2a Sessió formació Treball Cooperatiu

Ahir vam realitzar la segona sessió de formació de Treball Cooperatiu.

Vam iniciar la sessió amb una nova estratègia cooperativa que s’anomena 1-2-4.

La Raquel ens va explicar que aquesta estratègia és molt útil per a realitzar activitats dels tipus de comprensió lectora a on demanem als alumnes que llegeixin un text i escriguin allò que han entés. La tècnica permet enriquir molt la resposta, ja que el que busca és sumar els coneixements de tots els membres del grup.

Per exemple, davant la pregunta : a on està situada la casa que s’explica al text?, les possibles respostes dels alumnes poden ser

Alumne 1: A dalt d’una muntanya

Alumne 2: A la ciutat de Barcelona

Alumne 3: A prop d’un riu

Alumne 4: A una zona nova

En el moment en que apliquem la unió de 2 companys, la resposta pot ser

Alumne 1+2: A la ciutat de Barcelona, a dalt d’una muntanya

Alumne 3+4: A una zona nova que està a prop d’un riu

Quan unim les 4 respostes obtenim un resultat molt més enriquidor

RESPOSTA DEL GRUP: A la ciutat de Barcelona, a dalt d’una muntanya a una zona nova que està a prop d’un riu.

Aquí podeu trobar un vídeo explicatiu d’aquesta tècnica

A continuació la Raquel ens va explicar una altra tècnica cooperativa molt senzilla que s’anomena l’estratègia dels 3 minuts.

L’objectiu d’aquesta estratègia és implicar a l’alumnat en preguntes que siguin engrescadores, preguntar sobre el que s’està treballant i constatar que l’alumnat va interioritzant i consolidant els aspectes treballats.

Quan el professor fa una explicació per a tot el grup classe, de tant en tant es fa una aturada de 3 minuts per a que cada equip pensi i reflexioni sobre el que s’ha explicat fins aquell moment i elabori tres preguntes sobre el tema que després s’hauran de discutir. Un cop ha passat el temps, cada equip planteja una pregunta i el professor/a va passant  per tots els equips. Si la pregunta és molt semblant es salta directament.

Quan s’han plantejat totes les preguntes, el professor continua amb la seva explicació.

Si vols participar en el bloc…….

Com penses que podries utilitzar aquestes estratègies a la teva matèria? Podries posar algun exemple concret?

XVI Jornada de Qualitat a l’Ensenyament. Innovació a l’Ensenyament

El passat 8 de novembre va tenir lloc la XVI Jornada de Qualitat a l’Ensenyament al Campus de la UAB focalitzada en la importància de la gestió de la innovació i amb la participació de gairebé 600 persones.

El nostre centre va tenir una participació activa en aquesta jornada, actuant com a ponents a 2 taules del work cofee. El Marco Berenguer i la Mar Bruna van explicar als companys de la xarxa el nostre Pla de Comunicació i el Jorge Lorenzo va explicar metodologies per a la realització de l’Auditoria Interna de Centre.

Us deixem l’enllaç de vídeo amb les ponències, francament molt interessants, la primera sobre La gestió de la innovació (Xavier Ferràs) i la segona :”L’alumnat: centre de la innovació” (David Bueno).

La gestió de la innovació. Xavier Ferràs

 

L’alumnat: centre de la innovació. David Bueno

 

Presentació amb recursos linkats: FORMACIÓ INICIAL D’AVALUACIÓ COMPETENCIAL

Presentació amb recursos: FORMACIÓ INICIAL AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES

(Link amb la informació explicada en les passades sessions d’explicació:

 • Dels objectius actuals de Centre vinculats a l’Ensenyament-Aprenentatge Competencial
 • Situació actual normativa
 • I recursos d’adaptació (formacions properes, Treball ABP, adaptació i generació d’activitats competencials..)

Aprenentatge Cooperatiu a l’aula

Aquest dimecres hem començat la formació en Treball Cooperatiu a l’Aula. La formadora, Raquel M.  Valle, compta amb àmplia experiència en aquesta metodologia que ha estat aplicant a l’escola Miquel Martí i Pol de Viladecans a on és la directora.

Després d’una part introductòria hem arribat a una definició de Treball Cooperatiu:

és l’ús didàctic de grups reduïts d’alumnes, generalment heterogenis a on s’utilitza una estructura d’activitat que asseguri:

-la participació equitativa de tots els membres del grup

-que es potencia la interacció simultània entre els diferents membres

amb la finalitat de que tots els membres del grup assoleixin els continguts i destreses proposdes i a l’hora aprenguin a treballar en grup.

La dinàmica de la formació és molt fluida ja que la idea és aprendre aquesta metodologia a partir de la seva pràctica i avui ja hem tingut un primer tastet amb una estratègia que s’anomena LA RODA D’ESCRIPTURA. Aquesta estratègia és una adaptació de l’estratègia de Kagan anomenada Round Robin.

El funcionament d’aquesta estratègia és el següent

1- Es fan grups aleatoris de 3/4 persones, per processar un mateix concepte o aprendre una definició o una o més paraules

2- Cadascú omple la primera casella (amb paraules, text, etc).

3- Es fa la primera rotació de fulls

4- Cadascú omple la segona casella corregint i/o afegint continguts a la primera

5- Es fa la segona rotació de fulls

6- Cadascú omple la tercera casella corregint i/o afegint contingut a la primera i segona

7- Es fa la tercera rotació de fulls: tothom torna a tenir el seu

Aquest procés es pot repetir dues o més vegades

En aquest vídeo s’explica aquesta tècnica tot i que cal tenir molt present una sèrie d’aspectes que la Raquel ens va emfatitzar:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JFaWapO_6n4[/youtube]

 1. No pot haver alumnes mirant com els seus companys escriuen. Han d’estar tots treballant. Per aquest motiu en el video seria recomenable modificar l’estructura de forma que tots els companys tinguin el seu propi full i vagin responent les seves preguntes. Un cop han respòs, passen el full a un company que corregeix la resposta del seu company, si és necessari, i respon a la segona pregunta
 2. L’aprenentatge cooperatiu no és una competició. No cal veure quin és el grup que més aportacions ha fet sinò que totes les aportacions sumen al conjunt.
 3. Cal controlar molt bé el temps dedicat a l’activitat. No es tracta de treballar a contra rellotge però si que s’ha de treballar controlant el temps. El paper dels diferents rols és fonamental per aquest aspecte
 4. Els portaveus parlen en nom de tot el grup i per tant no s’admeten valoracions del tipus: Penso que…., Jo crec que la resposta a la primera pregunta és….. El portaveu ha d’intervenir utilitzant expressions del tipus Nosaltres considerem que, La resposta a la que hem arribat entre tots és…..

Podeu utilitzar aquesta plantilla per generar les vostres pròpies activitats

Si us ha semblat interessant aquesta primera sessió i voleu aprofondir en aquest tema, aquesta lectura us pot ser molt interessant

http://cife-ei-caac.com/wp-content/uploads/2015/06/APRENENTATGE-COOPERATIU.pdf

La propera estratègia que treballarem sera la 1-2-4. Estem desitjant que arribi la propera sessió per explicar com ha anat.

Si vols participar en el bloc…….

Com penses que podries utilitzar aquesta estratègia a la teva matèria? Podries posar algun exemple concret?

 

 

5ena sessió de la xarxa de Competències Bàsiques

El dimarts 5 de juny vam assistir a la 5ena jornada de la Xarxa de Competències Bàsiques.

Va participar la Neus Sanmartí amb una ponència sobre l’avaluació en el treball per projectes.

El repte a plantejar és com aconseguir que els propis alumnes siguin els que s’avaluin. Canviar l’avaluació requereix i implica un canvi en les formes de treballar, en la seqüenciació dels aprenentatges i en la relació amb les famílies.

Idees clau a compartir sobre l’avaluació

1- Les emocions que provoca l’avaluació són negatives. Tant pel professorat com per l’alumnat. Si no canviem això, no servirà per aprendre. L’avaluació no s’ha de percebre com un element negatiu.

2. Aprendre és revisar el que ja sabem. Tots els alumnes tenen idees prèvies i coneixements i aprendre és regular el que ja se sap, canviar el que se sap sobre algun tema.Canviar formes de fer, formes de pensar, formes de parlar i formes de sentir.

3. L’aprenentatge ha d’estar centrat en l’alumne. L’alumne és protagonista de tot i també de la seva avaluació. El repte més important és que l’avaluació ha d’estar centrada en l’alumne. Està demostrat que la tasca de corregir i de portar-nos a casa dossiers per fer comentaris i posar notes no serveix per res. No té cap impacte sobre l’alumnat.

4. Té sentit posar notes? La qualificació té sentit com a certificació o acdreditació, en el moment en que s’ha realitzat la tasca o activitat. Té sentit per posar-nos a prova pero no com a instrument final

Avaluar és un procés que està basat en 3 etapes

 1. Recollir dades (a partir de treballs, preguntes, vídeos i fotos, observant)
 2. Aquestes dades s’han d’analitar i s’ha d’intentar buscar les raons de les dificultats. La funció de l’avaluació és entendre el perquè no se’n surt. Podem utilitzar rubriques o Bases d’Orientació, graelles de criteris
 3. Hem de prendre decisions a partir d’aquestes dades. La majoria de les decisions les ha d’aprendre el propi alumne. Han de ser de tipus formatiu.

Tot de repent, el Daniel de 5 anys no vol dibuixar. Després d’analitzar la situació la mestra dedueix que es deu al fet que va canviar de lloc i ara esà al costat d’un nen que dibuixa molt bé

Les persones que aprenen son aquelles que s’autoavaluen.

Quines són les intervencions didàctiques que generen més impacte

Resultat d'imatges de aprendizaje visible hattie

Hattie.J (2017) “Aprendizaje visible” para profesores

Que caracteritza a les persones que saben autoavaluar-se i que per tant prenen  decisions per millorar?

 1. Identifiquen molt bé els objectius de les tasques (saben perquè les fan)
 2. Abans de fer una tasca, dediquen molt temps a pensar en com fer la tasca (planificar) i molt poc en com fer-les.
 3. Identifiquen els criteris d’avaluació, que es relacionen amb les accions anteriors.

 

La feina del professor passa per dos pols, tot buscant l’equilibri

 • La planificació i l’atenció de les demandes de l’alumnat
 • el feedback i l’autoregulació de l’alumnat

Els bons docents són aquells que tenen molts clars els objectius però que estan molt atents al que està passant a l’aula. S’ha de saber que és el que els està captant, que és el que els interessa d’aquella activitat. Cal treballar entre l’aurorregulació i la regulació.

Al’hora de definir els objectius, els haurem de decidir els docents amabs de començar el projecte. D’altres s’aniran concretanr a partir de preguntes que sorgeixen i els productes a elaborar. Els objectius es relacionaran amb les competencies i la valoració l’anirem recollint… per poder qualificar a final de curs.

Un bon exemple amb moltes pràctiques el podeu trobar aqui

http://blocs.xtec.cat/comaprenem/

Per graduar els elements de la rúbrica, cal canviar el xip. El nivell 2 és el mínim de competència, allò que tothom hauria de tenir (aprenent) El nivel 1 és el que està per sota (Novell). Mai es posa un nivell 0. El nivell 3 seria AVANÇAT i el nivell 4 seria EXPERT

Hi ha una sèrie de criteris que s’han de tenir molt presents:

 1. Autonomia.  Exemple: escriure una carta al president del govern.Ser competent vol dir saber fer les coses amb ajuda (buscar a internet un model a seguir). Un avançat seria qui ho fa sense ajuda, sense aquest model. L’expert seria qui fa la plantilla, qui fa el model, són els que poden ajudar als altres.
 2. Creativitat.
 3. Transferencia: Els alumnes hand e saber aplicar i transferir aquests coneixements a un altre situació. (Que els hi dirieu a n companys del curs superior….)

Per atendre a la diversitat hem de tenir present que hem de recollir moltes formes d’avaluar. Si al final és una prova escrita estem avaluant només la competnecia d’expressió escrita

L’autoregulacio implica que el professor ha de planificar les tasques per als 3 nivells i tingui prou autonomia per fer la

Informes a entregar a les famílies:

1- Primer trimestre: diagniosi i informe del docent qualitatiu

2Segon trimestre: informe amb participació de l’alumnat. Són els alumnes qui fan aquest informe : Es demana als alumnes que diguin com saben que hem millorat des de l’inici de curs -en escriure, llegir. Amb el que diuen es fa un questionari i s’autoavaluen. Els resultats amb el comentari de la mestra, el reben les famílies.A aquests se’ls demana que parlin amb els alumnes i que emetin una valoració amb les seves observacions.

3. tercer trimestre: qualificacions. Informe del docent

Jornada #transversaliTAC

Aquest dijous dia 24 de maig va tindre lloc la jornada transversaliTAC a on diferents centres docents, tant de primària com de secundària van presentar i intercanviar diferents experiències i propostes pedagògiques tecnològicament innovadores.

Teniu la presentació de les diferents experiències que es van presentar amb diferents enllaços als projectes presentats.

Escola Jacint Verdaguer de Castelldefels. Digitalitzem el curriculum.

Van presentar una experiència a on els alumnes de 1r i 2n de primària utilitzen Google Maps per traçar una ruta de casa seva fins a l’escola.

Els alumnes crean una carpeta d’aprenentatge de tipus visual a on poden reflectir els contingts i les capacitats assolides.

Cada alumne disposa d’un Ipad a l’aula per poder treballar. Els Ipads es controlen amb una aplicació que es diu Aula. Utilitzen Airdrop per compartir documents.

Van fer una activitat amb drons simulant un rescat. Van treballar al gimnàs fent una quadrícula per situar les coordenades del punt de rescat i amb l’ajuda de la tablet dirigien el dron a les coordenades fixades.

[youtube]https://youtu.be/rNT_Ebs8nzs[/youtube]

Institut Rafael Casanovas Sant Boi. Digital English

Intenten motivar a l’alumnat a partir de publicar els seus treballs en entorns molt semblants als que s’utilitzen a la realitat.

Utilitzen Google sites i blogger per publicar i recollir evidències de diferents treballs

Fan infografies utilitzant Picktochart i Canva

Altres propostes interessants consisteixen en fer mapes personalitzats amb MapFam i Scribble Maps

Escola Benviure. Sant Boi de Llobregat

Van fer un projecte global que es diu GlobalSchoolars relacionat amb el menjar. Van fer un poster utilitzant Picktochart

Escola Olivera. Vallirana

Utilitzen WIX per generar una web amb activitats interactives. Podeu veure-la aqui:

http://lolivera6e.wixsite.com/misitio

http://lolivera5e.wixsite.com/webcinque/copia-de-recursos-digitals-5ea-2017-1

Els alumnes generen els seus propis tutorials sobre matemàtiques.

[youtube]https://youtu.be/vTTTRow5YoA[/youtube]

Escola Marta Mata. Viladecans. Contes Digitals

Van decidir millorar l’expressió escrita a partir d’introduir 2 mestres a l’aula i fer una activitat en català incorporant eines digitals.

L’escola no disposava de tauletes pròpies però l’ajuntament els hi prestava 30 tauletes. Els alumnes havien de treballar els contes i inicialment havien de fer els seus propis guions a partir d’històries fetes amb daus, semblant a storycubes. Es treballava per grups. Cada grup feia la seva història.

Un cop tenien el guió feien la història amb les tauletes. Utilitzaven l’APP TOONTASTIC a on elaboraven la història digital.

Van generar codis QR per compartir les activitats i els alumnes poden visualitzar el treball dels seus companys.

Institut Joaquim Blume. Blogs de llengua

Han fet a 4t ESO blogs amb wordpress a on recollien les diferents activitats que els alumnes desenvolupaven durant tot el curs. L’administració del blog la fa la professora que també valida els comentaris i les aportacions que feien els alumnes.

Podeu veure el blog aqui:

https://blume4eso.wordpress.com/

Els alumnes valoren molt positivament la seva participació a la xarxa i es veuem molt motivats  per aquesta activitat.

Institut Viladecans VI. Meteorologia Digital

Van desenvolupar un projecte per aprendre meteorologia a 1r de la ESO.

Els alumnes es dividien  per 6 grups. Cada grup havia de fer un programa de televisió presentant la secció de meteorologia del telenoticies. Dins dels grups cada alumne asumia un rol diferent.

[youtube]https://youtu.be/W_dXiawJCh4[/youtube

Al final havien de fer un video com si fossin els homes del temps. Darrera dels alumnes posaven el Croma per poder insertar les imatges que volien i ho unien amb moviemaker

[youtube]https://youtu.be/AMx6BCVnx-k[/youtube]

Institut Creu de Saba. Pla de l’Impuls a la Lectura

http://creudesaba.cat/

Objectu: implicar a l’alumne en la seva lectura

Estratègies: els alumnes trien la seva lectura i crear un espai per poder compartir aquestes lectures.

Com a palntejament de centre intenten envoltar als alumnes de llibres i de lectures. Als passadisos del centre posen llibres (prop de 200) i amb diferents cartells al voltant amb descripcions d’aquests llibres. Aquests cartells han estat elaborats per altres alumnes.

També tenen un espai lector a on tenen butaques i aules baixes per a que els alumnes estiguin més còmodes. Tenen un aula àgora a on els alumnes fan una lectura en veu alta

Les TAC les incorporen a tot el projecte. Utilitzen la plafatorma Legiland que garanteix l’autonomia de lectura. Ofereix questionaris de comprensió lectora a partir de questionaris de resposta múltiple. El llibre es pot llegir com vilguis (ebook o en paper). Permet un seguiment pel professor. És una plataforma que integra gamificació. Per les lectures obtenen uns punts que poden intercanviar per elements del seu propi avatar.

A l’hora del pati tenen un club de Lectura. Hi ha professors que fan lectura en veu alta i que motiva molt als alumnes a participar i a assitir.

També fan Booktrailers i lectures dibuixades. També participen a un programa setmanal de radio que els hi permet fer una lectura d’algun fragment.

Han interactuat amb les botigues que fan també l’exposició de llibres (3 a l’aparador i 3 a l’interior) que la gent pot

El preu de Legiland a escoles es de 20 euros per alumnes a l’any.

Escola Benviure. Hort en 3D en Tinkercad

A partir de la idea de horts verticals van decidir fer amb tinkercad un disseny del seu propi hort

Escola Montserratina. Gamificació amb classcraft

Implementen aquesta eina a 6é de primària a la matèria d’anglès.

https://www.classcraft.com/ca/

Els alumnes guanyen punts d’experiencia fent activitats i deures. Cada 100 punts els alumnes passen a un altre nivell. Si fan alguna cosa malament els alumnes perden punts de vida.

Cada alumne genera el seu propi avatar. també permet generar grups i els hi permeten ajudar-se (donar-se punts de vida entre ells)

Una jornada molt interessant de la qual ens hem endut una motxilla plena d’idees i projectes .

Casos Pràctics. Les Guàrdies

Analitza el següent cas i fes una proposta  a aquesta companya

El cas que jo voldria que m’ajudéssiu a entomar és el de les guàrdies de secundària. Us situo.

Em toca anar a fer una guàrdia d’un docent absent a un grup que no tinc jo. Ens coneixem de vista només. Tu els portes les tasques encomanades pel professor absent. Arribes a classe i et trobes:

 • primer, que t’ignoren.
 • després, (en general) es neguen a fer les tasques que ha demanat el professor absent (diuen que ja les faran a casa).
 • et demanen fer servir el mòbil, o escoltar música (només es pot fer servir a l’hora de l’esbarjo).
 • et demanen canviar-se de lloc.
 • alguns et demanen per anar al lavabo (només s’hi pot anar a l’hora del pati).
 • xerren, criden, juguen, alguns es barallen, s’aixequen… has d’estar posant ordre durant tota l’hora.
 • no reconeixen la teva autoritat (en realitat, no ets el seu profe).

Us he de dir que sí que els pots sancionar amb una incidència o un informe escrit o fer algú fora de classe o… però la situació sol ser tan tensa i tan estressant! I si els sanciones, s’enfaden amb tu! I alguns munten un sidral! (algun cas extrem).

També us he de dir que no totes les guàrdies són així, però el que em preocupen són aquests tipus de guàrdies que us descric.

Moltes gràcies d’antuvi a tothom!