La funció polinòmica de segon grau

La funció polinòmica de segon grau

Pots variar els valors d’a, b i c de la funció polinòmica de segon grau
o funció parabòlica.

 

  • Quin paràmetre fa canviar el punt on la paràbola talla l’eix Y o eix d’ordenades?
  • Quin paràmetre mou la paràbola sense canviar la seva forma ni el punt on
    talla l’eix Y?
  • Quin paràmetre fa canviar la forma de la paràbola?
  • Es pot aconseguir que les branques de la paràbola es dirigegin avall? Com?
  • Quina relació té el valor del discriminat amb el fet que no talli l’eix
    X?
  • Quan val el discriminant si la paràbola és tangent a l’eix X?