Cultura Digital

Aquest apartat és un recull de la cultura digital del centre, el qual permet tenir un coneixement global del centre en l’àmbit digital. Inclou procediments, acords i accions que el centre ja està realitzant i que permeten tenir una visió completa de la cultura digital que el centre ja ha assolit.

Documentació:

  • NOFC (Pendent d’actualització).
  • PEC

 

 

Go to Top