Normes de la Biblio1

Normes de préstec

1.-Tots els alumnes podran demanar llibres en préstec, en el seu horari de Biblioteca.

Normes de préstec

1.-Tots els alumnes podran demanar llibres en préstec, en el seu horari de Biblioteca.
2.-També es pot fer préstec els dilluns i dimecres de 12:30 a 13:30.
3.-Hi ha llibres exclosos al préstec.
4.-Cada alumne pot demanar un llibre en prétec.
5.-El préstec és per un període de catorze dies, però es pot demanar prórroga.
6.-El préstec als mestres es regirà per les mateixes normes que als alumnes.
7.-També hi ha previst préstec a les aules per temàtiques, centre d’ interès,…
8.-El retorn dels llibres es farà en l’ horari que el curs té establert i de dilluns a divendres de 12:30 a 12:30h.
9.-En cas de pèrdua del llibre caldrà comprar-lo de nou.
10.-En cas de retornar un llibre malmès es restringirà el préstec a la persona duran un mes.