Qui som

  • Som una escola pública de doble línia, catalana, laica, acollidora, oberta i integradora amb totes les cultures.
  • Entenem l’educació com una tasca col·lectiva on estan implicats tots els membres de la comunitat educativa. La responsabilitat de pares, mestres i societat són indispensables per afavorir un creixement harmònic dels nostres alumnes.
  • Eduquem en els valors del respecte, la solidaritat, la participació i l’esforç.
  • Formem alumnes amb coneixements sòlids en les matèries fonamentals.
  • Potenciem l’autonomia personal de l’alumnat.
  • Creiem en una educació que contribueixi en el desenvolupament emocional, afectiu, artístic i cognitiu tenint cura de l’autoestima del nen/a.
  • Promovem els valors de l’educació per a sostenibilitat i actituds de respecte en tots els àmbits.
  • Afavorim el sentit d’arrelament al patrimoni social i cultural del qual formem part.
  • Eduquem en la catalanitat: el català és la llengua de l’escola i el mitjà per conèixer i utilitzar altres llengües, per educar en la identitat, la història i les tradicions de Catalunya.