ENS AVALUEN O ENS AVALUEM? (Avaluació)

CICLE SUPERIOR

Quan a l’avaluació final amb els alumnes es va crear una rúbrica de coavaluació (presentacions orals del treball) tenint en compte la parla i el volum, el vocabulari, la comprensió, la postura del cos i contacte visual i per últim el contingut.

L’avaluació que en fem com a mestres és que és una molt bona metodologia per atendre la diversitat, potenciar el treball cooperatiu i desenvolupament de les competències.

OOOHHH!! (El producte final)

CICLE SUPERIOR

A l’aula de 5è A els alumnes volien fer un joc per a la classe per jugar els dies que plou i no poden sortir al pati. Van decidir que fos un joc de preguntes i respostes relacionades amb la informació obtinguda en el projecte. Van escollir fer un Trivial de la Xocolata. També van acordar que se’l podrien endur per torns a casa per a jugar amb la família.
El producte final a l’aula de cinquè B va sorgir de la proposta de recollir la informació sobre la xocolata en un calendari. Aquest calendari seria per l’any 2019 i es vendran a preu de cost durant la festa de final de curs que organitza l’AMPA. A més es presentarà a les diferents aules de l’escola.

El producte final dóna sentit al projecte i per tant és molt important pels alumnes i els encamina en l’assoliment d’una fita. Creiem que en qualsevol projecte hi ha d’haver un producte final ja que pels nens i nenes és bàsic mostrar la feina feta a la comunitat, i els encoratja a fer-la molt millor.

SOM-HI! (Implementació del projecte)

La sessió inicial es va dur a terme el divendres 16 de març per escollir el tema del projecte i es va treballar durant la setmana següent (del 19 al 23 de març). El producte final s’ha acabat d’elaborar després de Setmana Santa.
Vam comptar amb la col·laboració de la mestra de plàstica pel desenvolupament d’algunes activitats.
La implementació en la darrera setmana de trimestre ha estat força complicada pel fet que s’ha ajuntat amb acabar les feines programades del trimestre, més les sessions d’avaluació i la redacció dels informes.

L’ALUMNE COM A CENTRE DEL SEU PROCÉS D’APRENENTATGE (Metodologia)

L’aprenentatge significatiu, les activitats competencials i inclusives basades en els interessos dels alumnes han estat l’eix vertebrador del desenvolupament del projecte.
Les activitats diàries s’han realitzat principalment en petits grups de treball cooperatiu i posades en comú en gran grup.
Valorem molt positivament el treball en petits grups pels valors inherents, així com per la millora que suposa en la competència d’aprendre a aprendre.

QUÈ ÉS AQUEST “PUNT”? (Planificació del projecte)

Una setmana abans del projecte, els nens i nenes es van trobar un punt negre en diferents llocs de l’escola, amb una pregunta “Què t’inspira?”. Cadascú podia escriure el que li semblés relacionat amb la imatge.
L’últim dia, els mestres, vam recollir totes les aportacions i en cicle vam decidir que havent-hi tantes idees diferents, plantejaríem, per la primera sessió, que les coses es poden interpretar des de diferents punts de vista.
Vam decidir preparar una presentació amb diapositives d’il·lusions òptiques diverses i parlar-ne amb els dos grups de cinquè junts per tal de motivar-los a fer una pluja d’idees del que els havia suggerit el cercle negre i posar-nos d’acord en la temàtica del projecte a desenvolupar.
Vam acordar que les sessions s’anirien planificant en funció dels interessos i les aportacions de les primeres sessions.
Tenint en compte que la planificació d’un projecte s’hauria de fer a partir dels interessos i inquietuds dels alumnes, creiem que cada nivell hauria de tenir autonomia per realitzar els projectes que vagin sorgint a l’aula en el moment que sorgeixen. Per tant, proposaríem que en la planificació del curs es tingués en compte un espai/horari per la realització de projectes.

Escola Santa Eulàlia

La nostra escola és una de les escoles públiques de la ciutat de Berga.

En els darrers anys ha crescut notablement, passant de ser una escola d’una sola línia a una de doble línia completa.

Això ha significat haver-nos de reinventar a tots nivells: organització, espais, innovació, coordinació… i ha comportat més cohesió del professorat que, actualment, treballa sempre en equip per tirar endavant una línia coherent d’escola.

L’objectiu de formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques ha estat implementar canvis metodològics, reals i exitosos, derivats de la necessitat d’adaptar-nos a la nostra tipologia d’alumnat i a les seves capacitats i interessos per aprendre.

L’Equip Impulsor està format per 26 mestres de tots els cicles, fins i tot d’Educació Infantil, amb ganes d’incorporar noves didàctiques i, més concretament, un treball per projectes amb l’acompanyament de la Xarxa.

És dins d’aquest treball que tota l’escola implementarà un projecte, del qual només documentarem l’experiència a dos cicles.

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Berguedà que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.