va ser condemnat a mort i afusellat el 6 de setembre de 1945. Fons familiar Mercedes Núñez / Amical de Ravensbrück

La política franquista en relació amb els refugiats de guerra. Els esforços d’alguns diplomàtics aïllats per salvar jueus de l’holocaust

La política del règim de Franco cap als estrangers que entraven en territori espanyol es caracteritzà per la improvisació, sobretot respecte del col·lectiu jueu, i va variar amb els anys en funció del desenvolupament de la mateixa Guerra Mundial i de l’origen dels evadits. Tot i aquesta manca de claredat, cal destacar l’acció humanitària que van desenvolupar pel seu compte alguns diplomàtics espanyols destinats a diverses ambaixades del centre d’Europa. La prohibició d’entrada legal a Espanya comportà que les persones que volien fugir d’Europa haguessin de creuar de manera clandestina els Pirineus. L’actuació de les ambaixades i els consolats dels països aliats va ser decisiva perquè el règim franquista hagués de suavitzar la seva política respecte dels refugiats.

Neutralitat, no bel·ligerància i retorn a la neutralitat

Al cap de poc d’haver-se declarat el conflicte mundial, el 4 de setembre de 1939, el general Franco aprovava un decret en què ordenava als espanyols la més estricta neutralitat. D’aquesta manera, es feia oficial la neutralitat d’Espanya durant la Segona Guerra Mundial, una situació que va variar segons l’evolució de la guerra. Així, el règim va passar de ser de no bel·ligerant a col·laborar estretament amb les potències de l’Eix i, finalment, davant la imminent derrota d’Alemanya, va retornar de nou a la neutralitat.

Franco va ajudar també l’Eix amb tropes durant la Segona Guerra Mundial. Aquesta col·laboració es va concretar amb l’enviament d’una divisió de voluntaris que s’integrà a l’exèrcit alemany i que rebé el nom de División Azul. Aquesta unitat va ser destinada al front soviètic. Les pressions que va rebre el règim per part dels aliats van obligar Franco a retirar-la l’octubre de 1943. A partir d’aquell moment, només van participar-hi a títol personal diversos voluntaris integrants en la Legión Azul.

Voluntaris de la División Azul acomiadats amb tots els honors a l’estació de França de Barcelona el juliol de 1941. Pérez de Rozas / Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Visita de la Secció Femenina d’Hoquei de les Joventuts Hitlerianes als ferits de la División Azul. 9 de juny de 1942. Pérez de Rozas / Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Els exiliats republicans a la Segona Guerra Mundial

L’exili republicà va participar d’una manera activa i destacada durant la Segona Guerra Mundial. Ja fos a través de voluntaris que s’allistaven a les tropes aliades, ja fos per l’actuació política dels representants dels governs republicans o pel paper decisiu que van tenir en els serveis secrets, la presència de l’exili fou destacada. L’objectiu era només un: ajudar els aliats a vèncer el feixisme per aconseguir a posteriori la caiguda de la dictadura franquista.

Els dirigents republicans a l’exili tenien esperances que si l’Eix era derrotat els aliats es mostrarien oberts a acabar amb el règim de Franco —amic d’Alemanya i d’Itàlia— i a restaurar la República. Tanmateix, els dirigents republicans a l’exili estaven enfrontats amb Juan Negrín, socialista i últim president del Consell de Ministres, d’una banda, i amb Indalecio Prieto, també socialista juntament amb el republicà Diego Martínez Barrio —president de la República després de la mort d’Azaña a França el 1940, que consideraven el primer procomunista i responsable de la derrota—, de l’altra. De fet, la divisió encara era més gran si tenim en compte les intencions de Joan de Borbó i els seus partidaris, que pretenien, des de 1944, una restauració monàrquica i un règim liberal.

Aquestes divisions, el fet de no veure una alternativa unificada a Franco i els temors que tenien britànics i nord-americans que esclatés una nova guerra civil en la qual l’URSS tornés a ser influent a Espanya —i, en el cas del Regne Unit, la defensa dels seus interessos econòmics al país— van determinar que al final no s’intervingués. I això malgrat les bones paraules i la simpatia que mostraren en diferents moments cap als dirigents exiliats el president Roosevelt, la seva esposa Eleanor o el secretari del Foreign Office britànic Anthony Eden. Ara bé, no van permetre que el règim ingressés el 1945 a la nova Organització de les Nacions Unides i, posteriorment, se’l va sotmetre a un aïllament diplomàtic.

Republicans amb armes a la mà contra l’Eix

D’altra banda, milers de republicans —entre ells molts catalans— lluitaren contra l’Eix, principalment a França, enrolats a companyies de treball de l’exèrcit, a la legió estrangera o a altres unitats. Arran de la derrota francesa, molts nodriren la resistència antinazi, especialment al Migdia i la Provença. Bona part dels republicans catalans i espanyols que foren empresonats pels alemanys acabaren a camps de concentració nazis, 5.000 dels quals moriren allà.

L’octubre de 1944, després de l’alliberament de França, es produí la invasió de la Vall d’Aran amb la intenció de crear un bastió republicà dins l’Espanya franquista, una invasió que, tanmateix, acabà en retirada.

Altres republicans catalans i espanyols lluitaren dins les forces de la França Lliure de De Gaulle, i una companyia de la II Divisió Blindada del general Leclerc, la Novena, va ser la primera a alliberar París el 1944. També hi hagué republicans catalans i espanyols dins dels exèrcits britànic —enquadrats majoritàriament dins d’una unitat d’enginyers— i soviètic —molts d’ells formaven part d’unitats de sabotatge i guerrilla, encara que també actuaven com a pilots o soldats regulars. Finalment, cal esmentar la participació d’alguns espanyols en els serveis d’espionatge aliats.

Sebastià Piera, històric militant del PSUC, va participar a l’exèrcit roig en la defensa de Moscou, Leningrad i Stalingrad de l’exèrcit alemany. Va ser seleccionat pels soviètics per formar part d’un comando que havia d’infiltrar-se a la zona alemanya amb l’objectiu d’aconseguir baixes sobre els alemanys. © ANC/ Fons PSUC

Sebastià Piera, històric militant del PSUC, va participar a l’exèrcit roig en la defensa de Moscou, Leningrad i Stalingrad de l’exèrcit alemany. Va ser seleccionat pels soviètics per formar part d’un comando que havia d’infiltrar-se a la zona alemanya amb l’objectiu d’aconseguir baixes sobre els alemanys. © ANC/ Fons PSUC

Oficialitat de l’Spanish COY – Anglaterra, 1942.Arxiu Royal Pioneer Corps Association

D-Day. Desembarcament de Normandia. Imperial War Museum

Mapa: Espanyols que lluitaren contra l’Alemanya nazi © Jordi Barra