Com a centre compromès amb la Coeducació, el CFA La Llagosta treballa tant a l’aula com de manera transversal la reflexió sobre la igualtat entre dones i homes, i també sobre la perspectiva de gènere.

Enguany, entre el 6 i el 10 de març realitzem activitats a classe (i a fora) com aquestes:

Activitats setmana de la dona al CFA La Llagosta

 

Projectes que han tingut com a fil conductor la Setmana de la dona

 

COMPETIC 2 (Tarda) 

L’alumnat de COMPETIC 2 Tarda ha enregistrat i editat diverses píndoles d’àudio sobre dones científiques, humanistes i artistes amb el programa Audacity que posteriorment han publicat a Soundclound. Les trobaràs al plafó de les escales del centre o les pots escoltar a continuació:

 

Fet amb Padlet

 

 

COMPETIC 2 (Matí)

A partir del treball amb el programa Canva, l’alumnat de COMPETIC 2 Matí ha reiterpretat diferents cartells feministes històrics amb una mirada més moderna, renovada i adequada a l’actual context. Aquí podeu veure els resultat finals de cada estudiant:

Reinterpretacions de cartells feministes

 

I als diferents espais comuns del centre hi ha una exposició de murals realitzats per l’alumnat de l’escola de persones adultes de La Llagosta:

Exposició de murals al CFA La Llagosta

Exposició de murals al CFA La Llagosta