Aprenentatge Cooperatiu a l’aula

Aquest dimecres hem començat la formació en Treball Cooperatiu a l’Aula. La formadora, Raquel M.  Valle, compta amb àmplia experiència en aquesta metodologia que ha estat aplicant a l’escola Miquel Martí i Pol de Viladecans a on és la directora.

Després d’una part introductòria hem arribat a una definició de Treball Cooperatiu:

és l’ús didàctic de grups reduïts d’alumnes, generalment heterogenis a on s’utilitza una estructura d’activitat que asseguri:

-la participació equitativa de tots els membres del grup

-que es potencia la interacció simultània entre els diferents membres

amb la finalitat de que tots els membres del grup assoleixin els continguts i destreses proposdes i a l’hora aprenguin a treballar en grup.

La dinàmica de la formació és molt fluida ja que la idea és aprendre aquesta metodologia a partir de la seva pràctica i avui ja hem tingut un primer tastet amb una estratègia que s’anomena LA RODA D’ESCRIPTURA. Aquesta estratègia és una adaptació de l’estratègia de Kagan anomenada Round Robin.

El funcionament d’aquesta estratègia és el següent

1- Es fan grups aleatoris de 3/4 persones, per processar un mateix concepte o aprendre una definició o una o més paraules

2- Cadascú omple la primera casella (amb paraules, text, etc).

3- Es fa la primera rotació de fulls

4- Cadascú omple la segona casella corregint i/o afegint continguts a la primera

5- Es fa la segona rotació de fulls

6- Cadascú omple la tercera casella corregint i/o afegint contingut a la primera i segona

7- Es fa la tercera rotació de fulls: tothom torna a tenir el seu

Aquest procés es pot repetir dues o més vegades

En aquest vídeo s’explica aquesta tècnica tot i que cal tenir molt present una sèrie d’aspectes que la Raquel ens va emfatitzar:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JFaWapO_6n4[/youtube]

  1. No pot haver alumnes mirant com els seus companys escriuen. Han d’estar tots treballant. Per aquest motiu en el video seria recomenable modificar l’estructura de forma que tots els companys tinguin el seu propi full i vagin responent les seves preguntes. Un cop han respòs, passen el full a un company que corregeix la resposta del seu company, si és necessari, i respon a la segona pregunta
  2. L’aprenentatge cooperatiu no és una competició. No cal veure quin és el grup que més aportacions ha fet sinò que totes les aportacions sumen al conjunt.
  3. Cal controlar molt bé el temps dedicat a l’activitat. No es tracta de treballar a contra rellotge però si que s’ha de treballar controlant el temps. El paper dels diferents rols és fonamental per aquest aspecte
  4. Els portaveus parlen en nom de tot el grup i per tant no s’admeten valoracions del tipus: Penso que…., Jo crec que la resposta a la primera pregunta és….. El portaveu ha d’intervenir utilitzant expressions del tipus Nosaltres considerem que, La resposta a la que hem arribat entre tots és…..

Podeu utilitzar aquesta plantilla per generar les vostres pròpies activitats

Si us ha semblat interessant aquesta primera sessió i voleu aprofondir en aquest tema, aquesta lectura us pot ser molt interessant

http://cife-ei-caac.com/wp-content/uploads/2015/06/APRENENTATGE-COOPERATIU.pdf

La propera estratègia que treballarem sera la 1-2-4. Estem desitjant que arribi la propera sessió per explicar com ha anat.

Si vols participar en el bloc…….

Com penses que podries utilitzar aquesta estratègia a la teva matèria? Podries posar algun exemple concret?