Avaluació competencial Descobreix-te!

D’acord amb les especificacions i el desenvolupament del currículum competencial a l’ESO, el Treball de Síntesi admet diverses formes organitzatives. El nostre centre concentra el projecte en un període intensiu de 5 dies i l’avaluem per l’assoliment de les competències transversals que h iintervenen.

Les competències prioritzades en el procés d’ensenyament-aprenentage de l’alumnat són:

 • Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement.
 • Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs.
 • Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.
 • Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.
 • Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers.
 • Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.
 • Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Al llarg del projecte, els alumnes han mostrat la seva capacitat d’autonomia en l’organització del treball individual i, també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

Sortida Coves del Toll

La visita que teníem programada a les Coves del Toll no s’ha pogut realitzar per culpa del temps; la neu ha fet que ens quedéssim sense gaudir d’aquesta experiència. Així doncs, ens hem quedat al centre i hem improvitzat una sèrie d’activitats relacionades amb el nostre projecte.

Com que el dia anterior ja havien preparat la sortida, ens hem tornat a  posar a la pàg.web de les coves i entre tots hem fet una visita virtual.

Llavors, hem fet sopes de lletres, trecaclosques, encreuats i d’altres activitats  en anglès per aprendre vocabulari.

Finalment, hem acabat el dia fent un concurs en anglès.

ELS VÍDEOS!!!

L’activitat final consistia en fer un vídeo resum del què van aprendre durant la setmana de Treball de Síntesi. El vídeo havia de contenir unes pautes que, prèviament, ja se’ls havien passat. En el vídeo hi havien d’incloure  esquetxos de vídeo i  de fotos de les diferents activitats realitzades, posant-hi música, talls de veu, text, transicions… tot seguint l’ordre cronològic i amb una síntesi final dels continguts apresos.

Aquí teniu els enllaços per visualitzar-los!

https://drive.google.com/file/d/19vEVzj60Sp2LWsgkPwovr_4gPqcl0Peh/view?

https://drive.google.com/file/d/1TJJI3NKiHvZU6EJc8G8XwvHRQVTx1tlJ/view?

https://drive.google.com/file/d/1nTHAluPs2E6dZP88cf72mT4v-0mKmpt9/view?

https://drive.google.com/file/d/1Enb9TTtvu5I1Y68s5Rp4uJH9WKpsSMw4/view?

 

ELABORACIÓ DELS OBJECTES PREHISTÒRICS

Una de les activitats finals que hem proposat, ha estat materialitzar els reptes que s’havien explicat amb anterioritat. Cada grup  havia de fer l’activitat relacionada amb el seu repte.

 1. Construir eines prehistòriques a partir de materials que es troben a la natura (troncs, pedres, lianes,…)
 2. Construir una cabana mitjançant troncs, pells,…
 3. Pintures rupestres
 4. Fer objectes de ceràmica

 

Segons el repte que se’ls proposava, havien de dissenyar i predir els passos a seguir per tal de materialitzar els objectes. Per fer-ho, havien de seguir els passos de les fases del procés tecnològic. És a dir, en primer lloc, analitzar el problema; després, fer la recerca d’informació, generar i seleccionar les  idees;a continuació, l’ execució, on primer calia dibuixar un croquis, i preparar el material necessari; i finalment, l’avaluació del projecte acabat.

METODOLOGIA

Al llarg del projecte els alumnes han treballat individualment, per parelles i en grups.

S’ha començat  el projecte amb una activitat inicial per tal que tots els alumnes es familiaritzessin   amb el tema  (activitats sobre la Lucy) i no han conegut els grups fins que no ha estat necessari.

Les professores que hem passat per l’aula, valorem molt positivament el fet d’haver alternat la manera i el ritme de treball, ja que això ha fet que no sempre tinguessin el mateix rol dins del grup.

 

PLANIFICACIÓ

Els alumnes de 1r d’ESO han realitzat el projecte Descobreix-te  del 19 al 23 de març de 2018. Durant aquesta setmana els hem proposat fer un viatge a través de la màquina del temps, per tal de descobrir com eren els nostres avantpassats.

La presentació inicial ha estat un vídeo sobre la Lucy . El vídeo els proposa descobrir qui era la Lucy i a partir d’aquí començar la seva recerca per tal de resoldre els 4 reptes plantejats.

Reptes:

 1. Avui què menjo?
 2. Casa seva, casa nostra.
 3. El foc s’apaga, què faig?
 4. Pals i pedres, ossos i lianes. Comença la tecnologia..

PRESENTACIÓ

Som un centre públic de la ciutat de Berga,  amb dues línies d’ESO i un claustre format per 25 docents.

Aquest curs ens hem animat a formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques , perquè el nostre objectiu és  transformar en projectes  els Treballs de Síntesi del centre.

En el  nostre equip impulsor hi queden representats tots els àmbits .Tenim moltes ganes d’aplicar noves metodologies de treball a l’aula  i la Xarxa farà que aquest camí ens resulti més fàcil, ja que podrem compartir amb tots vosaltres els dubtes, les inquietuds que tenim i les noves  experiències.

Descobreix-te ! és el projecte que hem triat pels alumnes de 1r i consisteix en  fer un viatge a través de la màquina del temps, per tal de descobrir com eren els nostres avantpassats.