ENS AVALUEN O ENS AVALUEM? (Avaluació)

CICLE SUPERIOR

Quan a l’avaluació final amb els alumnes es va crear una rúbrica de coavaluació (presentacions orals del treball) tenint en compte la parla i el volum, el vocabulari, la comprensió, la postura del cos i contacte visual i per últim el contingut.

L’avaluació que en fem com a mestres és que és una molt bona metodologia per atendre la diversitat, potenciar el treball cooperatiu i desenvolupament de les competències.

OOOHHH!! (El producte final)

CICLE SUPERIOR

A l’aula de 5è A els alumnes volien fer un joc per a la classe per jugar els dies que plou i no poden sortir al pati. Van decidir que fos un joc de preguntes i respostes relacionades amb la informació obtinguda en el projecte. Van escollir fer un Trivial de la Xocolata. També van acordar que se’l podrien endur per torns a casa per a jugar amb la família.
El producte final a l’aula de cinquè B va sorgir de la proposta de recollir la informació sobre la xocolata en un calendari. Aquest calendari seria per l’any 2019 i es vendran a preu de cost durant la festa de final de curs que organitza l’AMPA. A més es presentarà a les diferents aules de l’escola.

El producte final dóna sentit al projecte i per tant és molt important pels alumnes i els encamina en l’assoliment d’una fita. Creiem que en qualsevol projecte hi ha d’haver un producte final ja que pels nens i nenes és bàsic mostrar la feina feta a la comunitat, i els encoratja a fer-la molt millor.

SOM-HI! (Implementació del projecte)

La sessió inicial es va dur a terme el divendres 16 de març per escollir el tema del projecte i es va treballar durant la setmana següent (del 19 al 23 de març). El producte final s’ha acabat d’elaborar després de Setmana Santa.
Vam comptar amb la col·laboració de la mestra de plàstica pel desenvolupament d’algunes activitats.
La implementació en la darrera setmana de trimestre ha estat força complicada pel fet que s’ha ajuntat amb acabar les feines programades del trimestre, més les sessions d’avaluació i la redacció dels informes.

L’ALUMNE COM A CENTRE DEL SEU PROCÉS D’APRENENTATGE (Metodologia)

L’aprenentatge significatiu, les activitats competencials i inclusives basades en els interessos dels alumnes han estat l’eix vertebrador del desenvolupament del projecte.
Les activitats diàries s’han realitzat principalment en petits grups de treball cooperatiu i posades en comú en gran grup.
Valorem molt positivament el treball en petits grups pels valors inherents, així com per la millora que suposa en la competència d’aprendre a aprendre.

QUÈ ÉS AQUEST “PUNT”? (Planificació del projecte)

Una setmana abans del projecte, els nens i nenes es van trobar un punt negre en diferents llocs de l’escola, amb una pregunta “Què t’inspira?”. Cadascú podia escriure el que li semblés relacionat amb la imatge.
L’últim dia, els mestres, vam recollir totes les aportacions i en cicle vam decidir que havent-hi tantes idees diferents, plantejaríem, per la primera sessió, que les coses es poden interpretar des de diferents punts de vista.
Vam decidir preparar una presentació amb diapositives d’il·lusions òptiques diverses i parlar-ne amb els dos grups de cinquè junts per tal de motivar-los a fer una pluja d’idees del que els havia suggerit el cercle negre i posar-nos d’acord en la temàtica del projecte a desenvolupar.
Vam acordar que les sessions s’anirien planificant en funció dels interessos i les aportacions de les primeres sessions.
Tenint en compte que la planificació d’un projecte s’hauria de fer a partir dels interessos i inquietuds dels alumnes, creiem que cada nivell hauria de tenir autonomia per realitzar els projectes que vagin sorgint a l’aula en el moment que sorgeixen. Per tant, proposaríem que en la planificació del curs es tingués en compte un espai/horari per la realització de projectes.

ENS AVALUEN O ENS AVALUEM? (Avaluació)

CICLE INICIAL:

Des del primer moment vam tenir clar que un aspecte clau de la implementació d’un projecte competencial era l’avaluació i, per tant, ens vam documentar força mitjançant al full de ruta de la xarxa de competències. Vam decidir fer tres tipus d’avaluació: una avaluació individual del que havien après ( diari personal i qüestionari), una avaluació del grup de treball de quatre ( rúbrica) i una avaluació entre companys.

Valorem positivament els instruments utilitzats, sobretot pel paper important dels alumnes en l’avaluació del seu procés d’aprenentatge. Vam comprovar que poden arribar a ser força objectius i crítics i que no només compta la visió i valoració  dels mestres.

També ens hem adonat que ens falta experiència en aquest tipus d’avaluació i cal anar millorant en la construcció d’eines i la seva gestió.

 

OOOHHH!! (El producte final)

CICLE INICIAL:

Després que cada grup de quatre pensés què podia ser aquell misteriós punt negre, ho van explicar al gran-grup de cada nivell. Una vegada vam tenir totes les hipòtesi i possibilitats vam votar la que els agradava i convencia . Així, als cursos de primer, va sortir que era una peça del joc de dames  i als cursos de segon va sortir que era un ou de xocolata. Els grups de primer van proposar, com a producte final, fer un campionat de “Dames” i els grups de segon volien arribar a fer un ou de xocolata.

En el grup de primer, tot i que teníem dubtes del resultat del tema escollit, el campionat va ser un èxit i per tant vam assolir els objectius proposats pels nens/es i mestres. En el grup de segon, finalment el producte final no va poder ser l’elaboració individual de l’ou de Pasqua, però vam fer una figura de xocolata per la mona i va ser un èxit rotund.

 

SOM-HI! (Implementació del projecte)

CICLE INICIAL:

El projecte es va dur a terme del 15 al 23 de març.

Es va decidir que cada nivell treballaria el tema que els alumnes decidissin del que pensaven que podia ser el punt negre que havien vist per tota l’escola.

Cada nivell comptaria amb tres mestres per portar a terme les activitats planificades.

Aquest període de temps pels nens va anar molt bé ja que era final de trimestre i estaven cansats de les activitats més acadèmiques i es van engrescar molt en el projecte.

Els/les mestres vam anar més atabalats per les tasques pròpies de tancament de trimestre: informes, àlbums, avaluacions…

El fet de ser un temps  acotat va condicionar el poder allargar el tema, però també va ser positiu perquè  va concentrar l’atenció i motivació dels nens.

 

L’ALUMNE COM A CENTRE DEL SEU PROCÉS D’APRENENTATGE (Metodologia)

CICLE INICIAL:

La metodologia emprada va partir de l’aprenentatge significatiu i centrat en l’alumne realitzant activitats competencials.

Per fer-ho possible vam utilitzar el treball en grup de quatre per fomentar a més a més el treball cooperatiu. També es van intercalar alguna activitat individual i en gran grup.

Vam voler obrir el projecte a les famílies i/o a professionals externs i es va realitzar fins i tot alguna sortida fora de l’escola.

El treball en grup de quatre a aquestes edats encara costa una mica, tant a nivell d’organització del treball de cadascú, com d’ajuda i participació de tots els membres. Va haver-hi pocs grups en que treballessin prou tots els alumnes. Vam comprovar que, fent canvis en la disposició dels nens a les taules (mobiliari), millorava aquest treball en grup.