Classificació dels triangles

Mou els vèrtexs d’aquests 5 triangles i explora
les seves propietats.

Cada un d’aquests està construït de forma que conserva, o no, alguna propietat referent a igualtat de costats o d’angles, perpendicularitat o simetries.

 

Per cadascun d’ells investiga:

  • Té dos o els tres costats iguals entre si, encara que el moguem?
  • Té dos o els tres angles iguals entre si?
  • Té un angle sempre recte?, o sempre obtús?
  • Té els tres angles sempre aguts?
  • Té eixos de simetria? Quants?

Es pot descarregar i imprimir el full següent per tal d’escriure les respostes.

en format PDF o també en format OpenOffice

Un cop descobertes les propietats de cada triangle serà el moment de demanar, buscar als llibres o a internet (per exemple a la Vikipedia) amb quin nom és conegut cadascun.

Per acabar, escriu clarament aquests noms amb les seves característiques per aprendre a reconèixer-los, i a dibuixar-los.