Monthly Archives: juliol 2016

Perfil professional “Lectura i biblioteca escolar”

A la RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d’abril,  es regulen els perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i i s’estableix el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

S’hi recullen les especificitats que hauria de tenir el perfil professional de la persona que dins del centre coordinés tot allò relacionat amb la lectura i la biblioteca escolar.

Podeu consultar les funcions o els requisits necessaris que ha de tenir un docent per ocupar aquest lloc de treball específic i la manera de com realitzar el reconeixement, de forma automàtica (mireu a l’ATRI) o a sol·licitud de l’interessat.  Es poden consultar actualitzades les activitats formatives i d’innovació que, entre d’altres requisits, acrediten cada perfil.