L’aula digital com a espai virtual

Els entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge (EVEA) són llocs virtuals de trobada del professorat i de l’alumnat d’un mateix curs.

En aquest entorn hi ha els continguts, les activitats, les notícies, els enllaços i els elements de participació i comunicació entre totes les persones implicades. Un cop identificats, s’hi pot accedir a través de qualsevol ordinador connectat a Internet i, tot i que fou pensat per a la formació a distància, esdevé molt útil en la formació presencial, especialment si es disposa de PDI i d’un ordinador per a cada persona.

El professorat ha de reunir les següents competències:

Competències pedagògiques

  • Aplicar els principis pedagògics en el disseny i desenvolupament de la seva aula digital, prenent en compte els components del model pedagògic empleat.
  • Detectar les possibilitats dels estudiants per treballar a l’aula digital.
  • Seleccionar, dissenyar i emprar objectius, continguts, mètodes, mitjans i formes d’avaluació en el treball amb els estudiants.
  • Treballar de manera coordinada amb les persones que intervenen en el funcionament de les aules digitals.

Competències tecnològiques

  • Seleccionar i emprar els recursos tecnològics necessaris per al disseny i desenvolupament de l’aula digital des d’un punt de vista pedagògic.
  • Seleccionar els recursos, activitats i altres elements propis de la plataforma d’aprenentatge.
  • Dominar el programari de processadors de text, editors d’imatges, sons i vídeos, compressors, recerca i processament de la informació a través d’Internet.

Competències organitzatives

  • Organitzar el programa de la seva matèria prenent en compte les característiques dels estudiants, de la plataforma d’aprenentatge i del model pedagògic adoptat.
  • Realitzar les tasques administratives i de seguiment del treball a l’aula digital necessàries per al seu permanent desenvolupament.

En aquest document trobareu més informació:

Competències del professorat

Malgrat el moodle és un dels EVEA més utilitzats aquí també possibilitat d’utilitzar els blocs, Google Docs o els wikis per a realitzar tasques d’ensenyament-aprenentatge.

Estudiem, a continuació, totes aquestes plataformes amb més profunditat:

El bloc

Google Docs

El moodle

El wiki

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *