Planificació del projecte “La Sireneta”

La planificació d’una tasca no és una feina senzilla, més quan és un treball que implica un canvi en la forma de fer i organitzar un centre.

Al nostre centre, s’ha treballat tradicionalment un conte clàssic com a eix transversal. Com a grup impulsor vam plantejar que aquest podria ser un bon punt per iniciar un projecte motivador per a mestres i alumnes, implicant tots els cursos de l’escola i que aquest projecte es desenvoluparia al llarg del segon trimestre culminant en una gran festa com és el carnestoltes.

Implementació dels tallers de “La Sireneta”

Aquests tallers es van dur a terme la setmana del 5 al 9 de febrer. Es van fer sis grups d’alumnes en cadascun dels cicles barrejant els nens del cicle per crear grups de 15 nens aproximadament. Cada taller tenia una durada d’una hora i mitja i es repetia 6 vegades per tal que anessin passant tots els grups durant 3 dies (de 9 a 10,30 i  de 11 a 12,30).

Els sis tallers eren: Andersen, Dinamarca, El fons marí, Decoració, Les sirenes i Under the sea.

A casdascun es treballa un àmbit diferent: Andersen, l’àmbit lingüístic (català); El fons marí, medi Natural; Dinamarca, medi Social; Les sirenes, l’àmbit lingüístic (castellà); Decoració, l’artístic i Under the sea, l’àmbit lingüístic (anglès).

En tots els tallers es treballa: autonomia, iniciativa personal i emprenedoria , aprendre a aprendre i  educació en valors.

 • Andersen: consistia en un acostament a la seva vida, coneixent les dades més remarcables i algun esdeveniment el qual marcaria de ple la seva vida i obra.
 • Dinamarca: localització, ciutats més importants, gastronomia, costums i llocs emblemàtics. Coneixement de la història dels Víkings, alfabet i simbologia.
 • Fons marí: elaboració de preguntes i respostes a partir de la documentació sobre alguns dels habitants del fons marí (CM, un concurs, i CS). Posada en comú amb la informació obtinguda (CI, CM i CS).
 • Les sirenes: visionat d’un vídeo sobre el mite de les sirenes i posterior concurs amb preguntes
 • Under the sea: visionat d’un Power Point amb els noms dels animals (CI), escoltar de la cançó “Under the sea” en anglès, mitjançant una activitat de “fill the gaps” (CM i CS) i redacció d’una carta formal a un personatge de la història. (CS)
 • Decoració: elaboració de diferents creacions relacionades amb el mar per decorar l’escola.

Projecte “La Sireneta”

AVALUACIÓ

Activitats d’avaluació

 1. Elaboració, per grups cooperatius, d’un trivial amb preguntes i respostes en relació a tot el que han après. El joc ens permet avaluar els coneixements adquirits sobre el projecte, de manera divertida i cooperativa.Els punts guanyats son dinars i dirhams.
  1. Proposem als alumnes realitzar una bateria de preguntes sobre la unitat que estem treballant, juntament amb les que han sortit al joc del trivial, elaborarem una prova d’ avaluació que en aquest cas ens permetrà mesurar l’ adquisició de conceptes individual.
  2. Realització d’una producció escrita, partint de la construcció d’ un personatge i del rol social que té.

  Consensuem amb  els alumnes quins continguts i criteris bàsics ha de tenir el relat (rúbrica).

  S’acaba el projecte amb una autoavaluació i amb una valoració de grup sobre tot el procés viscut pels alumnes.

Planificació dels projectes de l’INS Gabriela Mistral

A l’institut Gabriela Mistral vam iniciar-nos amb una formació de metodologies cooperatives fa cinc anys, formació interna que ens va permetre identificar diverses metodologies cooperatives. Durant aquest curs hem tornat a fer una formació interna de centre FIC donat que una part important del nostre claustre és nou.

El curs passat, per decisió del claustre, vam adherir-nos a la plataforma d’Escola Nova 21 i també vam implementar el primer projecte globalitzat amb un horari fix per a la seva realització.

El treball per projectes no és una novetat en el nostre centre: tenim una trajectòria que ens identifica en aquesta línia de treball, tot i que es realitzaven en les diferents hores de matèria. També dissenyem projectes de centre en moments determinats del curs, com són els tallers que l’alumnat de batxillerat realitza als alumnes d’ESO en la Jornada d’Educació en Valors, entre molts d’altres.

El salt més significatiu s’ha realitzat en el moment que el curs passat vam establir un espai comú del treball per projectes de 6 hores fixes a l’horari de l’alumnat.

El curs 2016-17 vam realitzar un primer projecte a 1r d’ESO durant el segon trimestre. Va ser un projecte que es va coordinar inicialment amb professorat d’experimentals, ciències socials i visual i plàstica però amb la idea que no es vinculés directament amb les matèries, sinó que tingués un sentit global d’aprenentatge i procurant que l’alumnat pogués potenciar la seva creativitat. El resultat va ser molt satisfactori i, aprenent dels nostres errors, vam implementar l’experiència a 1r i 2n d’ESO. Actualment hem realitzat dos projectes globalitzats a cada nivell.

El proper curs seran tots els nivells de l’ESO els que participaran d’aquestes estratègies d’aprenentatge.

Actualment estem valorant els possibles projectes que es portaran a termini durant el curs 2018-19, als cursos superiors de l’ESO, i els nous projectes per als cursos inicials de l’ESO.

Les característiques comunes dels nostres projectes globalitzats són que partim d’una pregunta o situació motivadora i a partir d’aquest primer moment, són els alumnes, distribuïts en grups cooperatius, els que realitzen la seva cerca i indagació de l’aprenentatge.

Tot el procés d’aprenentatge finalitza amb una presentació de resultats a la resta de companys/es i a les famílies, que estan convidades a veure el resultat de les indagacions d’aprenentatge.

IMPLEMENTACIÓ

ACTIVITATS DE DIFERENTS ÀMBITS

 • El treball de “Junts contra la por” de l’info K ens porta a diferenciar conceptes que els alumnes han extret del video i que no acaben de tenir clar.

Àrab    musulmans

Terrorisme       Islam     Estat islàmic

 • La paraula Islam ens durà a conèixer i a identificar  les principals religions. Analitzem que tenen en comú i que les diferencia. Fem una taula multi entrada de les cinc religions majoritàries. Primer en petit grup i després posada en comú amb gran grup.

 

 • Lectura comprensiva de Tahar Ben Jelloun “El racisme explicat a la meva filla”
 • El nom de Tahar ben Jelloun escrit en àrab els motiva a aprendre l’ abecedari i conèixer els grafismes de la llengua semítica.
 • ENIGMA…1212 ENS HAN VENÇUT!!!La màquina del temps que tenim a l’escola per treballar l’eix transversal d’aquest curs va treure un enigma, amb “1212 ens han vençut i una paraula en àrab”.La paraula escrita en àrab és descodificada i endevinen que significa Al-Àndalus. La data de l’ enigma ens dura a  identificar-nos com  musulmans vençuts a la Batalla de les Naves de Tolosa l’ any 1212. Per tant som musulmans.
 • Ens situem a la historia.

Cartografia Al·Àndalus

 • Conquesta musulmana, elaborant mapes de diferents moments, veient els protagonistes, dates i fets importants…
 • Etapes polítiques (emirat, califat, taifes, nazarites…)

Triem el nom de la classe i la mascota

 • Triem el nom de la classe (almohades i bereberes)
 • Qui som, quan hem arribat, com som, quin llegat deixem…
 • Cerca d’informació i elaboració d’un perfil.
 • Creació de la mascota de la classe

INTRODUCCIÓ A L’ÀMBIT ARQUITECTÒNIC

 • Disseny d’una rajola andalusí, respectant els cànons marcats i les formes geomètriques pròpies de la època.
 • Disseny d’una porta d’estil andalusí amb les rajoles elaborades a classe.Elaboració plàstica de l’eix cronològic de l’aula
  • Treballem l’escala (cm=anys) i fem les etapes polítiques en diferents colors.
  • Situem les autoritats político-religioses, la capital, fets importants, llegat artístic
  • Treballem numeració romana, i posem els segles a l’eix.
  • Treballem l’àmbit matemàtic, de medi social i el plàstic.

Societat Al-Àndalus

  • Conèixer els diferents estaments segons la religió i la classe social.
  • Relació religiosa entre conquistadors i conquerits (conversions)
  • Rols de cada sector dins la política, economia… (oficis)
  • Construcció d’un personatge a partir del seu rol social (els meus relats)

Berenar Al-Àndalus: La chubarquía

Qui som?

El Gabriela Mistral és un Institut de Sant Vicenç dels Horts.

Som un equip format per 12 docents: a més de la coordinadora de l’equip impulsor, hi ha dos representants de l’equip directiu, les coordinadores de nivell d’ESO i professorat voluntari.

Ens estrenem aquest curs a la Xarxa de Competències Bàsiques. El curs passat ens vam integrar a la xarxa d’Escola Nova 21, que també proposava la creació d’un grup impulsor. Com els objectius són coincidents, és un sol equip el que participa en totes dues xarxes i fa la transferència al claustre.

La finalitat d’incorporar-nos a la xarxa és compartir i aprendre, per tal d’aprofundir en la reflexió pedagògica sobre el que estem fent, i millorar en la implementació de metodologies que afavoreixin un aprenentatge més significatiu.

L’any passat vam implementar per primer cop un projecte a 1r d’ESO. Enguany hem consolidat aquesta metodologia de treball a 1r i 2n. En acabar el curs haurem realitzat dos projectes a cada nivell. Hem enllestit Recuperem el món a 1r i La fira de les llengües a 2n, amb el recull del producte final i el tancament de tot el procés d’avaluació.

Al tercer trimestre, hem engegat Un món sense internet i El teu parc d’atraccions ideal.

Planificació del projecte “LES PLANTES AROMÀTIQUES”

A l’hora de fer el plantejament de projecte el grup impulsor va decidir crear un mapa conceptual dels conceptes que creia que podien interessar als alumnes i que ens agradaria treballar amb els infants. Aquests són:

 • Què necessiten les plantes per viure?
 • Les plantes poden curar?
 • Quin ús tenen les plantes aromàtiques a la nostra vida?
 • Quines són les plantes aromàtiques del nostre entorn?
 • Quins usos li hem donat a les plantes aromàtiques?

Es contempla la possibilitat que no es donin tots aquests temes i en canvi, puguin sorgir d’altres que no s’han previst.

La primera activitat que es farà amb els alumnes és “ Què sabem?” i després “Què volem saber” per així desenvolupar el guió de treball. Aquesta informació es recollirà en un mural que es penjarà al vestíbul de cicle inicial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robòtica i lectoescriptura, incompatiles?

La robòtica ens ha ajudat a desenvolupar les competències de l’àmbit lingüístic. A cicle infantil i a inicial hem fet ús dels Blue-bots per treballar aspectes com la seqüenciació, la lateralitat, la noció espacial… ara bé, perquè no aprofitar aquest recurs tant enriquidor per treballar altres continguts?

A 1r treballem la comprensió lectora i l’ortografia per mitjà d’activitats com ara: l’associació de paraules molt curtes amb imatges. Aprofitant que disposem de Blue-bots a l’escola, vam creure que podria ser molt interessant utilitzar-los per incidir en aquests aspectes lingüístics.

Com podeu observar a la imatge, la tasca es realitza a sobre d’una quadrícula. Els alumnes, després de llegir la paraula, han de donar al Blue-Bot les ordres clares per tal de conduir-lo fins la imatge que li correspon. L’avantatge d’aquesta activitat és que, poc a poc, pots anar proposant reptes als alumnes: arribar a més d’una imatge, plantejar diferents rutes per arribar-hi, afegir obstacles dins la quadrícula, etc.

Creiem que aquesta experiència d’aprenentatge ens permet que la pràctica sigui molt més estimulant i motivadora pels nostres alumnes.

La robòtica i la lectoescriptura NO són incompatibles.

FEM XARXES DE RELACIONS

Dins del treball per projectes, els nens i nenes de cicle inicial realitzen les xarxes de relacions.

Què són les xarxes de relacions? Es tracta d’anar donant rellevància a les paraules clau que van apareixent en el camí de l’aprenentatge i com es relacionen aquestes entre sí.
Com ho fan els nens i nenes? Inicialment en el gran grup, van apareixent les paraules clau i es fa una posada en comú d’aquestes, contrastant si tenen prou rellevància o no com per formar part de la xarxa. Un cop es tenen les paraules, en petit grup, i a mode d’esborrany, es va decidint com les organitzen i amb quin sentit. Posteriorment es fa una posada en comú de com pensen relacionar els conceptes i s’acaba generant una xarxa general.

Explicar la xarxa i tenir-la visualment present els facilita la comprensió i recordar allò que han treballat.

1. Triem paraules clau

Amb aquesta activitat s’intenta millorar el treball en equip i veure que de les aportacions dels altres podem treure un gran profit.
La xarxa de relacions serveix per vincular els conceptes, però considereu que pot servir per establir una xarxa de relacions socials entre iguals?

2. Classifiquem les paraules

3. Establim les relacions

4. Cada grup planteja com explicarà la xarxa

5. Presentem la nostra xarxa de relacions a la resta de grups

6. Establim una xarxa general per a la classe amb les idees comunes de tots

QUAN POSEM EN MARXA ELS DIFERENTS ROLS, L’EQUIP CAMINA

“Jo dibuixo molt bé”, “Sé escriure i amb bona lletra”, “M’agrada molt llegir”, “Sóc genial amb la tablet i l’ordinador”… són algunes de les frases que escoltem dins l’aula a cicle inicial.

És aleshores quan plantegem que si treballem en equip, la suma de tots els nostres punts forts fan que assolim integralment l’objectiu plantejat.

Durant una tasca en equip, cada alumne pot desenvolupar una funció en concret: portaveu (per exposar en públic o comunicar als altres), il·lustrador/a (per fer representacions, dibuixos, esquemes…), fotògraf/a (que documenti amb fotografia o en faci recerca fotogràfica), cercador/a d’informació (que busqui informació de diferents fonts per obtenir respostes), editor/a (que pugui redactar, confegir…) tot depenent del que es necessiti en cada activitat específica. Aquests hàbits interpersonals que els alumnes van construint permeten treballar d’una manera plenament competencial.

Hem trobat que cadascú pot demostrar el seu potencial, sense sentir-se exclòs ni avorrit. A més a més, tothom forma part de manera igualitària dins l’equip i en la confecció de la tasca, sabent que gràcies al seu granet de sorra el que estan construint és possible.

Considereu que Teresa de Calcuta tenia raó en aquesta frase? :”Jo faig el que vostè no pot, i vostè fa el que jo no puc. Junts podem fer grans coses.”