Avaluació

L’avaluació de la proposta es realitza en determinats moments del projecte. Convé destacar:

-Avaluació inicial: És el punt de partida de la proposta. Es detecta que l’escola no compta amb cap banda sonora que l’identifica. A partir d’aquest interès inicial per part de l’alumnat es decideix tirar-ho endavant.

-Observació directa: Els docents que han participat en el projecte han anotat en una llibreta de camp totes les percepcions i evolucions a mesura que s’anava avançant.

-Enregistraments amb la gravadora de vídeo i de so: S’ha enregistrat a l’alumnat durant tot el procés d’execució i s’han visualitzat/escoltat conjuntament amb ells/es.

-Rúbrica d’avaluació final: L’alumnat ha realitzat una autoavaluació final tenint present diferents elements, tant a nivell de coneixements com d’actitud i motivació.

-Coavaluació: Ha estat present al llarg del desenvolupament del projecte. L’alumnat ha treballat en grups cooperatius i al finalitzar cada sessió avaluaven la tasca realitzada. S’ha optat per diferents tipologies d’avaluacions: comentari qualitatiu, quantitatiu, exposició oral, concert, etc.

Seguim!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *