Projectes

L’escola Puiggraciós vol ser  una escola innovadora que alhora valora les tradicions de la nostra cultura.
A l’escola hi ha projectes molt consolidats com”Els Pastorets”, “Sant Jordi”, “L’hort escolar”, ” la Biblioteca”, l’apadrinament lector, el projecte Filosofia 3/18 des de P3, càlcul global (Quinzet) …  Però també som conscients  que la societat actual ens porta a treballar amb les noves metodologies potenciant l’ús de les TIC des de P3 fins a 6è.

Es porten a terme altres projectes com “L’ educació emocional “, ” L’ortografia amb PNL” o el projecte de lectura Binding amb conveni amb la Fundació Finestres i la Universitat de Barcelona, el programa d’estimulació cognitiva COGEST a P4 i P5, una sessió setmanal de medi en anglès de 3r a 6è de primària (Discovering the world)…

Com a suport en l’aprenentatge totes les aules de primària i aules compartides tenen pissarres digitals interactives.