Valoració de l’alumnat

S’ha passat un qüestionari de valoració a l’alumnat. En general:

  • els ha semblat bé fer el treball només per parelles, i no pas en grups de 3 o quatre com és habitual.
  • han valorat molt positivament l’organització de la setmana.
  • no els ha agradat tant el fet d’haver de desplaçar-nos cada dia, a peu, pel nostre entorn. Els hagués agradat anar més lluny i amb vehicle.
  • el fet de recollir cada dia la informació en pòsters del que s’ha visitat  ha agradat, a la majoria els ha semblat útil i han aprofitat la informació per elaborar els vídeos.
  • els ha sorprès que gent de fora el centre els puntués, però la gran majoria ho ha valorat positivament.
  • també els ha agradat valorar-se entre ells.

 

Graelles d’avaluació

– No s’avaluaran les preguntes inicials prèvies a la setmana del treball de síntesi.

– Sí s’avaluarà la feina feta durant la setmana del treball síntesi. Es farà de la forma següent:

Els 60 punts seran repartits de la forma següent:

-De dilluns a dijous s’atorgaran 12 punts diaris de la forma següent:

– Divendres, els 12 punts s’atorgaran de la forma següent:

Els 30 punts de la puntuació general s’obtindran de la forma següent:

Metodologia

– Hi haurà hagut una tria prèvia d’empreses feta pel propi alumnat.

– L’alumnat hi participarà de fora individual o per parelles (no en grups de tres o quatre alumnes com s’ha fet tradicionalment).

– El treball de síntesi serà presentat a partir de les bases d’un hipotètic concurs “Ciència, on ets?” que promou l’Ajuntament de Gironella:

– Les visites no seran dirigides per part de les empreses sinó que serà l’alumnat qui trencarà el gel a cada visita tot fent les preguntes preparades a classe. El mateix per les altres activitats.

– A l’arribar al centre, cada grup d’alumnes explicarà a la resta de classe, a través d’un visual thinking, la seva visita a l’empresa/activitat. Es donarà molta importància a aquests murals perquè serà la font d’informació per a l’elaboració posterior del vídeo. 

– L’alumnat no sabrà fins a l’última hora de quina empresa/taller ha d’elaborar el vídeo (es pretén que totes les visites tinguin la mateixa importància). De totes maneres l’alumnat haurà manifestat prèviament quines visites/activitats prefereixen i es tindrà en compte.

– La valoració dels vídeos no només la farà el professorat de l’institut sinó també professorat de la Universitat Politècnica de Manresa. Aquests últims en faran una selecció.

– Hi haurà una votació popular del mateix alumnat per acabar de seleccionar els millors vídeos (a partir de la tria feta per la UPC Manresa).

Temporització

1) Durant les setmanes prèvies al treball de síntesi (inici el divendres dia 12/01/2018), des de tutoria s’aniran treballant/investigant les diferents empreses/activitats que visitarem al llarg de la setmana del 19 al 23 de març de 2018. La majoria d’aquestes empreses han estat escollides pel mateix alumnat arrel d’un treball d’investigació de les empreses de la comarca fet a tecnologia.
L’alumnat farà preguntes per intentar descobrir on és la ciència en aquella activitat/empresa. Les empreses/activitats seran repartides entre les classes.
La setmana anterior a la del 19 de març des de les àrees s’ajudarà a acabar aquelles empreses/activitats que no se n’hagin pogut fer preguntes, per manca de temps, a tutoria.

2) Durant la setmana del 19 al 23 de març es realitzarà el treball de síntesi. Les empreses/activitats visitades seran:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS
Taller pigments
(Carme Padrós i Dolors Grau)
Farmàcia Bovet-Franch
Calderes Cortina SL
Apicultor Sergi Bardés
Cal Gris Taller sèries de Fibonnaci
Balvitex Aldo Cardoso

CAP Gironella

VetsGironella

Energia renovable

Fusteria Dani Canal Rellotger Climent

Macusa

Formatgeria Manudells
Gestor Forestal Jordi Joan Planafil

El divendres dia 23/03 l’alumnat lliurarà la primera versió del vídeo (producte final).

3) El divendres dia 06/04 l’alumnat lliurarà la segona versió del vídeo (versió millorada).

4) El divendres dia 20/04 l’alumnat triarà a votació popular el millor vídeo, juntament amb la UPC Manresa.