El teorema de l’altura

Aquest applet és una demostració visual del Teorema de l’altura
Segueix pas a pas les indicacions.