TREBALL TEXTOS PERIODÍSTICS 3r ESO

La premsa al nostre país – Activitats 1 i 2

Abans de començar a treballar els textos periodístics d’opinió, seria convenient que tinguéssim una idea general de quins són els diaris més importants (pel nombre de lectors) que es publiquen a Espanya. – INDIVIDUAL

 

 • Per dur a terme la primera activitat, hauràs de consultar aquest enllaç en què trobaràs classificats els diaris pel seu lloc d’edició.

a) Omple la graella adjunta (premsa escrita) amb els 5 diaris que consideris més coneguts, especificant la llengua amb què  s’escriuen, si són de temàtica específica o d’informació general i el seu àmbit (nacional, regional, comarcal…). Posa especial atenció als publicats a Catalunya. Tingues en compte que també hi pots incloure la premsa gratuïta.

 

b) Busca si aquests diaris tenen versió digital.

 

 • Un cop hagis recollit aquesta informació, podràs començar la segona activitat. Ara caldrà que comparis la informació obtinguda prèviament amb la recollida per dos companys. Comenteu quines coincidències heu tingut i arribeu a un acord per elaborar, entre els dos, una llista definitiva amb els 5 diaris més importants del país. – PARELLES

 

Els periodistes, a més d’informar, poden també donar la seva opinió sobre temes diversos d’actualitat. Sovint l’expressen a través de columnes i d’articles. Molts cops, l’opinió està càrrec d’un especialista que és coneixedor del tema, com per exemple, en els comentaris esportius o en la crítica d’espectacles. Els textos d’opinió són, doncs, clarament subjectius. Aquests textos van signats, excepte l’editorial, ja que els autors són responsables últims de les opinions que expressen.

 

Per conèixer més detalladament quins són els textos d’opinió, la seva finalitat i estructura, busca la informació al tema 3 – INDIVIDUAL

Ara omple la graella adjunta, tot responent les preguntes que se’t plantegen. Això t’ajudarà a tenir una visió més detallada de cadascun dels gèneres d’opinió que apareixen en els mitjans de comunicació escrits. – INDIVIDUAL

 

 

 

 

 

 

L’article d’opinió – Activitats 4 i 5

Ja tens una informació general sobre la premsa escrita i digital que es llegeix a casa nostra. També saps què és el periodisme d’opinió i quins són els seus gèneres. Caldrà que comencis a treballar un d’aquests gèneres periodístics, en concret, l’article d’opinió.

 

A l’aula hem llegit l’article titulat Perdonin, jo sóc de lletres, de Josep M. Espinàs, publicat a El Periódico de Catalunya. Caldrà que en facis una segona lectura individual i que omplis la graella adjunta, tot assenyalant quina és la tesi o tesis que defensa l’autor, i quins arguments fa servir per convèncer-nos de l’opinió que sosté. – INDIVIDUAL

Una vegada hagis identificat la tesi/tesis i els arguments, en la mateixa plantilla que has utilitzat, diràs quina és la teva opinió sobre el tema de l’article de Josep M. Espinàs: caldrà que mostris la teva postura, si hi estàs o no d’acord i, el més important, hauràs d’escriure tres arguments que justifiquin la teva resposta. – INDIVIDUAL

 

 

Perdonin, jo sóc de lletres, de Josep M. Espinàs

OPINIÓ PERSONAL DE L’AUTOR SOBRE EL TEMA: TESI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENTS
 

 

 

OPINIÓ PERSONAL SOBRE LA TESI QUE DEFENSA L’AUTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacció d’un article d’opinió: PAUTES GENERALS

Redactem un article d’opinió: pautes

Per redactar un text d’opinió cal que abans tinguem clares quines són les pautes que cal seguir i que ja hem comentat a l’aula.  Llegeix-les atentament:

Planifica el que vols escriure:

 • Revisa tota la informació que tens sobre el tema sobre el que escriuràs. Recorda que per escriure textos d’opinió, cal estar ben informa’t sobre el tema per tal que el conjunt d’arguments que defensin la teva tesi siguin eficaços.
 • Tria bé quina vols que sigui la teva postura davant del tema que tractaràs.
 • Pensa bé a quin grup de lectors anirà adreçat el teu article.
 • Tria tres arguments que tinguin una importància similar i gradua’ls de menor a major importància.
 • Pensa una frase que pugui servir-te com a conclusió

Fes una redacció inicial de l’article

 • Tria un text atractiu i suggeridor.
 • Escriu un paràgraf d’introducció general. Recorda que ha de servir per contextualitzar el tema.
 • Utilitza la primera persona gramatical.
 • Distribueix el contingut en paràgrafs.
 • Fes servir connectors que donin cohesió al text i que ajudin a comprendre’l (d’ordre, causa, conseqüència, finalitat, etc). Consulta el document Connectors que adjuntem.
 • Expressa causa, conseqüència, i condició a través d’oracions subordinades ben construïdes.
 • Recorda de donar al teu text un caràcter personal (penso, opinio, al meu entendre…)
 • Utiltiza un lèxic adequat.
 • Revisa la puntuació

Revisa el que has escrit

 • La revisió cal fer-la a mesura que es va escrivint per comprovar si l’organització i el contingut reflecteixen el que voleu transmetre.
 • Al final, repassa tots els aspectes.

 Article d’opinió: un exemple

Llegeix detingudament un article d’opinió breu i d’estructura senzilla que adjuntem com a exemple.