Auca de la Biblio1Puig

L’AUCA de la BIBLI1 puig

La Bibli1 es de tots,
no hi mengis ni facis bots.

Com quan dis un secret,
a la biblioteca parla-hi fluixet.

Els llibres podràs agafar,
torna’ls com els vas trobar.

Tracta el material amb respecte,
perquè és el més correcte.

L’ actitud és important,
que no t’ hagin d’ anar avisant.

I quan vulguis marxar,
la cadira al seu lloc has de deixar.

Fem una bibli1 silenciosa
sense que el soroll.
de les cadires ens faci nosa.

L’ actitud és important
que no t’ hagin d’anar avisant.

La Bibli1puig