Projecte filosofia 3/18

APRENDRE A PENSAR

A l’escola Puiggraciós tenim clar que en el nostre projecte educatiu la Filosofia 3/18 ha de tenir un lloc. No es tracta de trobar un espai on ensenyar filosofia, sinó que es practiqui l’activitat de filosofar, ja que millorar el pensament és l’objectiu bàsic en educació.

Ara bé, millorar el pensament significa bàsicament millorar el llenguatge, i això implica la necessitat d’ensenyar a raonar.

QUÈ ÉS EL PROJECTE FILOSOFIA 3/18?

El projecte FILOSOFIA 3/18 és un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels estudiants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental.

Consisteix en un conjunt de programes que, aplicats des dels 3 fins als 18 anys, enforteix la capacitat reflexiva. Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.

Volem aconseguir que cada alumne adquireixi autonomia, millori la capacitat de fer judicis i la pràctica d’un pensament crític, creatiu i acurat alhora.