Programa de lectura “Binding”

“Els matins de TV3 ” parlen del programa “Binding”

En aquest projecte hi participen els alumnes de cicle inicial.

L’objectiu d’aquest projecte és aconseguir una millora en l’ensenyament de la lectura que permeti augmentar notablement el rendiment lector, tant en la capacitat de comprensió com en la capacitat d’abstracció i generalització.

Es tracta d’un mètode d’entrenament de la lectura, creat per un equip de professors i investigadors de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.

Aquesta metodologia per a l’ensenyament de la lectura requereix de:

–  Monitoratge periòdic freqüent.

– Treball sistemàtic del grup classe.

–  Jocs cooperatius

–  Un seguiment minuciós del progrés individual dels alumnes.

–  Un entrenament personalitzat per aquells alumnes que ho requereixin.