Horari

L’horari de Secretaria és el següent:

dilluns a divendres: matins de 8.30h a 13.30h,  i

tardes  de 15.00h a 17.00h