Operacions amb vectors

Tipus d’operacions:

La suma de vectors

A les següents construccions de GeoGebra, podeu moure els punts marcats.

Observeu l’equivalència entre el mètode poligonal i la regla del paral·lelogram.

En el cas de 3 vectors, observeu també la propietat associativa.


Producte d’un escalar per un vector


Combinació lineal de 2 vectors


Producte escalar de 2 vectors

Modifica els vectors movent els punts per veure com canvia el seu producte escalar.

 

Pots descarregar els 4 arxius de GeoGebra per treballar en local

suma2.ggb,
producteperescalar.ggb,
combinaciolineal.ggb,
dotproduct.ggb