Català i Castellà

Els nostres cursos són una introducció a les llengües castellana i catalana en els àmbits parlats, escrits i llegits. L’enfocament de les classes és molt comunicatiu. Aquests cursos es realitzen segons el marc europeu comú de referència de les llengües.

L’oferta educativa inclou els següents nivells:

Català i Castellà 1
Català i Castellà 2
Català i Castellà 3

S’adreça a persones sense coneixements de la llengua catalana i té com a finalitat que aquestes persones adquireixin competències de llengua oral i escrites mínimes.

Equival a un nivell A1 (acolliment lingüístic).

Adreçat a persones que necessiten ampliar les competències en llengua oral i escrita.

Equival a un nivell A2 (nivell bàsic).

S’adreça a persones que necessiten desenvolupar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives de la vida quotidiana.

Equival a un nivell B1 (nivell elemental).

Què aporta a l’alumne la superació del curs?

A l’acabar el curs l’alumne/a obté un certificat de superació del curs que acredita el seu nivell.

Requisits d’accés:

Tenir 17 anys o més.

Dates i horaris dels cursos:

El curs comença al setembre i acaba al juny. L’horari és de vespre, de dilluns a divendres.


Matrícula:

INFORMACIÓ: tot el curs, de setembre a juny, a càrrec del professorat de català i castellà.

PREINSCRIPCIÓ: al mes de juny (i també durant la primera quinzena de setembre).

INSCRIPCIÓ: primer quadrimestre al setembre. Les nostres matícules són vives, això vol dir que es podran matricular en qualsevol moment de l’any.

Go to Top