Programa COGEST

El Programa “Cogest.cat” Programa d’Estimulació cognitiva” correspon a la traducció i adaptació catalana de l’original en llengua anglesa anomenat “Cogent-Cognitive Enhancement”.

L’objectiu principal versa en l’estimulació dels processos cognitius relacionats amb els processos de lecto-escriptura.

Està destinat a l’alumnat d’Educació Infantil de P4 i P5.