Òrgans de gestió

Consell Escolar

Mestres

Amèlia del Pino
Jéssica Biel
Sònia Vique
Mª Teresa Montagut
Maria de Andrés
Rosa Mª Pujol

Mares/pares

Yolanda Duart
Emilia Drets
Marina Torrents
Mònica López
Esther Sanahuja

AMPA

Esther Isart

Ajuntament

Carmen Otón (Regidora d’Educació)

PAS

Equip Directiu

Clara Ruiz (directora)
Cristina Moren (cap d’estudis)
Núria Palacios (secretària)

 

Recursos humans

Coordinadors/es

Sònia Viqué (Infantil)
Sandra Rodríguez (cicle inicial)
Maria Barroso (cicle mitjà)
Eva Sisteró (cicle superior)
Raquel Bullich (coordinació TAC)
Teresa Elmeua (coord. riscos laborals)
Jéssica Biel, Eva Sisteró, Clara Ruiz i Cristina Moreno (coordinadores FIC)

Tutores

Jéssica Biel  / Mònica Bacardit (P3A)
Sabina Bonilla / Laura Codina (P3B)
Sònia Viqué (P4A)
Amèlia del Pino (P4B)
Rosa M. Pujol (P5)
Marina Magri (1rA)
Maria Barroso (1rB)
Raquel Bullich (2nA)
Sandra Rodríguez (2nB)
Maria Barroso (3rA)
Montse Bacardit (3rB)
Amparo García (4tA)
Roser Pes (4tB)
Sílvia Domènech (5èA)
Laura Pamplona (5èB)
Eva Sisteró (6èA)
Regina Gascón (6èB)

Especialistes

Anglès: Teresa Elmeua, José Antonio Martínez i Raquel Bullich.
Castellà: Joan Manel Navarro.
Música: Maite Martín.
Educació física: Clara Ruiz i Sandra Rodríguez.
Psicomotricitat: Núria Palacios.
Religió: Maite Montagut.
Educació especial: Cristina Moreno i Eva Sánchez.
Suport informàtica: Esther Sanahuja.
Reforç infantil: Laura Codina i Mònica Baena.
Psicòloga EAP: Carme Hito.
Vetlladores: Imma Flo i Isa Fernández.

Personal
no docent

Rosa Mª Jiménez (auxiliar administrativa)
Pere Quin (conserge)