Anglès i Francès

Els nostres cursos són una introducció a les llengües anglesa i francesa en els àmbits parlats, escrits i llegits. L’enfocament de les classes és molt comunicatiu. Generalment s’utilitzen un llibre de text amb àudios i vídeos variats així com premsa, cançons, curtmetratges o pel·lícules.

També hi ha la possibilitat d’assistir al curs d’anglès conversa (speaking). Contacteu amb el professorat d’anglès per a més informació.

L’oferta educativa inclou els següents nivells:

Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

Curs inicial per a persones que mai han estudiat anglès o que en tenen pocs coneixements.

És un curs molt pràctic per a les persones que volen tenir unes nocions elementals i converses senzilles.

En aquest  nivell s’ampliarà el vocabulari, aprenent a comprendre i explicar històries.

Després de treballar  el present en nivell 1, s’introduirà  també el passat i el futur.

Curs per a consolidar la base de parla, comprensió i escriptura i, tot ampliant els coneixements de vocabulari i expressió oral i escrita.

Es treballa per assolir una bona autonomia comunicativa.

Què aporta a l’alumne la superació del curs?

Un cop superat el nivell 3, l’alumnat comptarà amb un nivell A2 segons el MECR (Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües). Aprovat el nivell 3 de l’escola d’adults, podrà incorporar-se directament al nivell 3 de les EOI (Escoles Oficials d’Idiomes) sense haver de fer test de nivell, sempre i quan disposin de places lliures.

Requisits d’accés:

Els nous alumnes poden accedir a qualsevol nivell mitjançant una prova de nivell.

Dates i horaris dels cursos:

El curs comença al setembre i acaba al juny. L’horari és de vespre, de dilluns a divendres.

 


Matrícula:

INFORMACIÓ: tot el curs, de setembre a juny, a càrrec del professorat d’anglès.

PREINSCRIPCIÓ: al mes de juny

INSCRIPCIÓ: primer quadrimestre al setembre. Les nostres matícules són vives, això vol dir que si tenim places disponibles podem matricular en qualsevol moment de l’any.

Go to Top