Paràboles al bàsquet, a les fonts, a les antenes, … Per tot arreu!

Al bàsquet

Una pilota (o qualsevol altre objecte) llençat amb un cert angle, a l’estar sotmès a la gravetat terrestre, i sense tenir en compte la fricció de l’aire, descriu una trajectòria parabòlica perfecta.

Mou el punt assenyalat amb vermell per modificar el vector que marca la velocitat inicial V0. Intenta encistellar. Ho pots fer de més d’una forma, troba una segona trajectòria que també encistelli.

Com pots veure, la component horitzontal de la velocitat vx no varia. La component vertical vy va variant, és un moviment uniformement accelerat amb acceleració g= – 9,8 m/s2

Pots comprovar que la trajectòria s’ajusta a una paràbola i trobar la seva equació. Marca la casella i mou els punts lliscants per ajustar els coeficients a, b i c fins que se sobreposi exactament sobre la trajectòria de la pilota.

A les antenes

Les antenes parabòliques també són un altre exemple de paràboles en la nostra vida quotidiana. Aquesta vegada el motiu de la seva aparició és un altre i no té res a veure amb la gravetat. El motiu és que seguint la llei de la reflexió, els rajos de llum paral·lels provinents d’un punt molt allunyat es reflecteixen sobre una superfície mantenint l’angle d’incidència igual a l’angle de reflexió.

Com pots comprovar la forma parabòlica és justament la que fa concentrar els rajos en un sol punt anomenat focus.

a seti tv radio halogena far

Els miralls dels focus o dels fars dels cotxes també tenen forma parabòlica pel mateix motiu. En aquest cas dirigeixen els rajos sortits, irradiant en totes direccions d’un punt, en trajectòries paral·leles.

Les fonts

parabola d'aigua parabola d'aigua parabola d'aigua parabola d'aigua

 

Un altre exemple quotidià de trajectòries parabòliques el veiem cada dia quan obrim l’aixeta, o mirem una font.

parabola d'aigua parabola d'aigua