Accés- Grau Superior

L’accés a Grau Superior és un curs que es realitza des de setembre al maig com a preparació a la prova d’accés (examen) per poder entrar als Cursos de Grau Superior.

L’oferta formativa del nostre centre inclou quatre assignatures obligatòries (Anglès, Castellà, Català i Matemàtiques) i tres optatives (Física, Química i Biologia).

Què aporta a l’alumne la superació del curs?

Si tens l’ESO i superes la Prova d’accés a Grau Superior d’FP, això equival a tenir el Batxillerat a efectes laborals i d’oposicions.

Cursar amb nosaltres aquest curs vol dir que s’està millor preparat per a la realització de les proves en cas de voler estudiar un Grau Superior de Formació Professional. A més a més les persones que compleixen uns requisits podran tenir fins a 2 punts a sumar a la nota que treguin a l’examen.

Requisits d’accés:

1) Tenir almenys 19 anys l’any de la prova d’accés.

Dates de matrícula, horaris i accessos:

El curs comença al setembre i acaba al maig. L’horari és de vespre, de dilluns a divendres.

PREINSCRIPCIÓ: al mes de juny.

MATRÍCULA: primer quadrimestre al setembre. La matrícula del segon quadrimestre és al febrer. Les nostres matrícules són vives, això vol dir que podem matricular en qualsevol moment de l’any.

Recordeu:

Les persones que ja tenen un Grau Mitjà no poden realitzar la prova d’accés a Grau Superior.

Informació addicional:

Vies d’accés a la formació professional específica de Grau Superior 

Go to Top