Daily Archives: 26 març 2011

El bloc

Un bloc és un lloc web en el qual un o diversos autors escriuen els seus articles. Els articles apareixen cronològicament en ordre invers a la seva publicació. És un lloc interactiu, ja que els lectors poden fer comentaris als articles publicats. La seva creació i manteniment és senzilla i per a usuaris de tots els nivells, fins i tot sense coneixements d’edició o maquetació HTML.

Entre les utilitats dels blocs podem destacar: la revista escolar, la col•laboració en projectes que es poden realitzar intercentres; tauler notícies, repositori de recursos, eina de publicació i discussió… però també el podem utilitzar com a entorn d’ensenyament-aprenentatge on podem publicar els continguts de les àrees, activitats a realitzar pels alumnes, fer el seguiment dels deures, avaluar treballs,…

Si voleu aprendre a crear un bloc a la XTEC i moltes coses més d’aquesta eina, cliqueu a sobre la imatge:

L’aula digital com a espai físic

La pissarra digital passa a ocupar l’espai actualment reservat per a la pissarra tradicional, la de guix. La informació que es reflecteixi en aquesta pissarra digital ha de poder ser enviada i emmagatzemada als ordinadors portàtils dels alumnes.

El professor també ha de disposar d’un ordinador que permeti controlar la pissarra digital i el projector.

L’aula haurà de comptar amb un canó de projecció, un sistema d’àudio digital i, a ser possible, amb un armari per al dipòsit de material en el qual a més podran carregar-se els portàtils.

Cal fer una tria de perifèrics (impressores, escàners, càmeres de fotos, càmeres de vídeo, reproductors de so,…) fonamentats en un equilibri entre la racionalitat i la necessitat.

Aquí teniu una imatge amb algunes possibilitats d’organització de l’espai de l’aula digital.

L’aula digital com a espai virtual

Els entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge (EVEA) són llocs virtuals de trobada del professorat i de l’alumnat d’un mateix curs.

En aquest entorn hi ha els continguts, les activitats, les notícies, els enllaços i els elements de participació i comunicació entre totes les persones implicades. Un cop identificats, s’hi pot accedir a través de qualsevol ordinador connectat a Internet i, tot i que fou pensat per a la formació a distància, esdevé molt útil en la formació presencial, especialment si es disposa de PDI i d’un ordinador per a cada persona.

El professorat ha de reunir les següents competències:

Competències pedagògiques

  • Aplicar els principis pedagògics en el disseny i desenvolupament de la seva aula digital, prenent en compte els components del model pedagògic empleat.
  • Detectar les possibilitats dels estudiants per treballar a l’aula digital.
  • Seleccionar, dissenyar i emprar objectius, continguts, mètodes, mitjans i formes d’avaluació en el treball amb els estudiants.
  • Treballar de manera coordinada amb les persones que intervenen en el funcionament de les aules digitals.

Competències tecnològiques

  • Seleccionar i emprar els recursos tecnològics necessaris per al disseny i desenvolupament de l’aula digital des d’un punt de vista pedagògic.
  • Seleccionar els recursos, activitats i altres elements propis de la plataforma d’aprenentatge.
  • Dominar el programari de processadors de text, editors d’imatges, sons i vídeos, compressors, recerca i processament de la informació a través d’Internet.

Competències organitzatives

  • Organitzar el programa de la seva matèria prenent en compte les característiques dels estudiants, de la plataforma d’aprenentatge i del model pedagògic adoptat.
  • Realitzar les tasques administratives i de seguiment del treball a l’aula digital necessàries per al seu permanent desenvolupament.

En aquest document trobareu més informació:

Competències del professorat

Malgrat el moodle és un dels EVEA més utilitzats aquí també possibilitat d’utilitzar els blocs, Google Docs o els wikis per a realitzar tasques d’ensenyament-aprenentatge.

Estudiem, a continuació, totes aquestes plataformes amb més profunditat:

El bloc

Google Docs

El moodle

El wiki