Representant funcions amb dues rectes paral·leles

La representació de les funcions per mitjà de dues rectes paral·leles

Aquesta és una forma més de representar funcions.

El punt x es pot moure amb el ratolí

La finestra superior permet escriure la fórmula de la funció representada.

Per exemple:

  • Escriu f(x)=3x i després f(x)=(1/3)x, mou x, quina és la diferència?
    Escriu f(x)=x+4 i després f(x)=x-4, mou x, quina és la diferència?
  • Escriu f(x)=x^2 (significa x al quadrat), mou x, quin és el conjunt imatge?
  • Escriu f(x)=x^3, mou x, quin és ara el conjunt imatge?
  • Escriu f(x)=sqrt(x) que és la forma d’escriure l’arrel quadrada d’x, mou x, quin és el conjunt origen o domini?