Activitats o actuacions

Objectiu 1: Millorar la documentació de cultura digital per facilitar l’acollida de la comunitat educativa

Millorar la documentació de cultura digital per facilitar l'acollida de la comunitat educativa

Objectiu 2: Proporcionar més temps al professorat per explorar l’ensenyament digital

Proporcionar més temps al professorat per explorar l'ensenyament digital

Objectiu 3: Implementar un servei de préstec de dispositius de centre per als/les estudiants per reduir l’escletxa digital

Implementar un servei de préstec de dispositius de centre per als/les estudiants per reduir l'escletxa digital

Objectiu 4: Fomentar l’avaluació digital i la coavaluació digital per millorar la competència digital de l’alumnat

Fomentar l'avaluació digital i la coavaluació digital per millorar la competència digital de l'alumnat

Go to Top