ENS AVALUEN O ENS AVALUEM? (Avaluació)

CICLE INICIAL:

Des del primer moment vam tenir clar que un aspecte clau de la implementació d’un projecte competencial era l’avaluació i, per tant, ens vam documentar força mitjançant al full de ruta de la xarxa de competències. Vam decidir fer tres tipus d’avaluació: una avaluació individual del que havien après ( diari personal i qüestionari), una avaluació del grup de treball de quatre ( rúbrica) i una avaluació entre companys.

Valorem positivament els instruments utilitzats, sobretot pel paper important dels alumnes en l’avaluació del seu procés d’aprenentatge. Vam comprovar que poden arribar a ser força objectius i crítics i que no només compta la visió i valoració  dels mestres.

També ens hem adonat que ens falta experiència en aquest tipus d’avaluació i cal anar millorant en la construcció d’eines i la seva gestió.

 

OOOHHH!! (El producte final)

CICLE INICIAL:

Després que cada grup de quatre pensés què podia ser aquell misteriós punt negre, ho van explicar al gran-grup de cada nivell. Una vegada vam tenir totes les hipòtesi i possibilitats vam votar la que els agradava i convencia . Així, als cursos de primer, va sortir que era una peça del joc de dames  i als cursos de segon va sortir que era un ou de xocolata. Els grups de primer van proposar, com a producte final, fer un campionat de “Dames” i els grups de segon volien arribar a fer un ou de xocolata.

En el grup de primer, tot i que teníem dubtes del resultat del tema escollit, el campionat va ser un èxit i per tant vam assolir els objectius proposats pels nens/es i mestres. En el grup de segon, finalment el producte final no va poder ser l’elaboració individual de l’ou de Pasqua, però vam fer una figura de xocolata per la mona i va ser un èxit rotund.

 

SOM-HI! (Implementació del projecte)

CICLE INICIAL:

El projecte es va dur a terme del 15 al 23 de març.

Es va decidir que cada nivell treballaria el tema que els alumnes decidissin del que pensaven que podia ser el punt negre que havien vist per tota l’escola.

Cada nivell comptaria amb tres mestres per portar a terme les activitats planificades.

Aquest període de temps pels nens va anar molt bé ja que era final de trimestre i estaven cansats de les activitats més acadèmiques i es van engrescar molt en el projecte.

Els/les mestres vam anar més atabalats per les tasques pròpies de tancament de trimestre: informes, àlbums, avaluacions…

El fet de ser un temps  acotat va condicionar el poder allargar el tema, però també va ser positiu perquè  va concentrar l’atenció i motivació dels nens.

 

L’ALUMNE COM A CENTRE DEL SEU PROCÉS D’APRENENTATGE (Metodologia)

CICLE INICIAL:

La metodologia emprada va partir de l’aprenentatge significatiu i centrat en l’alumne realitzant activitats competencials.

Per fer-ho possible vam utilitzar el treball en grup de quatre per fomentar a més a més el treball cooperatiu. També es van intercalar alguna activitat individual i en gran grup.

Vam voler obrir el projecte a les famílies i/o a professionals externs i es va realitzar fins i tot alguna sortida fora de l’escola.

El treball en grup de quatre a aquestes edats encara costa una mica, tant a nivell d’organització del treball de cadascú, com d’ajuda i participació de tots els membres. Va haver-hi pocs grups en que treballessin prou tots els alumnes. Vam comprovar que, fent canvis en la disposició dels nens a les taules (mobiliari), millorava aquest treball en grup.

 

QUÈ ÉS AQUEST “PUNT”? (Planificació del projecte)

Previ a la realització del projecte, l’escola es va omplir de “punts negres” de diferents mides per provocar curiositat als nens i nenes.

Aquests punts  que, durant una setmana, van poder ser observats i comentats, van suggerir el treball per projectes a cada un dels cicles.

A Educació Infantil, per exemple, van sorgir el treball de “Les rodones”, “Els Pirates” i “Les cares dels nens del món” i les “Emocions”.

A Cicle Inicial les propostes van ser “El joc de les dames” i “L’ou de xocolata”.

A Cicle Mitjà es va treballar el tema de “L’Univers”.

I, finalment, a Cicle Superior, les propostes van ser “La xocolata” i “Les il·lusions òptiques”.

CICLE INICIAL:

Una setmana abans de la implementació del projecte, vam dedicar les sessions d’exclusiva per començar a planificar-lo. Vam revisar el full de ruta, incidint especialment en l’apartat de planificació i d’avaluació.

Vam decidir l’organització del temps ( disposant de totes les hores necessàries sense fraccionar l’horari), grups( barrejant els dos cursos del mateix nivell i fent tres grups de treball formats per equips de quatre) i mestres ( tres mestres a cada nivell). Van desaparèixer les àrees i, segons els interessos dels alumnes, les vam treballar de forma globalitzada i competencial.

L’organització temporal va ser molt positiva per la realització de les diferents activitats.

Pel que fa a l’organització dels nivells en tres grups de treball, també la valorem molt satisfactòriament ja que, treballar en grups més reduïts, va facilitar l’atenció més individualitzada i el control de les activitats.

El disposar de més mestres, a més, va millorar l’atenció, acompanyament i avaluació del procés dels alumnes.

 

 

Escola Santa Eulàlia

La nostra escola és una de les escoles públiques de la ciutat de Berga.

En els darrers anys ha crescut notablement, passant de ser una escola d’una sola línia a una de doble línia completa.

Això ha significat haver-nos de reinventar a tots nivells: organització, espais, innovació, coordinació… i ha comportat més cohesió del professorat que, actualment, treballa sempre en equip per tirar endavant una línia coherent d’escola.

L’objectiu de formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques ha estat implementar canvis metodològics, reals i exitosos, derivats de la necessitat d’adaptar-nos a la nostra tipologia d’alumnat i a les seves capacitats i interessos per aprendre.

L’Equip Impulsor està format per 26 mestres de tots els cicles, fins i tot d’Educació Infantil, amb ganes d’incorporar noves didàctiques i, més concretament, un treball per projectes amb l’acompanyament de la Xarxa.

És dins d’aquest treball que tota l’escola implementarà un projecte, del qual només documentarem l’experiència a dos cicles.

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Berguedà que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.