Classificació dels quadrilàters

Mou els vèrtexs d’aquests 8 quadrilàters i explora les seves propietats.

Per cadascun d’ells investiga:

  • Té costats iguals entre si, encara que el moguem? Quants?
  • Té angles iguals entre si? Quants?
  • Té costats sempre perpendiculars? Quants?
  • Té els costats sempre paral·lels dos a dos? Quants?
  • Té les diagonals sempre iguals?
  • Les diagonals es tallen sempre en el seu punt mitjà?
  • Les diagonals es tallen sempre en angle recte?
  • Té eixos de simetria? Quants?

Es pot descarregar i imprimir el full següent PDF ODT per tal d’escriure les respostes.