Informàtica (Competic)

Al centre impartim cursos de formació en competències digitals (COMPETIC). Aquests cursos tenen l’objectiu de facilitar la comprensió del conceptes bàsics, desenvolupar les competències per interactuar en el món digital que ens envolta i aprofitar al màxim les TIC.

La superació dels diferents cursos dona dret a un certificat equivalent amb la certificació ACTIC que et permet la promoció professional (i és un mèrit reconegut freqüentment en processos selectius a l’Administració). Igualment som un centre certificat per fer les proves lliures.  

 

L’oferta educativa inclou quatre nivells:

COMPETIC INICIAL
COMPETIC 1
COMPETIC 2
COMPETIC 3

Si t’aproximes a la informàtica per primer cop. Curs preparatori per COMPETIC 1.

Durada 105 hores

No té equivalència ACTIC.

Per a alumnes que volen adquirir un domini bàsic de les TIC i formar part de la societat digital.

Durada 105 hores

Equivalent ACTIC Bàsic

Si ets usuari de les TIC que busques guanyar autonomia i capacitat crítica envers el seu ús.

Durada 140 hores

Equivalent ACTIC Mitjà

Si busques un domini ampli de les TIC, ampliar l’espectre d’ús i poder donar suport a altres.

Competències torn de matí: C4, C5 i C6.

Competències torn de tarda: C8, C6 i C4.

Durada 105 hores

Equivalent ACTIC Avançat 

 

Per més informació sobre el que fem a classe:

  • Entra a la nostra aula virtual, tens accés lliure com a convidat. 
  • Obre aquesta presentació amb alguns exemples del que fem a classe.

 

Requisits d’accés:

  • A partir dels 18 anys.
  • La preinscripció serà directa a COMPETIC inicial quan l’interessat manifesti que no té cap coneixement sobre les TIC. En altres casos l’interessat haurà de passar un test de nivell, tret que disposi d’un certificat recent.
  • En cap cas es pot cursar COMPETIC 3 sense haver cursat i superat COMPETIC 2 o si no es disposa del certificat mitjà de l’ACTIC.

 

Dates de matrícula, horaris i accessos:

Disposem d’horari de matí i tarda per a cada un dels quatre nivells. Els cursos comencen a finals de setembre i finalitzen al juny. Sempre que els grups tinguin places la matrícula roman oberta durant tot el curs.

 

Ensenyament semipresencial :

Els cursos de COMPETIC 2 i 3 s’ofereixen en format semipresencial.

Aquesta opció afavoreix l’autonomia de l’alumnat, facilita la comprensió d’eines pròpies del teletreball i, sens dubte, millora la conciliació entre vida laboral/professional i assistència a l’aula.

La semipresencialitat consisteix en l’assistència presencial al centre un dels dos dies. L’altre dia, l’alumne realitza tasques educatives des de casa. Les tasques poden realitzar-se de dues maneres (segons el grup i el professorat):

  • Sincrònica: per videoconferència, el professorat explica i proposa activitats individuals o en grup i l’alumnat, des de casa, segueix la classe en directe i realitza les tasques.
  • Asincrònica: a través de la plataforma educativa Google Classroom, l’alumnat troba publicades una sèrie d’activitats que ha de realitzar autònomament (individualment o en grup). Sempre té l’opció de consultar dubtes amb el/la docent per correu electrònic o WhatsApp.

Una part del professorat del CFA La Llagosta hem seguit un curs de formació específic sobre semipresencialitat. Podeu consultar el web a on trobareu molta més informació.

Go to Top