Objectius

  • Objectiu 1: Millorar la documentació de cultura digital per a facilitar l’acollida de la comunitat educativa.
  • Objectiu 2: Proporcionar més temps al professorat per a explorar l’ensenyament digital.
  • Objectiu 3: Adquirir dispositius de centre per a deixar-los en préstec a l’alumnat.
  • Objectiu 4: Fomentar l’avaluació digital i la coavaluació digital per millorar la competència digital de l’alumnat.

 

Go to Top