OOOHHH!! (El producte final)

CICLE SUPERIOR

A l’aula de 5è A els alumnes volien fer un joc per a la classe per jugar els dies que plou i no poden sortir al pati. Van decidir que fos un joc de preguntes i respostes relacionades amb la informació obtinguda en el projecte. Van escollir fer un Trivial de la Xocolata. També van acordar que se’l podrien endur per torns a casa per a jugar amb la família.
El producte final a l’aula de cinquè B va sorgir de la proposta de recollir la informació sobre la xocolata en un calendari. Aquest calendari seria per l’any 2019 i es vendran a preu de cost durant la festa de final de curs que organitza l’AMPA. A més es presentarà a les diferents aules de l’escola.

El producte final dóna sentit al projecte i per tant és molt important pels alumnes i els encamina en l’assoliment d’una fita. Creiem que en qualsevol projecte hi ha d’haver un producte final ja que pels nens i nenes és bàsic mostrar la feina feta a la comunitat, i els encoratja a fer-la molt millor.

Final de projecte

Tots els cursos hem acabat de fer el projecte de l’hort i és hora de fer balanç. Concretament hem de valorar si el fet de compartir els objectius amb els alumnes ha servit perquè els aprenguin millor. La resposta és que sí. En general, haver reflexionat amb ells sobre el que podien aprendre i el que estaven aprenent ha servit perquè ho assolissin millor.

Per compartir els objectius amb els alumnes hem fet servir bases d’orientació. Malgrat els resultats han estat bons, creiem que les bases d’orientació que hem fet són bastant millorables. Per fer les nostres planificacions vam utilitzar la rúbrica general de centre que vam elaborar l’any passat i hem vist que els criteris d’avaluació que hi vam posar no s’ajusten als que hauria de tenir la base d’orientació. Ens hem adonat que ens costa distingir el que són els nivells d’assoliment de l’objectiu (rúbrica) i els passos necessaris per assolir-lo (base d’orientació).

D’altra banda tampoc hem graduat els nivells d’assoliment dels criteris d’avaluació de la base d’orientació. Creiem que al ser el primer any que utilitzàvem aquesta eina és normal haver-nos centrat només en si realitzaven els criteris o no i haver obviat els nivells d’assoliment, però és un altre aspecte que hem de proposar-nos fer millor.

En conclusió hem observat que:

  • Compartir els objectius d’aprenentatge amb els alumnes fa que els aprenguin millor.
  • La millor manera de compartir-los són les bases d’orientació.
  • Hem de revisar la metodologia per fer les bases d’orientació. Hem de fixar-nos en quins són els passos que s’han de seguir per assolir l’objectiu (procés) i graduar- el nivell d’assoliment de cada pas. Aquest serà el repte pel curs vinent.

Producte final

Tal com ja s’ha explicat, el producte final del projecte consisteix en una exposició del treball realitzat davant de tots els companys de nivell. Aquesta exposició és a càrrec de cada un dels petits grups de treball del projecte i es coavalua per la resta de companys de nivell. Per l’exposició oral els alumnes han elaborat una presentació que els serveix de guia en l’exposició. Aquesta presentació ha de contenir una introducció i els objectius del projecte, una breu explicació de cada una de les activitats i dels resultats obtinguts, unes conclusions i la valoració final del projecte.

ELS VÍDEOS!!!

L’activitat final consistia en fer un vídeo resum del què van aprendre durant la setmana de Treball de Síntesi. El vídeo havia de contenir unes pautes que, prèviament, ja se’ls havien passat. En el vídeo hi havien d’incloure  esquetxos de vídeo i  de fotos de les diferents activitats realitzades, posant-hi música, talls de veu, text, transicions… tot seguint l’ordre cronològic i amb una síntesi final dels continguts apresos.

Aquí teniu els enllaços per visualitzar-los!

https://drive.google.com/file/d/19vEVzj60Sp2LWsgkPwovr_4gPqcl0Peh/view?

https://drive.google.com/file/d/1TJJI3NKiHvZU6EJc8G8XwvHRQVTx1tlJ/view?

https://drive.google.com/file/d/1nTHAluPs2E6dZP88cf72mT4v-0mKmpt9/view?

https://drive.google.com/file/d/1Enb9TTtvu5I1Y68s5Rp4uJH9WKpsSMw4/view?

 

ELABORACIÓ DELS OBJECTES PREHISTÒRICS

Una de les activitats finals que hem proposat, ha estat materialitzar els reptes que s’havien explicat amb anterioritat. Cada grup  havia de fer l’activitat relacionada amb el seu repte.

  1. Construir eines prehistòriques a partir de materials que es troben a la natura (troncs, pedres, lianes,…)
  2. Construir una cabana mitjançant troncs, pells,…
  3. Pintures rupestres
  4. Fer objectes de ceràmica

 

Segons el repte que se’ls proposava, havien de dissenyar i predir els passos a seguir per tal de materialitzar els objectes. Per fer-ho, havien de seguir els passos de les fases del procés tecnològic. És a dir, en primer lloc, analitzar el problema; després, fer la recerca d’informació, generar i seleccionar les  idees;a continuació, l’ execució, on primer calia dibuixar un croquis, i preparar el material necessari; i finalment, l’avaluació del projecte acabat.

Voilà! Reptes resolts

En el següent enllaç podeu veure les exposicions orals de tot el que hem investigat i descobert sobre el circ: http://ciclemitjasantjoan.blogspot.com.es/2018/05/exposicions-orals-del-circ.html

OOOHHH!! (El producte final)

CICLE INICIAL:

Després que cada grup de quatre pensés què podia ser aquell misteriós punt negre, ho van explicar al gran-grup de cada nivell. Una vegada vam tenir totes les hipòtesi i possibilitats vam votar la que els agradava i convencia . Així, als cursos de primer, va sortir que era una peça del joc de dames  i als cursos de segon va sortir que era un ou de xocolata. Els grups de primer van proposar, com a producte final, fer un campionat de “Dames” i els grups de segon volien arribar a fer un ou de xocolata.

En el grup de primer, tot i que teníem dubtes del resultat del tema escollit, el campionat va ser un èxit i per tant vam assolir els objectius proposats pels nens/es i mestres. En el grup de segon, finalment el producte final no va poder ser l’elaboració individual de l’ou de Pasqua, però vam fer una figura de xocolata per la mona i va ser un èxit rotund.