AVALUACIÓ DEL PROJECTE

L’avaluació de la proposta es realitza en determinats moments del projecte. Convé destacar:

L’avaluació incial del projecte va venir de la demanda dels propis alumnes d’acondicionar alguna part del passadís per poder treballar-hi en moments d’agrupaments flexibles. El professorat va valorar positivament la iniciativa dels alumnes.

La observació directa del treball dels alumnes al llarg dels quinze dies durant el qual es va portar a terme la part del projecte per part de cadascun dels mestres implicats donava dades de l’evolució dels grups. S’anotaven les conclusions en mode de llibreta d’aula.

L’enregistrament fotogràfic i la confecció d’un mural amb l’evolució del Projecte anava mostrant a tota l’escola en quin moment estava el procés de construcció d’aquest espai comfortable.

L’avaluació de cada grup de treball (consistent en avaluació per part del mestre, autoavaluació de l’alumne i coavaluació del grup de treball) dóna la informació a cada docent de com ha anat l’apartat del projecte amb el qual han estat implicats.

Una vegada muntat l’espai, faltarà saber la opinió de l’alumnat al respecte i també del professorat que serà també una avaluació a tenir en compte per l’Equip Impulsor del Projecte “espai confortable”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *