Grup Experimental per al Plurilingüisme

 

titulogep

CURS 16-17

Aquest actual curs continuem formant part del Grup Experimental Plurilingüe, per tant continuem portant a terme una sessió setmanal de Medi en anglès (“Discovering the World”) a Cicle Mitjà i Superior.

Com a novetat d’aquest curs, a sisè es fa tota l’educació física en anglès ( 2 sessions setmanals) i a cinquè es fa una sessió.

A més a més aquest curs una de les sessions d’anglès és dedicada a fer un treball sistemàtic d’expressió escrita a través de monogràfics. Els infants finalment fan una exposició oral sobre el tema que han treballat.

També cal destacar la nostra participació amb escoles d’arreu d’Europa a través del portal e-Twinning.

A continuació trobareu una recull de fotos de totes les activitats que es porten a terme a les sessions de “Discovering the World”, a “Physical Education” i al treball de monogràfics i a e-Twinning.

During this school year we continue taking part in the Experimental Group for the Plurilinguism, so we continue carrying out a weekly session of Science in English (“Discovering the World”) in the second and third stage of Primary school.

As an innovation of this school year, Physical Education is taught completely in English in grade 6. In grade 5 they do one session in English.

Moreover, one of the English sessions is based on a systematic work about the Writing skill through monographs. At the end, pupils present an oral exposition about the subject they have been working on.

We want to highlight our participation with other European Schools through the e-Twinning website.

Below you can find photos of some activities related to “Discovering the World”, “Physical Education”, “Monographs” and “e-Twinning”.

DISCOVERING THE WORLD

GRADE 4

https://jvalenci62.wixsite.com/electricityclil

 

 GRADE 6

https://lnaudin.wixsite.com/gep2-project

E-TWINNING

GRADE 5

Photos

 

Videos

https://docs.google.com/presentation/d/1VPXKzwfCMS4Xo5RvBt3gjQbkBrqTF2p0PSqCojjFbO4/edit?usp=sharing

GRADE 4

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mW7AIxDTWPc [/youtube]

 

 


CURS 15-16

Actualment, la nostra escola ha estat seleccionada per a formar part del Grup Experimental pel Plurilingüisme, en el desplegament del marc per al plurilingüisme a l’escola catalana del Departament d’Ensenyament.

El Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme es posa en marxa per assolir els objectius d’ Europa 2020, vers la competitivitat europea i s’alinea amb els compromisos de qualitat del marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.

El curs passat, la nostra escola ja va engegar el projecte “Discovering the world”, que es basa en l’ús de la llengua anglesa en l’àmbit de coneixement del medi social i natural, projecte que s’aplica de 3r a 6è de primària amb una sessió setmanal. Enguany els alumnes de 5è i 6è de primària, a més a més, fan dues sessions mensuals que es destinen a treballar la comprensió i expressió orals a través de les notícies del món i els jocs en educació física. L’alumnat d’educació infantil, continua treballant una sessió d’anglès a la setmana i també a l’hora dels tallers. Aquest curs s’introdueix l’anglès en les sessions de racons.

Formar part del GEP, ens permet portar a terme actuacions concretes que defineixen escenaris òptims, per a millorar la competència plurilingüe del nostre alumnat.

Per a realizar el Projecte, l’equip directiu del centre i el professorat que forma part de la comissió impulsora, està rebent una formació que continuarà al llarg d’aquest curs 2015/2016 i seguirà al curs vinent. Aquesta formació serà transferida a la resta del professorat, per mitjà de les reunions de coordinació i claustres.

WHAT DO WE DO IN SCIENCE?

In grade 5 and 6 we work through projects.

How do we work through a project?
When we begin a project we ask three questions:

-What do we know?
-What do we want to know?
-What have we learned?

Archivo_000

We work in six groups of four. In every group each child has a role (the leader, the recorder, the time keeper and the presenter)

Steps that we follow

1- Watching a video about the topic.
2- Explaining what we already know about the topic.
3- Creating questions to investigate what we want to know.
4- Choosing the most interesting questions (3 per group).
5- Investigating using the Internet and specific dossiers.
6- Selecting the information
7- Answering the questions with the appropriate information.
8- Preparing a power point presentation to show the class the group investigation.
9- Creating a questioner about the investigation contents to use as a listening activity during the presentation.
10- Presenting the power point.

IN GRADE 4 WE HAVE STUDIED THE ECOSYSTEMS.

 

OUR PROJECTS ABOUT ECOSYSTEMS 

WHY CAN YOU SEE DAY AND NIGHT?

In Grade 3 we have made an experiment about day and night. It was very interesting!

 

THE “WATER CYCLE” PERFORMANCE

In Grade 3 we have studied the Water Cycle. We have written a play about it!

 

LIGHT , COLOUR AND SOUND

Students from Grade 6 have investigated about light, colour and sound. They have learned a lot! This is an example of their oral presentations.