Educació Emocional


A L’escola Puiggraciós implementem un pla d’educació emocional a tots els nivells.
Som conscients de la importància de l’educació en els diferents àmbits que afecten a la vida de les persones. Ara més que mai treballem per ajudar als nostres alumnes a adquirir i desenvolupar les capacitats que els ajudaran a tirar endavant en aquesta complexa societat que es caracteritza per grans canvis.
Sabem que en els països i centres on s’han dut a terme programes d’educació emocional, s’ha observat una millora en els resultats acadèmics dels alumnes i en el desenvolupament de les diferents activitas escolars.
D’altra banda, l’educació emocional s’ha mostrat com una eina important en els programes de prevenció de la violència i la drogoaddicció; ha millorat els comportaments escolars; ha augmentat la motivació pels estudis, i ha influït en el descens dels casos d’ansietat i depressió.
Per aquest motiu , el curs passat els mestres ens vam “formar per poder formar” als nostres alumnes en educació emocional i hem iniciat el treball de competència emocional a tots els nivells del centre una sessió setmanal.
Durant la resta de sessions escolars i d’esbarjo tenim present l’adquisició i l’aplicació d’aquest aspecte del desenvolupament humà.
Treballem el coneixement de les emocions pròpies i dels altres (empatia, assertivitat) i aprenem a posar nom al que sentim. També treballem la regulació emocional amb diferents dinàmiques i exercicis de relaxació.
Volem que els alumnes siguin autònoms i fer créixer la seva autoestima.
Plantegem dinàmiques de treball cooperatiu, resolent els problemes que sorgeixen perquè siguin capaços de desenvolupar tasques en equip, qualitat indispensable en l’actual món educatiu i laboral.
Volem formar ciutadans responsables, respectuosos i assertius, que sàpiguen dir sí i s’atreveixin a dir no, que sàpiguen demanar ajuda i que siguin competents per viure amb benestar,  fixant-se objectius positius i realistes.
En definitiva, ens agradaria contribuir a què les persones a les que formem gaudeixin de benestar emocional. I sobretot, sobretot, volem aprendre junts a ser més feliços, a compartir la felicitat amb els altres i a estimar-nos més i millor.