Selectivitat: Model d’ Examen 2010

SÈRIE X PAU 2009-2010. HISTÒRIA DE L’ART
Opció A
Exercici 1
1. Resumiu o esquematitzeu el procediment que seguiu per comentar una
obra pictòrica[1 punt]
2. Apliqueu aquest esquema de comentari a l’obra obra El profeta, de Pau
Gargallo [4 punts]
Obra 1: El profeta, de Pau Gargallo

el-profeta1

Exercici 2
Trieu una de les tres obres que hi ha a continuació i responeu les qüestions que se us
formulen.
Si trieu una obra arquitectònica:
a) Situeu !’obra triada en el temps i relacioneu-la breument amb el seu context històric.
[1 punt]
b) Digueu a quin estil pertany l’obra que heu triat i descriviu els elements més
importants d’aquest estil. Comenteu-ne l’estructura i els espais. Utilitzeu els
aspectes visibles de !’obra per donar suport a la vostra descripció. [2,5 punts]
c) Resumiu el significat i la funció de !’obra triada. [1,5 punts]
Si trieu una obra de l’art de la imatge:
a) Situeu !’obra triada en el temps i relacioneu-la breument amb el seu context històric.
[1 punt]
b) Digueu a quin estil pertany !’obra que heu triat i descriviu els elements més
importants d’aquest estil. Utilitzeu els aspectes visibles de l’obra per donar suport a
la vostra descripció. [2 punts]
c) Identifiqueu i comenteu la iconografia de l’obra que heu triat i resumiu-ne el significat
i la funció. [2 punts]

Obra 2: Partenó

planol-partenoparteno

Obra 3: Majestat Batlló

magestat-batllo

Obra 4: La lliçó d’anatomia del doctor Tulp, de Rembrandt

rembrandt

OPCIÓ B
Exercici 1
1. Resumiu o esquematitzeu el procediment que seguiu per comentar una
obra pictòrica[1 punt]
2. Apliqueu aquest esquema de comentari a l’obra obra Sol Ixent. Impressió,
de Monet [4 punts]
Obra 1: Sol Ixent. Impressió, de Monet [5 punts]

monet

Exercici 2
Trieu una de les tres obres que hi ha a continuació i responeu les qüestions que se us  formulen.
Obra 1: August de Prima Porta [5 punts]

august-de-prima-porta

kourosa) Situa l’obra en el seu espai cronològic; històric i cultural[1punt]
b) A quin estil pertany. Característiques formals i conceptuals d’aquest estil[1
punt]
c) Enumera les característiques formals ( un sol bloc o varis blocs, tipus de
relleu); estructurals(exempta, unifacial, multifacial) tècniques( talla, fosa…);
materials( marbre, pedra, bronze….)[1 punt]
d) Explica el tema representat. Iconografia. Significat i funció.[1punt]
e) Relaciona les dues imatges. Cronologia. Estil, Aspectes formals. Significat i
funció.[1 punt]

Obra 2: Santa Maria del Ma r [5 punts]

interior-santa-maria-del-mar facana-smaria-del-mar

planta-smaria-del-mar

a) Situa l’obra en el seu espai cronològic; històric i cultural[1punt]
b) A quin estil pertany. Característiques espacials, estructurals i conceptuals
d’aquest estil [1 punt]
c) Tipus de planta. Parts de l’espai interior i exterior. Descripció dels elements
sustentants( pilars, columnes i els seus ordres) i sustentats (voltes, cúpules,
cimboris, elements arquitravats…. . Estructura de la façana o exterior.
Elements ornamentals.[1 punt]
d) Significat i funció[1 punt]
e) Enumera tres autors i/o tres obres [arquitectura, escultura, pintura] d’aquest període [1 punt]

Obra 3: Miquel Àngel: Volta de la Capella Sixtina [5 punts]

capella-sixtina

a) Situa l’obra en el seu espai cronològic, històric i cultural[1punt]
b) A quin estil pertany. Característiques formals i conceptuals d’aquest estil [1
punt]
c) Enumera les característiques formals (dibuix- color) ; compositives
(estructura;línea de l’horitzó, perspectiva…) i tècniques( oli, fresc, tempera….;
suport…)
[1 punt]
d) Explica els temes i personatges representats. Model literari. Significat i
funció.
[1 punt]
e) Defineix tres d’aquests cinc termes: volta de canó; retaule; Manierisme;
Naturalisme; tempera [1 punt]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *