La funció logarítmica transforma el producte en suma

Mou els punts blau A i verd B al llarg de l’eix d’abscisses.

Per mitja del paral·lelogram s’ha posat un damunt l’altre els dos segments blau i verd que representen els logaritmes respectius realitzant d’aquesta manera ln(A)+ln(B)

El punt C és el que té logaritme aquest valor.