Daily Archives: 3 març 2011

Alexandria

Alexandria és una biblioteca de recursos desenvolupada pel Departament d’Ensenyament que permet al professorat pujar alguns tipus de materials educatius digitals, com ara cursos Moodle i activitas amb la PDI per facilitar la seva posterior localització i intercanvi.

L’accés als recursos d’aquesta biblioteca és obert i, per tant, qualsevol pot visualitzar-los i descarregar-los . Ara bé, per valorar els materials existents o bé, fins i tot, per compartir recursos nous és necessari disposar de nom d’usuari/ària i contrasenya de la XTEC.

Característiques del servei

  • El servei és un repositori de materials educatius que poden ser de diversa tipologia: cursos que puguin ser restaurats a un altre lloc Moodle extern, elements exportables com ara entrades de glossari, preguntes de qüestionari o paquets SCORM i també altres recursos per a pissarres digitals.
  • Els cursos i recursos seran descarregables des del repositori. En el cas dels cursos, seran també visibles, però no operatius. Les persones que vulguin utilitzar-los amb el seu propi alumnat els hauran de restaurar al seu propi lloc Moodle.
  • El servei ofereix espais de comunicació en els quals la comunitat d’usuaris i usuàries poden fer consultes, intercanviar informació i mantenir-se informats/des de les novetats que es vagin produint. També conté documentació informativa sobre el funcionament del servei, amb una secció de preguntes més freqüents, i les característiques tècniques i dels materials del lloc.
  • El servei no ofereix espais específics de formació ni suport tècnic per a la creació i restauració de cursos.
  • El servei Alexandria es reserva el dret (però no està obligat) de previsualitzar, revisar, etiquetar, filtrar, modificar, refusar o eliminar part o tot el contingut dels materials educatius.

Compartir material educatius

Els materials educatius es poden utilitzar, reutilitzar, adaptar i compartir lliurement. Aquests materials educatius han de tenir unes característiques bàsiques explicades al document “Característiques dels materials educatius”. Els materials que no s’ajusten a les especificacions citades al document anterior són eliminats del lloc.

Les persones usuàries que vulguin pujar al repositori i compartir els materials educatius que han elaborat han de seguir les instruccions explicades al document “Com compartir materials educatius”. En essència han d’omplir un formulari amb les dades descriptives bàsiques i adjuntar el material en el format corresponent. En el cas dels cursos aquest fitxer haurà de ser la còpia de seguretat del curs, és a dir, el fitxer comprimit .zip obtingut a través del bloc d’Administració del propi curs Moodle. La còpia de seguretat serà restaurada automàticament al repositori i l’usuari/ària que l’ha pujat el podrà revisar per comprovar que funciona correctament.

L’usuari/ària ha de garantir la funcionalitat del material que puja al repositori. Si els materials presenten deficiències en aquest aspecte s’avisa a l’usuari/ària que els ha pujat per tal que els solucioni en un termini breu i si aquestes deficiències no són esmenades el material és eliminat del lloc.

Una vegada pujats al repositori, els materials educatius són publicats automàticament.

Materials per a la PDI

Alexandria disposa de la possibilitat de previsualitzar els materials per a PDI, sense que calgui descarregar-los

Com fer-lo servir? Quan accediu a la fitxa de qualsevol material, trobareu l’opció d’obrir el previsualitzador, tal i com mostra la imatge següent:

El resultat serà similar al de l’exemple d’aquesta imatge:

En el cas que el material no disposi del fitxer en PDF, en comptes de l’opció “Previsualitza el recurs” apareix el text “Previsualització no disponible”.