Projecte d’una setmana o de tres mesos?

Valorant diferents opcions, el claustre va decidir planificar la implementació del projecte en una sola setmana al voltant de Sant Jordi. Una planificació intensiva ens aportava:

  • no allargar-nos més del compte
  • canviar els horaris habituals
  • visualitzar que realitzàvem un projecte conjunt de tota l’escola
  • crear un ambient diferent que motivés l’alumnat
  • focalitzar les forces (del professorat i de l’alumnat)

Ens preguntem si d’altres escoles opten per aquesta organització. Com ho veieu? Ho feu habitualment d’aquesta manera?

Tria del tema del projecte conjunt

Aquest curs a la nostra escola vam decidir portar a terme un projecte interdisciplinari conjunt durant una setmana del curs. El tema del projecte seria el mateix per a tota l’escola però cada aula o nivell el treballaria tenint en compte el seu nivell i els seus interessos.

A cada assemblea de classe vam fer propostes de projectes que voldríem treballar i llavors vam fer votacions per tal de que cada nivell proposes dos temes. Els delegats de cada aula van ser els encarregats de portar el temes a la reunió de delegats.

L’equip directiu va agrupar els temes que havien sortit d’entre totes les aules de l’escola en cinc possibles projectes i llavors cada aula tenia una graella per poder anotar el resultat de les seves votacions.

El buidat final de les votacions de tots els nens i nenes va quedar així:

Els dos temes més votats pels alumnes de l’escola van ser: en primer lloc “La tecnologia per volar” i en segon lloc “El circ”.

El resultat d’aquestes votacions es va portar al claustre i vam decidir fer una segona votació per triar un dels dos temes més votats. Tots els alumnes van votar a les seves assemblees de classe i el tema triat majoritàriament va ser “El circ”.

Escola Sant Joan

Som l’escola Sant Joan de Berga, una escola d’educació infantil i primària de dues línies, amb 373 alumnes.

Ja fa alguns anys que portem a terme treballs per projectes, però veiem la necessitat d’aprendre a fer-ho millor. Per aquest motiu aquest curs 2017-2018 ens hem iniciat com a membres de la Xarxa de Competències Bàsiques, per poder conèixer les experiències d’altres centres i poder compartir dubtes, descobriments i resultats.

Formem part de l’equip impulsor 8 mestres dels cicles mitjà i superior de primària.

Aquest curs volem dedicar una setmana a fer un treball com a projecte interdisciplinari sobre el món del circ, on cada cicle i nivell el treballarà segons els seus interessos. Aquest serà el projecte que documentarem en aquest blog des de tot allò que els grups de 3r, 5è i 6è vagin qüestionant, investigant, experimentant, descobrint i contrastant.

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Berguedà que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.