QUÈ ÉS AQUEST “PUNT”? (Planificació del projecte)

Una setmana abans del projecte, els nens i nenes es van trobar un punt negre en diferents llocs de l’escola, amb una pregunta “Què t’inspira?”. Cadascú podia escriure el que li semblés relacionat amb la imatge.
L’últim dia, els mestres, vam recollir totes les aportacions i en cicle vam decidir que havent-hi tantes idees diferents, plantejaríem, per la primera sessió, que les coses es poden interpretar des de diferents punts de vista.
Vam decidir preparar una presentació amb diapositives d’il·lusions òptiques diverses i parlar-ne amb els dos grups de cinquè junts per tal de motivar-los a fer una pluja d’idees del que els havia suggerit el cercle negre i posar-nos d’acord en la temàtica del projecte a desenvolupar.
Vam acordar que les sessions s’anirien planificant en funció dels interessos i les aportacions de les primeres sessions.
Tenint en compte que la planificació d’un projecte s’hauria de fer a partir dels interessos i inquietuds dels alumnes, creiem que cada nivell hauria de tenir autonomia per realitzar els projectes que vagin sorgint a l’aula en el moment que sorgeixen. Per tant, proposaríem que en la planificació del curs es tingués en compte un espai/horari per la realització de projectes.

Organització professorat

Partint de la necessitat de transformar els treballs de síntesi en projectes competencials contextualitzats, vam reunir-nos l’equip impulsor del centre per tal d’analitzar els aspectes a millorar. Vam prioritzar el treball de síntesis de 1r d’ESO.

Vam començar amb una pluja d’idees dels possibles temes a treballar, tenint en compte el currículum i els interessos de l’alumnat. Vam decidir treballar el tema del Paleolític i es va buscar un títol motivador: “Descobreix-te”. A partir d’aquí, vam pensar uns objectius i vam plantejar 4 reptes que ens conduïssin a assolir-los.

Un cop muntada l’estructura, el professorat ens vam repartir les tasques. Vam treballar en grups per tal de dissenyar activitats per donar resposta als reptes plantejats que cobrissin diferents aspectes bàsics de la societat del Paleolític.  

En aquesta sessió i la següent ens vam focalitzar en què la presentació del treball de síntesi captivés als alumnes. Per aquest motiu, vam buscar tutorials de com crear “vokis” i vam elaborar el nostre, li vam donar el nom de Lucy la qual va ser el fil conductor del projecte.

Per altra banda es van concretar activitats per cada repte, tenint en compte el material necessari i el professorat especialista que va col·laborar en el projecte.

Es van escollir 4 professors encarregats de dur a terme el projecte amb els alumnes. Aquests van distribuir els alumnes en grups de treball i van dinamitzar les activitats durant la setmana de síntesis. Cada grup d’alumnes es va convertir en un grup d’experts que al finalitzar, va formar a la resta de companys a partir d’un vídeo que ells mateixos havien elaborat.

Per últim, es va avaluar el projecte amb l’alumnat, el professorat de l’equip docent i el professorat de l’equip impulsor i així analitzar els punts dèbils i millorar-los el proper curs.

Grups d’alumnes. Com els vam fer?

Aconseguir que els alumnes treballin de manera efectiva en grup acostuma a ser una tasca no fàcil. Per tant, el nostre primer objectiu va ser elaborar una llista amb grups d’alumnes tenint en compte els diferents nivells i el grau de motivació i empatia entre ells. D’aquesta manera van sorgir 4 grups heterogenis formats per 4 o 5 alumnes.

També vam voler presentar els grups d’una manera diferent a l’habitual i que resultés més divertida pels alumnes. El projecte es basava en el desenvolupament de diferents reptes relacionats amb el tema del Treball de Síntesi. Vam buscar 4 imatges diferents corresponents a cada repte i el professor de Visual i Plàstica del centre va crear uns trencaclosques tamany DINA3. Seguidament vam retallar cada imatge en funció del nombre d’alumnes de cada grup i vam repartir cada peça amb el nom de cada alumne, de manera que cadascú havia de buscar el trencacloslques on encaixava la seva peça. Finalment, després d’esbrinar qui formava part de cada grup de treball, van construir el trencaclosques definitiu i podien deduir quin era el repte que cada grup havia de resoldre.

PLANIFICACIÓ

Els alumnes de 1r d’ESO han realitzat el projecte Descobreix-te  del 19 al 23 de març de 2018. Durant aquesta setmana els hem proposat fer un viatge a través de la màquina del temps, per tal de descobrir com eren els nostres avantpassats.

La presentació inicial ha estat un vídeo sobre la Lucy . El vídeo els proposa descobrir qui era la Lucy i a partir d’aquí començar la seva recerca per tal de resoldre els 4 reptes plantejats.

Reptes:

  1. Avui què menjo?
  2. Casa seva, casa nostra.
  3. El foc s’apaga, què faig?
  4. Pals i pedres, ossos i lianes. Comença la tecnologia..

Els nostres REPTES: investiguem!!

Després de parlar del CIRC hem descobert que hi ha uns temes que gairebé a tots i totes ens interessen i en volem saber més coses.

Ara ens toca investigar els nostres REPTES!

REPTE 1: Els personatges i la vida del circ.

REPTE 2: Els nens del circ.

REPTE 3: Animals al circ.

REPTE 4: Pallassos coneguts.

REPTE 5: Circs famosos.

MEGA REPTE: Com saben a on han de posar la xarxa de l’home bala?

Posem-nos-hi!! Per solucionar el nostre MEGA REPTE, si ens cal, demanarem ajuda!

Quin repte ens costarà més d’investigar? Trobeu motivador el MEGA REPTE? Qui penseu que ens podrà ajudar si no trobem la solució?

Comença la funció!

Després de veure el vídeo i llegir l’article del diari iniciem una conversa en gran cercle sobre el circ d’on en surten algunes idees:

-El circ és perillós, pot ser molt arriscat.
-Els nens també actuen al circ? És perillós.
-Ja no hi ha animals al circ. Potser algú no els tractava malament. Els picaven.
-Com els hi surt? Practiquen molt, des de petits. Han d’entrenar moltíssim. Perquè el hi surti han de repetir i repetir, i concentrar-se molt. Posar-s’ho cada vegada més difícil. Reptes més complicats.
-Perquè són tan elàstics?
-Com s’ho fan per no tenir por? I si falla? Han de confiar en ells mateixos i estar motivats.
-Les persones que viuen al circ tenen una vida molt dura.
-A tots els circs hi ha coses diferents.
-Quantes persones hi ha en un circ?
-Quants circs i deuen haver al món?
-Com ho saben que caurà allà l’home bala? Ho han calculat.
-A Berga ve un circ, un circ italià.
-El Cirque du Soleil és impressionant, molt modern.
-Hi ha escoles de circ, a Berga n’hi ha una.
-A quina escola van els nens que viuen al circ?

Projecte d’una setmana o de tres mesos?

Valorant diferents opcions, el claustre va decidir planificar la implementació del projecte en una sola setmana al voltant de Sant Jordi. Una planificació intensiva ens aportava:

  • no allargar-nos més del compte
  • canviar els horaris habituals
  • visualitzar que realitzàvem un projecte conjunt de tota l’escola
  • crear un ambient diferent que motivés l’alumnat
  • focalitzar les forces (del professorat i de l’alumnat)

Ens preguntem si d’altres escoles opten per aquesta organització. Com ho veieu? Ho feu habitualment d’aquesta manera?

Tria del tema del projecte conjunt

Aquest curs a la nostra escola vam decidir portar a terme un projecte interdisciplinari conjunt durant una setmana del curs. El tema del projecte seria el mateix per a tota l’escola però cada aula o nivell el treballaria tenint en compte el seu nivell i els seus interessos.

A cada assemblea de classe vam fer propostes de projectes que voldríem treballar i llavors vam fer votacions per tal de que cada nivell proposes dos temes. Els delegats de cada aula van ser els encarregats de portar el temes a la reunió de delegats.

L’equip directiu va agrupar els temes que havien sortit d’entre totes les aules de l’escola en cinc possibles projectes i llavors cada aula tenia una graella per poder anotar el resultat de les seves votacions.

El buidat final de les votacions de tots els nens i nenes va quedar així:

Els dos temes més votats pels alumnes de l’escola van ser: en primer lloc “La tecnologia per volar” i en segon lloc “El circ”.

El resultat d’aquestes votacions es va portar al claustre i vam decidir fer una segona votació per triar un dels dos temes més votats. Tots els alumnes van votar a les seves assemblees de classe i el tema triat majoritàriament va ser “El circ”.

Competències i continguts clau

Aprofitant el fet que, tant des de la matèria de Física i Química com des de la de Tecnologia s’estudia l’energia i l’estalvi energètic, s’ha desenvolupat aquest projecte que s’imparteix, durant 2 setmanes des de les dues matèries. A més a més, forma part d’aquest projecte una sortida d’un dia al Camp d’aprenentatge de Pujalt (Anoia), on es visita l’abocador de residus no especials de la Guàrdia Pilosa, es fa un recorregut pel camp d’aerogeneradors i un taller d’energies renovables. El projecte es presenta en format web i els alumnes treballen tots els continguts de manera digital. El producte final del projecte és una presentació dirigida a alumnes de tot el nivell de 2n d’ESO.