Aula Digital

 • Donar a conèixer models de gestió d’aula mitjançant l’ús dels taulers digitals.
 • Identificar diverses estratègies d’aprenentatge en el marc digital.
 • Impulsar canvis metodològics que millorin la comunicació professorat/alumnat i entre l’alumnat, especialment amb l’ús de mètodes actius i cooperatius.

L’aula, com més digital sigui, menys s’assemblarà a la tradicional perquè trenca els límits dels espais i temps escolars, de les disciplines tancades i dels professors transmissors, obre la possibilitat a un autèntic aprenentatge personalitzat i fa compatible el treball en equip i els processos compartits també amb altres persones, institucions…, de qualsevol part del món.

Les aules estaran dotades de pissarra digital, connexió WiFi i continguts digitals que aniran substituint progressivament els llibres de text impresos per llibres electrònics.

La implantació de l’aula digital ens ha de fer renovar tant els mètodes d’ensenyament, que hauran de ser més interactius i participatius, com el propi espai físic de les classes. Així doncs, parlarem d’aula digital tenint en compte dues dimensions:

L’aula digital, com a espai físic

L’aula digital, com a espai virtual

L’aula digital fa caure els murs de l’exclusivitat escolar del coneixement. Tanmateix, les escoles i els docents no han de perdre allò fonamental que els dóna sentit: l’establiment de lligams de qualitat entre els alumnes, i entre ells i els seus mestres, com l’aprenentatge més fonamental que seguirà justificant l’escola per més que es digitalitzi.

Les aules digitals obliguen a renovar la metodologia d’ensenyament, que haurà de ser més interactiva, més participativa i més col•laborativa, cal que l’estudiant es converteixi en part activa del procés d’aprenentatge. Els nous recursos per si sols no garanteixen l’aprenentatge de l’alumnat, la seva eficàcia depèn de les metodologies didàctiques, de les activitats que hi realitzin i del seu interès per aprendre.

La formació entre docents s’ha de basar en l’intercanvi d’experiències. La col•laboració entre els docents és clau per fer front als dubtes que generen les noves tecnologies, cal que el professorat domini el funcionament dels nous recursos i que sàpiga aplicar-los de forma eficient.

Per a l’organització d’una aula digital en Pere Marquès enumera els aspectes següents:

 • Repartir rols entre l’alumnat: company-tutor, assessor TIC,…

 • Alternar el treball individual amb el treball per parelles i en grup.

 • Utilitzar les TIC quan aportin valor afegit.

 • Distribuir el temps de la forma següent: El 25 % destinat a les explicacions del professorat, amb PDI o sense. El 25 % dedicat a les exposicions dels treballs de l’alumnat. El 25 % a treballar, de forma individual o conjunta, amb l’ordinador. El 25 % al treball individual sense ordinador.

 • Elaborar una normativa de centre sobre l’ús dels ordinadors per part de l’alumnat.

Abans de començar el curs escolar, haurem de:

 • Seleccionar els recursos: existents a la xarxa, procedents d’editorial, de creació pròpia.

 • Combinar els recursos digitals amb els analògics (llibres, jocs, instruments de música, materials de plàstica, material de laboratori…).

 • Decidir la metodologia: Aquesta pot variar depenent de cada activitat (classe magistral, treball cooperatiu, recerca, exercitació, resolució de problemes,…

 • Triar la plataforma d’aprenentatge: (intranet, bloc, wiki, EVEA, xarxa social,…).

 • Organitzar el programari a utilitzar: instal•lat a l’ordinador o web 2.0 (ofimàtic, edició imatges, audiovisual,…)

 • Utilització de perifèrics: escàner, càmera digital, impressora,…

 • Seleccionar els instruments i activitats d’avaluació, que han de ser coherents amb la metodologia digital: qüestionaris, quadern de notes digital…

Clicant a sobre de la següent imatge podreu ampliar la informació que us hem facilitat:

Una bona aula digital ha de comptar amb una sèries d’eines que facilitin el treball del professorat i de l’alumnat.

Hem seleccionat tot un seguit d’aplicacions gratuïtes que trobareu a Internet i que podreu recomanar als vostres alumnes, que podran utilitzar-les, sense necessitat de descarregar cap programa al seu ordinador.

ANÀLISI SINTÀCTICA

Anàlisi Sintàctica

CERCADORS D’IMATGES LLIURES

Compfight

FlickrCC

CONJUGADORS VERBS

Verbs catalans

Verbs castellans

CONVERSORS D’UNITATS

Convert World

CORRECTORS DE CATALÀ

El corrector

DICCIONARIS

Clave

Diccionaris d’idiomes Il•lustrats

Dídac

Diccionari multilingüe

Real Academia Española

VOX

EDITOR TEXTOS

Editor 365.cat

ENCICLOPÈDIES

Brain Pop

El cos humà

Encicloabierta

Enciclopèdia Catalana

Enciclopèdia de la Ciència

Eureka

Icarito

Kalipedia

Viquipèdia

GENERADORS MATERIALS EDUCATIUS

Generador de cal.ligrafia i operacions

Generador Genmagic

Generadors online de materials educatius

Generador Sopes de lletres Vindel

Toomates

Woksheet works

MORFOLOGIA

Etiquetador

Flexionador

Lematitzador

ORDRE ALFABÈTIC

Alphabetizer

SINÒNIMS I ANTÒNIMS

Antónimos.net

Diccionaris.cat

Sinónimos.org

TRADUCTORS

Apertium

Babelfish

Opentrad

Google ha creat una plataforma per a docents on ofereix una selecció de les seves aplicacions per al desenvolupament del seu ús educatiu.

Cliqueu a sobre al imatge per tal d’aprofundir en el tema:

Internet és una eina magnífica que en la majoria de casos aporta coses positives, tot i això hem de tenir clars els riscos que pot comportar navegar per Internet.

Aquí teniu un vídeo on podreu copsar quins són els interessos de navegació dels joves d’avui dia:

Quan parlem de seguretat a Internet s’han de parlar dels següents aspectes:

Seguretat dels infants

Seguretat de l’equipament informàtic

Aquí us deixem tot un seguit d’enllaços on trobareu informació, consells i activitats que podreu realitzar amb l’alumnat:

12345678910

La diversitat es manifesta en el context escolar en:

 • Diversitat d’idees, experiències i actituds prèvies.

 • Diversitat d’estils d’aprenentatge.

 • Diversitat de ritmes d’aprenentatge.

 • Diversitat d’interessos, motivacions i expectatives davant l’aprenentatge.

 • Diversitat de capacitats i ritmes de desenvolupament.

Els alumnes amb necessitats educatives especials presenten dificultats d’aprenentatge per diferents causes: problemes en el desenvolupament, condicions de risc personal, familiar o social, alumnes d’incorporació tardana,… i per tant necessiten una sèrie d’ajuts pedagògics o de serveis, per tal d’aconseguir els objectius educatius.

Les TAC faciliten:

 • la motivació i l’interès

 • adaptació al ritme i nivell de l’alumne

 • els aspectes més mecànics de la feina

 • el desenvolupament cognitiu

 • destreses i habilitats

 • la productivitat i millora l’autoestima

 • la comunicació i la interacció

 • el treball col•laboratiu i la participació

 • la ubicació a l’espai

 • immediatesa en l’avaluació

 • possibilitat de retroalimentació

 • un accés/procés ràpid a la informació

 • l’accés al currículum normalitzat

 • la compensació dels dèficits funcionals globals

 • l’adaptació i autonomia davant l’entorn

Us presentem ara, una selecció d’aplicacions informàtiques per l’alumnat amb:

Autisme

Discapacitat auditiva

Discapacitat cognitiva

Discapacitat motriu

Discapacitat visual

A continuació, us facilitem un document amb el que podreu conèixer les possibilitats d’accessibilitat de Windows 7. Hi hem destacat el canvi de configuració del ratolí, per utilitzar-lo amb els alumnes esquerrans i l’accés ràpid que proporcionen la combinació de diferents tecles, per tal d’ampliar la mida del text de la pantalla, per exemple.

Accessibilitat a Windows 7