Fraccions i percentatges al cercle

Aquest és un recurs manipulatiu, que cada alumne pot construir-se retallant.

Cal imprimir per cada alumne, la primera pàgina d’aquest PDF, i tallar el radi del cercle que s’indica.

A més a més, cal imprimir en fulls de color la segona pàgina (una impressió per cada 3 alumnes), d’aquesta segona pàgina es retallen els tres cercles i els radis assenyalats.

Inserint el cercle de color retallat dins el tall del primer full i fent-lo girar va apareixent d’una forma impactant el sector acolorit.

Un cop construït es demana als alumnes que escriguin al lloc corresponent les fraccions i els percentatges corresponents a la meitat, els quarts, els terços, els cinquens i els dècims.

Es treballa doncs la familiarització i visualització de fraccions i percentatges, l’associació dels dos conceptes i la seva ordenació.

animacio

Cal retallar un cercle en paper acolorit tallar-ne un radi i inserir-lo dins el tall del radi superior. En girar el cercle retallat, aquest va apareixent progressivament.

A la segona pàgina del PDF teniu 3 cercles preparats per ser retallats. Imprimiu doncs un d’aquests fulls en paper de color per cada tres que imprimiu del primer full.

Aquesta activitat ha estat inspirada en el recurs de l’amic Anton Aubanell que podeu trobar a http://www.xtec.net/~aaubanel/Fitxes/F8.pdf